Vďaka novým funkciám v mobilnej aplikácii Microsoft Teams teraz môžete zostať v kontakte aj s rodinou a priateľmi1.

Stiahnutie služby Microsoft Teams

Spojte sa s kýmkoľvek a spolupracujte z ľubovoľného miesta so službou Teams.

A tablet screen showing a survey result in Teams and a phone screen showing a list of chats in Teams

Získajte mobilnú aplikáciu Teams1

Ako sa používa vaša e-mailová adresa.

Placeholder with grey background and dimension watermark without any imagery Spoločnosť Microsoft použije váš e-mail len na účely tejto jednorazovej transakcie. Informácie sa nebudú ukladať.

1. Dostupnosť mobilných aplikácií sa líši podľa krajiny/oblasti.