Dôležitosť ochrany mobilných údajov v odvetví s nepretržitou prevádzkou: Otázky a odpovede s IT riaditeľom

LINE je moderný butikový hotel v srdci losangeleskej časti Koreatown, ktorý je vo dne i v noci plný hostí. Uprostred všetkého tohto diania je IT riaditeľ hotela LINE Nick DeMarco, ktorý sa stará o pripojenie a zabezpečenie dizajnérov, marketérov a partnerov počas ich práce na cestách a na rôznych miestach, ako aj o ochranu údajov hostí. S pánom DeMarcom sme sa porozprávali o ochrane mobilných údajov pri práci v prostredí obľúbeného hotela s nepretržitou prevádzkou.

 • [0:00] Môžete sa nám predstaviť?
 • [0:10] Čo je Sydell Group?
 • [0:25] Čo je na hoteloch Sydell a konkrétne hoteli LINE jedinečné a čím sa líši od iných hotelových podnikov?
 • [0:58] Povedzte nám viac o vašom najbližšom tíme.
 • [1:39] Ako všetci medzi sebou z týchto rôznych miest každodenne spolupracujete?
 • [2:11] Z akých miest vykonávajú vaši ľudia prácu, najmä vtedy, keď sú mimo kancelárie?
 • [2:43] Ako umožňujete ľuďom pracovať skutočne z ľubovoľného miesta?
 • [3:24] Akým spôsobom pomáhajú zabezpečené systémy, ktoré ste zaviedli, vášmu tímu pri podávaní maximálneho pracovného výkonu z ľubovoľného miesta?
 • [4:24] Čo je najdôležitejšia vec, ktorú treba zvážiť pri budovaní takejto zabezpečenej infraštruktúry, v ktorej bude pracovať váš tím?
 • [5:05] Podľa čoho viete, že to všetko funguje?
 • [5:44] Môžte nám povedať viac o tom, ako a prečo je Office 365 pre váš podnik najlepším prostredím na komunikáciu?
 • [6:05] Čo vám dáva istotu, že tieto prenosy vlastníckych údajov prebiehajú bezpečne?
 • [6:35] Ako ste implementovali svoj systém?
 • [7:30] Prečo majú ľudia a podniky obavy z toho, že by mali tím, ktorý do veľkej miery spolupracuje na diaľku?
 • [8:31] Aká je najpríťažlivejšia stránka pracoviska podporujúceho mobilitu?
 • [8:52] Čo má podľa vás obsahovať podniková virtuálna súprava nástrojov na to, aby umožňovala vytvoriť účinný tím spolupracujúci na diaľku?
 • [9:11] Bol prechod na mobilné riešenie náročný? Vyžaduje si tento typ transformácie štýlu práce intenzívnu koordináciu IT personálu?
 • [9:28] Stalo sa niečo, čo by ste označili ako úspešný príbeh o mobilite pre váš tím?
 • [9:52] S čím by mali začať rastúce malé podniky, ktoré uvažujú nad vytvorením mobilnejšej pracovnej sily?

Informácie o autorovi

The Microsoft 365 team is focused on sharing resources to help you start, run, and grow your business.

Začíname so službou Microsoft 365

Ide o známy balík Office obohatený o nástroje, ktoré vám umožnia lepšie spolupracovať, takže urobíte viac – vždy a všade.

Kúpiť
Súvisiaci obsah
Manage my business

5 problémov a príležitostí spravovania hrozieb

Ďalšie informácie
Manage my business

Vyhnite sa narušeniu zabezpečenia: Ako chrániť svoje údaje

Ďalšie informácie
Manage my business

Zabezpečenie mobilných údajov pre personál a hostí v losangeleskom butikovom hoteli

Ďalšie informácie

Lokalita Growth Center neposkytuje profesionálne daňové ani finančné poradenstvo. Ak chcete prediskutovať svoju situáciu, mali by ste sa obrátiť na profesionálneho daňového alebo finančného poradcu.