Ochrana osobných údajov, zabezpečenie a dodržiavanie súladu v službe Microsoft Teams

Využívame komplexný prístup, aby sme mohli poskytovať možnosti komunikácie a spolupráce na podnikovej úrovni.

Person using Microsoft Teams on a laptop while seated at a large wooden desk in their home office

Spolupráca bez narušenia ochrany osobných údajov a zabezpečenia

V súčasnosti ľudia viac než kedykoľvek predtým potrebujú mať istotu, že ich virtuálne konverzácie sú súkromné a zabezpečené. Súkromie a zabezpečenie sú pre Microsoft vždy na prvom mieste. Je to náš záväzok voči vám – nielen v týchto zložitých časoch, ale vždy. Zistite, ako pracujeme na každodennom získavaní vašej dôvery so službou Microsoft Teams.

Bezpečnejšia spolupráca

Kľúčové funkcie zabezpečenia a ochrany osobných údajov v službe Teams

 • No Data Available

  Možnosti schôdzí

  Rozhodnite, kto z prostredia mimo vašej organizácie sa môže k schôdzam pripojiť priamo a kto musí počkať v čakárni na niekoho, kto mu povolí prístup. Používatelia volajúci cez verejnú telekomunikačnú sieť sa pripoja prostredníctvom čakárne. Organizátori schôdze tiež majú možnosť odobrať účastníkov počas schôdze. Ďalšie informácie

 • [noalt]

  Súhlas s nahrávaním

  Všetky nahrávky schôdzí sú sprevádzané oznámením, že prebieha nahrávanie. Oznámenie obsahuje aj prepojenia na oznámenie o ochrane osobných údajov pre online účastníkov., Organizátor schôdze má kontrolu nad tým, ktorí účastníci majú povolenie na nahrávanie. Ďalšie informácie

 • [noalt]

  Moderovanie kanálov a ovládacie prvky

  Vlastníci kanála môžu moderovať konverzáciu v kanáli a kontrolovať, kto má a kto nemá povolenie na zdieľanie obsahu v rámci konverzácií v kanáli. Vďaka tomu sa bude ostatným používateľom zobrazovať len vhodný obsah. Ďalšie informácie

 • No Data Available

  Viacfaktorové overovanie

  Vyžaduje od používateľov, aby pri dokazovaní svojej identity zadali ďalšie spôsoby overovania. Táto funkcia tak pomáha chrániť ich kontá pred útokmi, ktoré využívajú slabé alebo ukradnuté heslá. Ďalšie informácie

 • No Data Available

  Endpoint Manager

  Spravujte zariadenia a aplikácie a vynucujte podmienený prístup v ľubovoľnom zariadení. Ďalšie informácie

 • No Data Available

  Externý prístup

  Táto funkcia umožňuje overené pripojenie k inej organizácii, vďaka čomu môžu organizácie spolupracovať. Ďalšie informácie

 • [noalt]

  Ochrana pred únikom údajov

  Zabráňte neúmyselnému zdieľaniu citlivých informácií s ostatnými používateľmi. Ďalšie informácie

 • No Data Available

  Rozšírená ochrana pred bezpečnostnými hrozbami

  Chráňte používateľov pred škodlivým softvérom skrytým v súboroch vrátane súborov uložených vo OneDrive alebo v SharePointe. Ďalšie informácie

 • No Data Available

  Informačné bariéry

  Kontrolujte komunikáciu medzi používateľmi a skupinami v službe Teams, aby ste chránili obchodné informácie v prípade konfliktu záujmov alebo politík. Ďalšie informácie

 • No Data Available

  Politiky uchovávania údajov

  Spravujte obsah v organizácii odstránením alebo zachovaním informácií, ktoré spĺňajú politiky organizácie, odvetvové normy a právne nariadenia. Ďalšie informácie

 • No Data Available

  Umiestnenie údajov

  Údaje v službe Teams sú umiestnené v zabezpečenej sieti údajových centier spoločnosti Microsoft, čo vám pomáha splniť požiadavky na dodržiavanie súladu. Ďalšie informácie

 • No Data Available

  Nastavenia a politiky

  Splňte požiadavky organizácie s nastaveniami platnými pre celú organizáciu a prispôsobte prostredie pre používateľov pomocou politík pre tímy, odosielanie správ, schôdze, volania a ešte oveľa viac. Ďalšie informácie

 • No Data Available

  Funkcia roly na schôdzi

  Organizátor schôdze môže na schôdzi definovať roly, ktoré určia funkcie „prezentujúci“ a „účastníci“. Takto je možné kontrolovať, ktorí účastníci schôdze majú tiež povolenie na prezentovať obsah na schôdzi. Ďalšie informácie

 • No Data Available

  Prístup k nahrávke

  Prístup k nahrávke je obmedzený na účastníkov volania alebo tých, ktorí boli pozvaní na schôdzu. Výnimkou sú prípady, kedy organizátor schôdze udelí prístup aj ostatným. Nahrávky sa nahrávajú do služby Microsoft Stream a možno ich zdieľať a sťahovať v súlade s povoleniami udelenými správcami konta. Ďalšie informácie

 • No Data Available

  Dodržiavanie súladu pri komunikácii

  Táto funkcia umožňuje organizáciám podporiť kultúru inkluzívnosti a bezpečnosti tým, že identifikuje negatívne vzory správania ako šikanovanie či obťažovanie a zabráni im. Ďalšie informácie

 • [noalt]

  Podmienený prístup

  Nastavte politiky prístupu založené na rizikách odvodených od kontextu používateľa, stavu zariadenia, polohy a ďalších faktorov. Ďalšie informácie

 • No Data Available

  Zabezpečený hosťovský prístup

  Táto funkcia umožňuje používateľom spolupracovať s osobami mimo organizácie a pritom si naďalej zachovať kontrolu nad ich prístupom k údajom organizácie. Ďalšie informácie

 • No Data Available

  Šifrovanie

  Služba Teams šifruje prenášané aj uložené údaje a používa protokol SRTP (Secure Real-time Transport Protocol) na zdieľanie videa, zvuku, súborov, chatu a pracovnej plochy. Ďalšie informácie

 • No Data Available

  Označenia citlivosti

  Regulujte prístup do tímu kontrolovaním nastavení ochrany osobných údajov a nastavení hostí. Ďalšie informácie

 • [noalt]

  Cloud App Security

  Identifikujte a minimalizujte podozrivú alebo škodlivú aktivitu vrátane odstránenia veľkého počtu tímov alebo pridania neoprávnených používateľov. Ďalšie informácie

 • No Data Available

  Vyhľadávanie eDiscovery, blokovanie vymazania na právne účely, denník auditu a vyhľadávanie obsahu

  Jednoducho identifikujte a spravuje informácie, ktoré by mohli byť dôležité v právnych prípadoch, alebo zablokujte ich vymazanie. Ďalšie informácie

 • No Data Available

  Ochrana vašich osobných údajov

  K svojim údajom máte prístup kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Nikdy sa nepoužívajú na reklamu a po zrušení predplatného alebo ukončení platnosti predplatného sa odstránia. Ďalšie informácie

 • No Data Available

  Zostavy týkajúce sa spravovania údajov

  Získajte prístup k zostavám z Centra transparentnosti, ktoré obsahuje podrobné informácie o tom, ako sme odpovedali na žiadosti o údaje. Ďalšie informácie

 • No Data Available

  Spravovanie aplikácií

  S istotou spravujte aplikácie s podrobnými informáciami o všetkých aplikáciách dostupných vo vašom nájomníkovi a možnosťou zjednodušiť proces testovania a distribúcie podnikových (LOB) aplikácií. Ďalšie informácie

BP logo
"Ak bude zabezpečenie zložité, môže sa stať, že ho ľudia nebudú používať. Služba Microsoft 365 nám poskytuje natívne funkcie, prehľad o našom prevádzkovom prostredí a jednoduché použitie pre všetkých zamestnancov."

Simon Hodgkinson, vedúci pracovník v oblasti zabezpečenia informácií skupiny, BP

Prečítať si príbeh

Ďalšie zdroje informácií

Centrum dôveryhodnosti spoločnosti Microsoft

Zistite, ako pracuje spoločnosť Microsoft, aby zabezpečila vaše údaje, ochránila ich súkromie a dodržala súlad s globálnymi normami.

Centrum prijatia služby Teams

Získajte nástroje a sprievodný materiál, ktorý využijete v začiatkoch a pri podpore zavádzania služby Teams.

Školenie pre správcov služby Teams

Zistite, ako spravovať službu Teams a pritom zachovať zabezpečenie a dodržiavať súlad.


Získajte Microsoft Teams pre svoju organizáciu

Získajte službu Teams spolu s aplikáciami balíka Office, ukladacím priestorom na súbory a zdieľaním, e-mailom a ďalšími funkciami.