Prečo je vizualizácia údajov nevyhnutná na pochopenie business intelligence

Obrazne povedané, väčšina spoločností pláva vo virtuálnych bazénoch s údajmi. Cenné informácie neustále pritekajú a odtekajú, pričom mnohé spoločnosti si to ani neuvedomujú. Ak ich však chcete využiť, potrebujete nájsť spôsob, ako tieto údaje zhromaždiť a dať im zmysel.

Riešenia Business Intelligence umožňujú spoločnostiam zhromažďovať, usporadúvať a analyzovať údaje a premieňať ich na zmysluplné prehľady. Pomocou týchto postupov premeníte nespracované údaje na rozhodnutia, vďaka ktorým budú podniky efektívnejšie a lepšie konkurencieschopné.

Na ceste od nespracovaných údajov po konečné rozhodnutia sa však musí stať ešte aj niečo iné – údajom musíte porozumieť. Jedným z najcennejších nástrojov na pochopenie Business Intelligence je vizualizácia údajov.

Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť

Ľudia sa o vizualizáciu údajov snažia už stovky rokov. Či už to boli mapy, diagramy alebo grafy, vždy išlo o usporiadanie údajov do takej podoby, ktorá lepšie a podrobnejšie ilustruje príbeh než údaje samotné.

Vzostup technológií ide ruka v ruke s nárastom množstva údajov. A práve tieto technológie umožňujú čoraz rýchlejšie spracovávať zväčšujúce sa množstvá údajov. Trendy, vzory a iné typy prehľadov, ktoré by sa dali v nespracovanom texte prehliadnuť, vystúpia po použití softvéru na vizualizáciu údajov rýchlo do popredia.

Zatiaľ čo zostavy a tabule majú svoje pevné miesto, práve vizualizácie údajov častokrát predstavujú ten najlepší prístup, pretože umožňujú na malom mieste zobraziť veľké množstvá informácií. V prípadoch, kedy by spracovanie obrovských množín údajov mohlo trvať hodiny, dni či dokonca týždne, vizualizácie umožňujú ich rýchlu a efektívnu interpretáciu.

Vďaka rozvoju technológií poskytujú mnohé nástroje na vizualizáciu údajov aj interaktívne funkcie. Táto flexibilita umožňuje údaje rýchlo dolaďovať. Používatelia tak môžu objaviť a preskúmať rôzne hľadiská. Používaním nespracovaných údajov bez softvéru na vizualizáciu by bolo dosiahnutie takýchto komplexných a interaktívnych zobrazení takmer nemožné.

Príprava na úspech

Jednou z bežných výziev, ktorým musí Business Intelligence čeliť, je množstvo. Na to, aby vizualizácie mohli viesť ku konkrétnym rozhodnutiam, sa vyžaduje pochopenie týchto údajov. Bez kontextu vizualizácie zďaleka nie sú tak účinné.

Riešenie je však pomerne jednoduché: Nechajte nástroje, nech robia svoju prácu, a ľudia zase tú svoju. Ak používate tie správne nástroje a ľudia, ktorí údaje analyzujú, rozumejú tomu, odkiaľ tieto údaje pochádzajú, pre koho sú určené a ako sa majú interpretovať, o úlohe vizualizácií údajov pri podpore dôležitých rozhodnutí nebude pochýb.

Čoraz viac podnikov každodenne zisťuje, aká je vizualizácia údajov v Business Intelligence dôležitá. Výkonné analytické nástroje poskytujú lepšie možnosti na analýzu údajov, ktorá prebieha rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Vďaka tomu možno údaje nielen zmysluplne prezentovať, ale pomocou nich aj pochopiť, aké kroky treba podniknúť, aby spoločnosť dokázala držať krok s konkurenciou.

Informácie o autorovi

The Microsoft 365 team is focused on sharing resources to help you start, run, and grow your business.

Začíname so službou Microsoft 365

Ide o známy balík Office obohatený o nástroje, ktoré vám umožnia lepšie spolupracovať, takže urobíte viac – vždy a všade.

Kúpiť
Súvisiaci obsah
Manage my business

Ako nástroje Business Intelligence pomáhajú sociálne zodpovednej zmrzlinárni naberať kopčeky úspechu

Ďalšie informácie
Manage my business

Otázky a odpovede: Ako si spoločnosť Molly Moon pomáha analýzou údajov

Ďalšie informácie
Manage my business

Veľké objemy údajov vedú k veľkým rozhodnutiam: Zmysluplné využitie analýz údajov a tabuľkových hárkov

Ďalšie informácie

Lokalita Growth Center neposkytuje profesionálne daňové ani finančné poradenstvo. Ak chcete prediskutovať svoju situáciu, mali by ste sa obrátiť na profesionálneho daňového alebo finančného poradcu.