Lepšie možnosti pre pracovníkov prvého kontaktu vďaka službe Microsoft Teams

Pracovníci prvého kontaktu sú hybnou silou podniku. Služba Teams je centrom pre tímovú prácu, ktoré spája všetkých na jednej platforme.

Two workers talking while looking at a mobile phone.

Lepšie možnosti pre zamestnancov pracujúcich na zmeny

Na svete sú viac než dve miliardy pracovníkov prvého kontaktu. Dajte im viac možností s aplikáciou Teams.

Prispôsobenie možností

Vytvorte prispôsobené možnosti pomocou nastavení aplikácie a politík povolení.

Vytvorenie nového cyklu pripomienok

Prijímajte rozhodnutia v reálnom čase na základe toho, čo sa momentálne deje.

Jedno centrum pre tímovú prácu

Spravte zo služby Teams miesto, kde vaši pracovníci prvého kontaktu nájdu všetko potrebné.


Two mobile devices, one shows an incoming call on Walkie Talkie, one shows a chat list with channels.

Váš tím zostane v kontakte aj v dynamickom prostredí

Umožnite tímovú komunikáciu pomocou modulu Vysielačka (už čoskoro), súkromného a skupinového chatu, videohovorov a ďalších funkcií.

Zjednodušenie procesu spravovania úloh

Jednoducho distribuujte úlohy priamo z centrály a odľahčite svojich manažérov v oblasti priraďovania úloh tímom a ich sledovania.

A mobile device screen shows a tasks list by team and a laptop screen shows published lists organized by team name
Two mobile devices, one shows a video, the other shows content from an employee handbook.

Zjednodušenie školenia zamestnancov

Uložte si zdroje, ako napríklad politiky zaradenia, pracovné príručky a videá, do služby Teams.

Optimalizácia obchodných procesov

Použite aplikácie prvej strany, ako je napríklad aplikácia Zmeny, na tvorbu integrácií so svojím systémom na správu pracovníkov. Poskytnite prístup k podnikovým aplikáciám a získajte prispôsobené možnosti používania aplikácie Teams.

Two mobile devices, one shows "your shifts” screen and the other shows an inventory screen
Two mobile devices, one shows a message alerting the worker that they’re not authorized to proceed while off shift. The other shows a scanner tool app menu open.

Zjednodušenie riadenia identít a prístupu

Vďaka pripravovaným možnostiam riadenia identity a prístupu budete môcť jednoducho nasadiť službu Teams svojim pracovníkom prvého kontaktu.


Získajte mobilnú aplikáciu Teams*

Ako sa používa vaša e-mailová adresa.

Placeholder with grey background and dimension watermark without any imagery Spoločnosť Microsoft použije váš e-mail len na účely tejto jednorazovej transakcie. Informácie sa nebudú ukladať.

Mattress Firm Logo
"Služba Microsoft 365 nám umožňuje užšie prepojiť maloobchody so sídlom spoločnosti. Vďaka tomu, že zaznamenávame a zdieľame naše interakcie so zákazníkmi, dokážeme pre nich vytvoriť lepšie možnosti a poraziť tak konkurenciu."

Jonathan Sider, riaditeľ pre informačné technológie

Ďalšie informácie o príbehu spoločnosti

Zdroje pre pracovníkov prvého kontaktu

Pokyny pre správcov

Jednoducho migrujte pracovníkov prvého kontaktu do aplikácie Teams pomocou pokynov pre správcu.

Spravovanie pracovných zmien

Zistite, ako nasadiť aplikáciu Zmeny svojim pracovníkom prvého kontaktu.

Návod na používanie aplikácie Zmeny

Pozrite si školiace videá a naučte sa používať aplikáciu Zmeny.


|

Pracovníci prvého kontaktu sú zvyčajne pracovníci orientovaní na služby a úlohy, ktorí pracujú na zmeny. Môže to byť napríklad zástupca služieb podpory pre zákazníkov, ktorý pomáha zákazníkom, alebo robotník vo výrobe. Pracovníci prvého kontaktu sú hybnou silou podniku.

Možnosti pre pracovníkov prvého kontaktu sú k dispozícii vo všetkých komerčných ponukách. Niektoré z týchto možností nie sú k dispozícii v bezplatnej verzii aplikácie Teams ani v ponukách pre štátnu správu.

Ďalšie informácie o poskytnutí lepších možností pre pracovníkov prvého kontaktu vďaka službe Teams nájdete tu.

Aplikácia Microsoft StaffHub sa od októbra 2019 prestala poskytovať. Možnosti aplikácie StaffHub sa teraz integrujú do aplikácie Teams. Ďalšie informácie


Získajte Microsoft Teams ešte dnes

Získajte Teams spolu s aplikáciami balíka Office, ukladacím priestorom na súbory a zdieľaním, e-mailom a ďalšími funkciami.

*Dostupnosť mobilných aplikácií sa líši podľa krajiny alebo oblasti.