Person working on a laptop. Microsoft Project is visible on the screen. Other people are working together at a table in the background.

Project Plan 1

 Jednoducho a intuitívne spravujte projekty pomocou vizuálnych nástrojov v Projecte Plan 1.

• Začnite rýchlo a spravujte ľubovoľné projekty.
• Používajte jednoduché a efektívne plánovanie a sledovanie stavu.
• Spolupracujte s ostatnými používateľmi prakticky odkiaľkoľvek.

Obráťte sa na odborníka

Ak chcete hovoriť s odborníkom na predaj, zavolajte na číslo 0800 120261.Available Monday to Friday from 6AM to 6PM PT

8,40 € mesačne za používateľa
Cena nezahŕňa DPH.
Prehľad Požiadavky

Organizácia a kontrola

Umožnite jednotlivcom a tímom rýchlo spravovať projekty pomocou jednoduchého Projectu Plan 1 a rozhrania služby Microsoft 365* .

Funkcie

 • Výber vlastného zobrazenia

  Pracujte so svojím tímom na rovnakom projekte vo svojom obľúbenom zobrazení projektu, či už ide o mriežku, panel alebo časovú os.

 • Zjednodušenie plánovania úloh

  Používajte inteligentné plánovanie na jednoduché organizovanie úloh.

 • Zobrazenie vizualizovaných časových osí

  Vysvetlenie vzťahov medzi úlohami pomocou zvýraznených ciest k úlohám v zobrazení časovej osi.

 • Jednoduchá spolupráca a komunikácia

  Používajte Project a Microsoft Teams na spoluprácu na projektoch vrátane zdieľania súborov, chatov, schôdzí a ďalších možností.

Ďalšie informácie o Project Plan 1

*Aplikácie služby Microsoft 365 a balíka Office, ako napríklad Microsoft Teams, OneDrive for Business a SharePoint Online, sa predávajú samostatne.

Zobrazujú sa ceny za mesiac. Ak ste globálny správca alebo správca fakturácie, na nákup online sa vyžaduje ročný záväzok. Môžete si vybrať, či budete platiť mesačne alebo ročne. V Centre spravovania služby Microsoft 365 môžu globálni správcovia a správcovia fakturácie vybrať buď ročný, alebo mesačný plán záväzku.

Všetci ostatní neglobálni správcovia a správcovia fakturácie môžu online zakúpiť mesačné predplatné.