Nové spôsoby práce: netradičné používanie softvéru na vývojové diagramy

Každý softvér na vývojové diagramy, ktorý za to stojí, bude obsahovať štandardne niekoľko základných funkcií: šablóny rozloženia a tvarov, automatické formátovanie a cloudovú kompatibilitu. Rozšírené možnosti ale idú nad rámec a ďalej, pričom umožňujú prepojenie diagramov na externé zdroje údajov. Prepojenia údajov poskytujú používateľom možnosť aktualizovať svoje vývojové diagramy jednoduchou zmenou informácií uložených v tabuľkovom hárku alebo SQL databáze. Je to zvlášť užitočné, keď sa vývojový diagram zdieľa v rámci širokého tímu, keďže dôležité zmeny stavu sa môžu komunikovať jednoducho a okamžite vo všetkých zariadeniach a umiestneniach. Bežné spôsoby používania prepojení údajov zahŕňajú spravovanie rozpočtu a sledovanie dovoleniek.

Je zrejmé, že prepojenia údajov robia špičkový softvér na vývojové diagramy veľmi univerzálnym. Toto je jeden z tých scenárov, kde môžete byť obmedzení viac vašou predstavivosťou, ako čímkoľvek iným. Ak je to tento prípad, tu je niekoľko myšlienok, ktoré vám pomôžu uvoľniť vaše kreatívne schopnosti.

Pridelenie zdrojov

Osoby zodpovedné za správu a prideľovanie tímového času a prostriedkov majú často neľahkú úlohu veci zariadiť. Majú neustále potrebu najnovších informácií o dostupnosti účastníkov, ktoré však vždy nie sú, pravda, k dispozícii. A aj vtedy, keď sú, je pravdepodobné, že budú prezentované kus po kuse, v rôznych formátoch a správach. Výhodnejšie by bolo centrum spoľahlivých informácií, prenášaných cestou jednoduchých zobrazení. Našťastie cez prepojenia údajov sa to môže zrealizovať.

Čo je treba vykonať:

 1. Vytvorenie základného diagramu s ikonou alebo obrázkom, ktorý predstavuje každého člena projektového tímu
 2. Prepojenie tohto diagramu na zdieľaný tabuľkový hárok, kde môžu účastníci projektu označiť odhadovaný čas v hodinách, ktorý majú dispozícii
 3. Výber spôsobu vizuálneho zobrazenia dostupnosti jednotlivých účastníkov projektu v diagrame – zmena farieb, tvarov, atď.
 4. Spoľahlivé a rýchle priradenie úloh podľa vedomostí získaných z vizuálneho stavu jednotlivých účastníkov projektu

Rezervovanie správneho miesta

Pracovisko, ako ho poznáme, sa mení. Bunky a kancelárie ustupujú flexibilným priestorom pre spoluprácu, jednotlivé stoly sú nahradené prenosnými počítačmi a mobilitou v rámci kancelárskych priestorov. Na základe uvedených zmien, bude veľa spoločností, najmä tých väčších s viacerými poschodiami alebo budovami, pravdepodobne chcieť poskytnúť zamestnancom vždy aktualizovaný záznam o tom, ktoré pracovné oblasti sú k dispozícii, a ktoré sú rezervované. Jednoduché riešenie môže poskytnúť prepojenie údajov.

Čo je treba vykonať:

 1. Vytvorenie diagramu (alebo viacerých), ktoré mapujú pôdorys spoločnosti
 2. Prepojenie tohto diagramu na zdieľaný tabuľkový hárok, kde si zamestnanci môžu rezervovať miestnosť alebo priestor pre konkrétne časy
 3. Výber spôsobu, ako vizuálne zobraziť, keď bola miestnosť alebo oblasť rezervovaná
 4. Zdieľajte diagram v rámci spoločnosti, aby celý tím vedel, ktoré priestory sú k dispozícii

Označenie priebehu

Softvér na vývojový diagram je zrejme výborný na vizualizáciu hlavných obchodných procesov, ale je rovnako výborný aj na mapovanie etáp jednotlivých projektov. A nielen na to, je užitočný aj na sledovanie priebehu uvedených projektov. A keď všetci účastníci môžu presne vidieť to, čo bolo vykonané a čo je potrebné vykonať v ďalšom kroku, pravdepodobnosť preťaženia sa výrazne zníži. Prepojenia údajov to môžu uskutočniť.

Čo je treba vykonať:

 1. Vytvorenie diagramu s ikonou alebo obrázkom pre každú etapu projektu a zainteresovanosť každého účastníka
 2. Prepojenie tohto diagramu na zdieľaný tabuľkový hárok, kde môžu účastníci projektu označiť úlohy, ktoré boli splnené
 3. Výber spôsobu, ako vizuálne zobraziť, keď bola úloha splnená
 4. Zdieľajte diagram s celým projektovým tímom tak, aby všetci vedeli, čo a kedy ešte treba urobiť. Vizuálna komunikácia umožňuje ľuďom všetkých kategórií rýchlo analyzovať zložité informácie. Prostredníctvom správneho softvéru na vývojový diagram môžete pomôcť zabrániť chybnej komunikácii a nedorozumeniam. Ako ho budete používate?

Informácie o autorovi

The Microsoft 365 team is focused on sharing resources to help you start, run, and grow your business.

Začíname so službou Microsoft 365

Ide o známy balík Office obohatený o nástroje, ktoré vám umožnia lepšie spolupracovať, takže urobíte viac – vždy a všade.

Kúpiť
Súvisiaci obsah
Business Tips

Ochrana životného prostredia prácou z domu

Ďalšie informácie
Business Tips

6 spôsobov, ako posunúť online schôdze na vyššiu úroveň

Ďalšie informácie
Business Tips

5 spôsobov tvorby profesionálnejších e-mailov

Ďalšie informácie
Business Tips

6 tipov pre softvér na prezentácie, s ktorými urobíte dojem

Ďalšie informácie

Lokalita Growth Center neposkytuje profesionálne daňové ani finančné poradenstvo. Ak chcete prediskutovať svoju situáciu, mali by ste sa obrátiť na profesionálneho daňového alebo finančného poradcu.