Man standing with tablet looking at wall of demo faucets
Visio icon
809,00 €
Produkty, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie, vám budú doručené sprístupnením prepojenia na stiahnutie po dokončení nákupu.

Hľadáte Visio Standard 2019?
Ďalšie informácie

809,00 €
Prehľad Požiadavky

Vizualizácia komplexných predstáv

Spolu so svojím tímom môžete ľahko vytvárať a zdieľať diagramy prepojené s dátami, ktoré oživia vaše myšlienky.

Ďalšie funkcie

 • templates glyph icon project

  Flexibilné úpravy

  V existujúcich diagramoch ľahko meňte tvary bez straty rozloženia a ich spojení. Bez námahy tak môžete zmeniť vzhľad diagramu, pričom neprídete o žiadnu už vykonanú prácu.

 • Diagramming icon

  Ukazovatele stavu dostupnosti v reálnom čase

  Živé ukazovatele stavu dostupnosti v aplikácii Skype for Business v rámci riešenia Visio informujú, kto je práve k dispozícii. Priamo v aplikácii tiež môžete rýchlo začať používať okamžité správy, hlasový hovor alebo videokonferenciu. (Aplikácia Skype for Business sa predáva samostatne.)

 • 3 people icon quick link connect collaborate

  Simultánne tímové úpravy

  Používatelia ľahko vidia, kto pracuje na akej časti diagramu, získavajú oznámenia o zmenách a môžu určiť, kedy sa tieto zmeny zapíšu do hlavného súboru.

 • Data icon with gear wheel icon

  Podpora viacerých zdrojov údajov

  Aplikácia Visio podporuje zošity programu Microsoft Excel, databázy programu Microsoft Access, zoznamy Microsoft SharePoint Foundation, databázy Microsoft SQL Server, adresáre Microsoft Exchange Server, informácie zo služby Azure Active Directory a ďalšie zdroje údajov OLEDB alebo ODBC.

 • graph arrows timeline icon glyph project

  Vytváranie diagramov na základe údajov

  Automaticky generujte organizačné diagramy zo zdrojov údajov, ako sú Excel, Exchange alebo Azure Active Directory.

 • AutoCAD icon

  Podpora programu AutoCAD

  Schopnosť importovať súbory DWG, vrátane rozšírenej podpory formátu súborov.

Najčastejšie otázky

Programy Visio Professional 2013, Visio Standard 2013 a plány Visio 1 a 2 zavádzajú nový formát súborov založený na štandarde XML, ktorý sa nemusí dať otvoriť v staršej verzii programu Visio. Program Visio Professional 2016 aj Visio Standard 2016 používajú formát súborov založený na XML. Súbory, ktoré boli vytvorené v novej verzii programu Visio, môžete uložiť vo formáte výkresu Visio 2003 – 2010 (VSD), ktorý možno otvoriť v starších verziách programu Visio. Urobíte to tak, že v ponuke Súbor vyberiete položku Uložiť ako. Po výbere umiestnenia nastavte v zozname Uložiť ako typ na možnosť Výkres Visio 2003 – 2010.

Pri otvorení súboru vytvoreného v staršej verzii programu Visio v novej verzii programu Visio sa niektoré funkcie z dôvodu kompatibility deaktivujú. Po prevode súboru do formátu novej verzie programu Visio sa všetky funkcie povolia. Ak chcete previesť výkres z programu Visio 2003 – 2010 do nového formátu, kliknite v ponuke Súbor na položku Informácie a potom na príkaz Konvertovať.

Plán Microsoft Visio 2, ktorý je k dispozícii ako predplatné, obsahuje rovnaké funkcie ako aplikácia Visio Professional 2016. Navyše boli nedávno predstavené len cloudové funkcie ako Vizualizér údajov, Spätná analýza databáz alebo vylepšená podpora výkresov z programu AutoCAD. Plán 2 okrem toho umožňuje každému používateľovi nainštalovať aplikáciu Visio až na päť počítačov so systémom Windows 10, Windows 8 alebo Windows 7. Po dobu trvania predplatného sa automaticky inštalujú najnovšie aktualizácie (ako funkcií, tak aj zabezpečenie). Súčasťou je aj Plán Visio 1 s 2 GB úložiskom v službe OneDrive.

Plán Visio 1 je najvhodnejší na základné potreby pri vytváraní diagramov a umožňuje používateľom vytvárať a zdieľať jednoduché diagramy v obľúbenom prehliadači. Plán Visio 2 je špičkové riešenie v oblasti grafov a vizualizácií, ktoré ponúka predpripravené profesionálne šablóny a 250 000 tvarov spĺňajúcich priemyselné štandardy, ako sú BPMN 2.0, UML 2.5 a IEEE, možnosť prekrývania dát nad diagramami a všetky funkcie Plánu Visio 1, vrátane 2 GB úložiska diagramov v službe OneDrive.

Informácie o udeľovaní licencií programu Visio nájdete na našej stránke o licenciách.

Obidva plány predplatného aplikácie Visio sa ponúkajú ako mesačné alebo ročné predplatné. Podrobnosti nájdete na stránke popisujúce plány a ceny. Obidva plány možno pridať do nájomníka a konta balíka Office 365.

Ak sa chcete opýtať na otázky alebo poskytnúť spätnú väzbu, môžete sa s nami spojiť na fórach k riešení Visio, ako je napríklad fórum Visio Answers alebo fórum Visio na MSDN.

Ďalšie informácie

Vydavateľ

Microsoft Corporation

Približná veľkosť

1,69 GB

Hodnotenie podľa veku

Od 3 rokov

Ďalšie podmienky

Podmienky transakcie

Nahlásiť tento produkt

Prihláste sa a nahláste tento produkt spoločnosti Microsoft