Prehľad
Guided Tour

Guided Tour

Víta vás sprievodca umením tímovej spolupráce

Pomocou tohto sprievodcu zistíte, ako zlepšiť dynamiku, ktorá je predpokladom pre úspech tímov.

Niektoré funkcie sa líšia podľa trhu

Zložité výzvy vyžadujú produktívnu tímovú prácu

Tímová práca je veľmi dôležitá pri riešení výziev, ktorým dnes čelí svet, výzvou však môže byť už samotná tímová práca. Rôzne pohľady sú kľúčové pre napredovanie tímu, no keď tím trpí nezdravou dynamikou, rozdielne názory môžu ľahko viesť k nedorozumeniam.

Dôležitosť zdravej dynamiky tímu

Tímy, ktoré chcú byť odolné a úspešné, si musia vytvoriť a pestovať zdravú dynamiku. Prvým krokom je pochopiť, čo táto dynamika je, a potom sa naučiť pestovať ju vo svojom tíme.

Pestovanie zdravej dynamiky tímu

Tím s pestovanou dynamikou je lepšie pripravený zvládať zložité a neočakávané výzvy. Prináša to pozitívne výsledky vrátane kultúry prosperujúceho podniku, lepšieho rozhodovania a spokojných členov tímu.

Sprievodca umením tímovej spolupráce

Sprievodca umením tímovej spolupráce bol vytvorený na to, aby pomohol vášmu tímu zlepšiť medziľudskú dynamiku, ktorá vedie k lepším výsledkom. Vychádza zo skúseností rozmanitej skupiny skutočných členov tímov od výkonných riaditeľov cez ocenených novinárov a olympijských športovcov až po predavačov rýb.

Prehľad

Schéma umenia tímovej spolupráce formuluje základné prvky, ktoré ovplyvňujú dynamiku tímu. Mala by pomôcť tímom využiť ich rôznorodosť, budovať dôveru a podporovať inováciu. Schéma by tiež mala obohatiť celkovú organizačnú kultúru bez toho, aby narušila aktuálne tímové procesy.

Tímové poslanie

Zdravá tímová práca začína jasným tímovým poslaním alebo spoločným zmyslom, ktorý udržiava tímy sústredené, koordinované, výkonnejšie a šťastnejšie.

Kolektívna identita

Kolektívna identita je zdieľaný pocit spolupatričnosti, ktorý buduje súdržnosť a pomáha členom tímu ťahať pri práci za jeden povraz.

Povedomie a inklúzia

Povedomie a inklúzia znamenajú pochopenie seba a ostatných, ktoré tímom umožňuje usmerňovať medziľudskú dynamiku a podporovať inklúziu.

Dôvera a zraniteľnosť

Dôvera a zraniteľnosť sú súčasti emocionálnej bezpečnosti, ktoré umožňujú podstupovať v tímoch medziľudské riziko.

Konštruktívne napätie

Konštruktívne napätie je produktívna sila, ktorá vzniká vtedy, keď tím využíva svoje rozdielne názory.

Prehľad

Každý základný prvok obsahuje podnety na úvahu pre tých, ktorí sú pripravení sa do toho pustiť, a pomocnú príručku pre tých, ktorí to chcú prebrať so svojím tímom. Účelom týchto aktivít je zdokonaliť medziľudskú dynamiku nevyhnutnú na to, aby mohol tím spoločne rásť.

Čas a úsilie

Niektoré aktivity zaberú len päť minúť, niektorým je potrebné venovať hodinu a pol. Pri jednotlivých aktivitách sú uvedené informácie o potrebnom čase a úsilí, ktoré vám pomôžu zistiť, kde a s čím začať.

Podnety na úvahu

Ste pripravení pustiť sa do toho? Podnety na úvahu sú aktivity, ktoré môžete vyskúšať samostatne alebo so svojím tímom. Pomôžu vám pochopiť podstatu umenia tímovej spolupráce a sú bránou k mysleniu a perspektívam, ktoré vedú k vytváraniu skvelých tímov.

Pomocná príručka

Ste pripravení pozrieť sa hlbšie? Pomocná príručka vám pomôže sprostredkovať tímové diskusie, ktoré v tíme podnietia nové typy a modely správania. Pomocná príručka obsahuje mnohé z aktivít z podnetov na úvahu, no povzbudzuje vás k tomu, aby ste ich posunuli ešte o krok ďalej s celým svojím tímom.

Tím, sme pripravení? Poďme na to!

Teraz, keď ste už pochopili dôležitosť produktívnej tímovej spolupráce, môžete začať pracovať na základných prvkoch. Tento online sprievodca je navrhnutý tak, aby ste mohli ísť podľa našej odporúčanej cesty od začiatku alebo prejsť na ľubovoľnú tému, ktorá vás zaujíma, a začať odtiaľ.

Poslanie tímu

V tejto časti sa oboznámite s dôležitou úlohou, ktorú zohráva tímové poslanie v najúspešnejších tímoch. Nasledujúce aktivity pomôžu vášmu tímu identifikovať a sformulovať svoje spoločné tímové poslanie a stotožniť sa s ním.

Definovanie tímového poslania

Jasné tímové poslanie tvorí základ produktívnych tímov a pre tímy je to najlepšie miesto na sústredenie svojho prvotného úsilia.

Ambícia, nie metrika

Namiesto čohosi ako: „Takýto dosah môžeme mať na naše kľúčové ukazovatele výkonu a celkový zisk.“

Skôr niečo ako: „Takýto dosah chceme mať na vonkajší svet.“

Kolektívny výkon, nie podnikový príkaz

Skôr niečo ako: "Kto sme? Prečo je toto dôležité? Poďme sa spoločne a opakovane zamýšľať nad tým, aký dosah chceme mať ako tím.“

Namiesto čohosi ako: Vedúci: „Vážení členovia tímu, toto je naše nové poslanie.“

Spoločné ciele

Spoločné ciele sú samostatné a dosiahnuteľné medzníky, ktoré sa tím snaží dosiahnuť a ktoré vedú k napĺňaniu tímového poslania. Pre tím môže byť jedným zo spoločných cieľov uzavretie dohôd s 500 novými predajcami v záujme dosiahnutia cieľov rastu.

Tímové poslanie prináša koordinovanosť a jasnosť

Keď má tím jasné poslanie, na ktorom sa všetci dohodli a sú o ňom hlboko presvedčení, každý člen tímu bude mať pocit, že môže prijímať autonómne rozhodnutia a konať samostatne s vedomím, že tím ako celok je koordinovaný. Tím je vďaka tomu sústredený, produktívnejší a šťastnejší.

Tímové poslanie podporuje kolektívne úsilie

Jen Flanzová je výkonná producentka Dennej šou s Trevorom Noahom. Vedie rôznorodý talentovaný tím autorov, ktorého poslaním je pripraviť každý večer najlepšiu možnú šou aj vtedy, keď to znamená, že musia obetovať svoje individuálne príspevky.

Tímové poslanie na rybom trhu Pike Fish Market

Taho je obchodníkom s rybami na rybom trhu Pike Place v Seattli vo Washingtone, ktorý je povestný svojím zábavným personálom, ako aj čerstvými morskými plodmi.  Aj keď oficiálnou prácou Tahovho tímu je predaj rýb, každé ráno vstávajú aj kvôli niečomu inému: „Keď prispievate k niečomu, čo vás prevyšuje – napríklad keď robíte ľudí šťastnými – je to motivujúce, pretože to vašej práci dáva väčší zmysel,“ hovorí Taho.

 

Preskúmajte celý príbeh o umení tímovej spolupráce tu

 

Čo sa stane, keď tím nemá poslanie

Keď tím nemá jasné poslanie, jeho členom sa bude ťažko formulovať, o čo sa spoločne snažia, a to bude mať vplyv na ich schopnosť dosiahnuť dlhodobé a krátkodobé ciele. Členovia tímu tak budú nekoordinovaní, nesústredení a rozptýlení.

Preskúmanie tímového poslania

Nasledujúce podnety na úvahu vám pomôžu predstaviť si, čo by mohlo byť poslaním vášho tímu, a inšpirovať váš tím k tomu, aby si ho spoločne vytvoril. Bude to trvať približne 20 minút. Potom môžete predstaviť tieto koncepty na podporu koordinovanosti svojmu tímu.

 

Stiahnuť podnety na úvahu

Aktivácia tímového poslania vo vašom tíme

Cieľom nasledujúcich aktivít je pomôcť vášmu tímu identifikovať a sformulovať svoje spoločné tímové poslanie a stotožniť sa s ním.

 

Stiahnuť pomocnú príručku

Ako tímové poslanie posilňuje váš tím

Po vykonaní týchto aktivít by mal byť váš tím sústredený na vaše spoločné ciele a mal by byť produktívnejší a šťastnejší. V týchto aktivitách časom pokračujte v záujme podpory pozitívneho správania a urobte z nich súčasť bežnej rutiny vášho tímu.

Tímové poslanie v akcii v službe Microsoft Teams

Úspešné tímy majú jasné poslanie. Služba Microsoft Teams je navrhnutá tak, aby im pomohla udržať si koordinovanosť.

Kolektívna identita

V tejto časti sa oboznámite s dôležitou úlohou, ktorú zohráva kolektívna identita v najúspešnejších tímoch. Aktivity pomôžu vášmu tímu koordinovať sa na základe spoločných hodnôt, vytvárať dohody a priebežne ich upravovať, zbližovať sa prostredníctvom spoločných zážitkov a praktizovať rituály, ktoré sú pre vás jedinečné.

Definovanie kolektívnej identity

Kolektívna identita je zdieľaný pocit spolupatričnosti, ktorý buduje súdržnosť a pomáha tímu ťahať pri práci za jeden povraz. Zlepšuje tiež schopnosť tímu aplikovať konštruktívne napätie.

Hodnoty a dohody

Kolektívna identita spočíva vo vytváraní zážitkov, ktoré odzrkadľujú spoločné hodnoty a dohody tímu.

Koordinovanosť, nie plnenie požiadaviek

Skôr niečo ako: Súbor spoločných hodnôt, ktoré chce tím presadzovať.
Namiesto čohosi ako: Nariaďovanie určitého správania.

Rituály, nie schôdze

Skôr niečo ako: „Po našej týždennej schôdzi povedzme každý z nás jednu podnetnú vec z tohto víkendu a porozprávajme sa o tom.“
Namiesto čohosi ako: „Po našej týždennej schôdzi si naplánujme rovnakú schôdzu ako marketingový tím a preberme na nej ďalšie konkrétne aktuality.“

Kľúčové súčasti

Členovia tímu vytvárajú kolektívnu identitu tak, že sa koordinujú na základe spoločných hodnôt, vytvárajú dohody a priebežne ich upravujú, zbližujú sa prostredníctvom spoločných zážitkov a praktizujú rituály, ktoré sú pre nich jedinečné. V tíme so silným zmyslom pre kolektívnu identitu vládne zdieľaný pocit spolupatričnosti, ktorý buduje súdržnosť a pomáha jeho členom ťahať pri práci za jeden povraz.

Spoločné hodnoty

Spoločné hodnoty sú presvedčenia a postoje, ktoré tím definuje ako nevyhnutné pre svoj úspech. Spoločnou hodnotou tímu môže byť napríklad akceptácia nejednoznačnosti alebo úsilie o úspech ostatných. Keď tím sformuluje svoje spoločné hodnoty, do života ich uvedie každodenným správaním svojich členov.

Dohody

Dohody sú konkrétne a dohodnuté prejavy hodnôt tímu. Dohody sa vo vašom tíme môžu prejaviť ako každodenný čas začatia a skončenia práce alebo dohodnuté spôsoby poskytovania pripomienok.

Rituály

Rituály sú opakované správanie a aktivity, ktoré posilňujú formálne aj neformálne dohody. Rituálom môže byť niečo tak jednoduché, ako je spoločné jedlo v reštaurácii každý pondelok, tímový pokrik alebo spoločné kreatívne cvičenie každé ráno.

Buduje súdržnosť, vďaka ktorej tím dokáže pri práci ťahať za jeden povraz

V tíme so silným zmyslom pre kolektívnu identitu vládne zdieľaný pocit spolupatričnosti, ktorý buduje súdržnosť a pomáha jeho členom ťahať pri práci za jeden povraz.

Plán založený na hodnotách

Caryl Sternová je prezidentka a generálna riaditeľka organizácie UNICEF USA. Jej tím sa dohodol na skupine hodnôt, ktorá slúži ako plán a na základe ktorej nesú členovia tímu zodpovednosť voči sebe navzájom a voči dôležitej práci, ktorú robia.

Dohody pre život na Marse

Pred tým, ako sa tím kozmonautov vedených Kellie Gerardiovou nechal vysadiť v odľahlej časti púšte v Utahu, ktorá je veľmi podobná povrchu Marsu, Kellie a členovia jej tímu trávili dlhé hodiny pri videokonferenčných hovoroch, v ktorých diskutovali o dôležitých dohodách, ktoré budú dodržiavať počas trvania tejto vesmírnej simulácie. To bol len jeden zo spôsobov, akým si členovia tímu vytvorili silný zmysel pre kolektívnu identitu, ktorý zohral rozhodujúcu úlohu pri plnení ich misie.

 

Preskúmajte celý príbeh o umení tímovej spolupráce tu

Čo sa stane, keď tím nemá kolektívnu identitu

Keď tím nemá kolektívnu identitu, chýba mu zmysel pre tímové povedomie, ktoré pomáha jeho členom spojiť sa do jedného celku. To môže viesť k vzniku odstupu medzi členmi tímu, ktorý môže demotivovať ich plnohodnotnú spoluúčasť.

Preskúmanie kolektívnej identity

Preskúmajte silné stránky a jedinečnú perspektívu, ktoré prinášate do tímu. Váš tím to môže inšpirovať k spoločnému vytvoreniu vašej kolektívnej identity. Pripravte sa na trocha sebareflexie!

 

Stiahnuť podnety na úvahu

Aktivácia kolektívnej identity vo vašom tíme

Cieľom nasledujúcich aktivít je pomôcť vášmu tímu koordinovať sa na základe spoločných hodnôt, vytvárať dohody a priebežne ich upravovať, zbližovať sa prostredníctvom spoločných zážitkov a praktizovať rituály, ktoré sú pre vás jedinečné.

 

Stiahnuť pomocnú príručku

Ako kolektívna identita posilňuje váš tím

Po vykonaní týchto aktivít týkajúcich sa kolektívnej identity by mal mať váš tím jasno v úlohách a zodpovednostiach a mal by byť zjednotený a oddaný rovnakej skupine hodnôt. V týchto aktivitách časom pokračujte v záujme podpory pozitívneho správania a urobte z nich súčasť bežnej rutiny vášho tímu.

Povedomie a inklúzia

V tejto časti sa oboznámite s dôležitou úlohou, ktorú zohráva povedomie a inklúzia v najúspešnejších tímoch. Aktivity pomôžu posilniť cit pre povedomie vo vašom tíme a podporiť inkluzívnu kultúru, ktorá členom tímu zjednodušuje usmerňovanie medziľudskej dynamiky.

Definovanie povedomia a inklúzie

Povedomie a inklúzia prinášajú pochopenie seba a ostatných, ktoré tímom umožňuje usmerňovať medziľudskú dynamiku. Definované povedomie a inklúzia tiež dokážu zlepšiť schopnosť tímu aplikovať konštruktívne napätie.

Rešpektovanie rozdielov, nie ich odstraňovanie

Skôr niečo ako: Uvedomovať si rôzne potreby a preferencie.

Namiesto čohosi ako: Nariaďovanie konkrétneho spôsobu práce.

Porozumenie vlastným potrebám

Skôr niečo ako: „Toto sú podmienky, ktoré mi umožňujú byť prínosom pre tím.“
Namiesto čohosi ako: „So mnou musíš pracovať takýmto spôsobom.“ 

Kľúčové súčasti

Existujú tri úrovne povedomia. Keď má tím zvýšený cit pre povedomie, podporuje inkluzívnu kultúru, ktorá jeho členom zjednodušuje usmerňovanie medziľudskej dynamiky.

Sebauvedomenie

Sebauvedomenie je schopnosť človeka rozpoznať vlastné emócie a zároveň pochopiť dôvod, z ktorého ich môže pociťovať. Čím viac si uvedomujeme zdroj našich pocitov, tým lepšie dokážeme reagovať produktívnym spôsobom a vyjadriť naše potreby.

Medziľudské povedomie

Medziľudské povedomie je schopnosť vnímať emócie iných a rozpoznať vplyv vlastného konania na iných. Je to prvý krok k schopnosti empatie. Ak napríklad viete, že niektorý člen tímu sa nedokáže sústrediť, keď znie hlasná hudba, medziľudské povedomie uplatníte tým, že použijete slúchadlá.

Situačné povedomie

Situačné povedomie je schopnosť brať ohľad nielen na seba a členov tímu, ale aj na kontext, v ktorom sa nachádzate. Ak je napríklad potrebné porozprávať sa s členom tímu o problémoch s výkonom, je pravdepodobne najvhodnejšie urobiť tak v súkromí, aby to nevykoľajilo zvyšok tímu.

Pomáhajú tímom usmerňovať medziľudskú dynamiku

Keď má tím zvýšený cit pre povedomie, podporuje inkluzívnu kultúru, ktorá jeho členom zjednodušuje usmerňovanie medziľudskej dynamiky.

Najlepšie tímy sú prispôsobivé a angažované

Shane Snow je autorom knihy Dream Teams. Spomedzi tímov, ktorých bol súčasťou, považuje za najlepšie tie, ktoré mali hlboký cit pre povedomie a vládla v nich inkluzívna kultúra, ktorá jeho členom umožňovala byť samými sebou a prispôsobivými.

Hovorenie o pocitoch v divočine

Keď mal Alex Grishaver ťažkosti s vedením cvičného záchranárskeho tímu z dôvodu únavy, využil svoje poznatky z výcviku emocionálneho povedomia a namiesto snahy pretrpieť to požiadal kolegu o prevzatie vedenia. Jeho schopnosť identifikovať svoje pocity a povedať o nich svojmu tímu pomohla udržať ich všetkých v bezpečí.

 

Preskúmajte celý príbeh o umení tímovej spolupráce tu

Čo sa stane, keď je tím bez povedomia a inklúzie

Keď tím nemá cit pre povedomie a inklúziu, jeho členovia môžu byť uzavretí, neempatickí a môže byť pre nich ťažké zvládať medziľudské napätie.

Preskúmanie povedomia a inklúzie

Zamyslite sa nad tým, aké podmienky vám umožňujú dosahovať úspech pri práci. Keď o tom poviete svojmu tímu, môže ich to inšpirovať k tomu, aby chceli spoznať individuálne potreby a preferencie všetkých členov tímu a zvážiť, ako sa najlepšie navzájom podporiť.

 

Stiahnuť podnety na úvahu

Aktivácia povedomia a inklúzie vo vašom tíme

Cieľom nasledujúcich aktivít je pomôcť vášmu tímu pochopiť a rešpektovať potreby ostatných a podnietiť vás k aktívnemu hľadaniu príležitostí, ako sa vzájomne zapojiť a vítať nové perspektívy.

 

Stiahnuť pomocnú príručku

Ako povedomie a inklúzia posilňujú váš tím

Po vykonaní týchto aktivít by váš tím mal mať väčší cit pre povedomie a rešpektovanie individuálnych potrieb, preferencií a štýlov práce, ktoré každý jednotlivec potrebuje na dosiahnutie úspechu. V týchto aktivitách časom pokračujte v záujme podpory pozitívneho správania a urobte z nich súčasť bežnej rutiny vášho tímu.

Povedomie a inklúzia v akcii v službe Microsoft Teams

Ľudia pôsobiaci v tímoch so zdravou dynamikou si uvedomujú samých seba, ale aj ostatných. Microsoft Teams sa stará o to, aby bolo počuť hlasy všetkých.

Dôvera a zraniteľnosť

V tejto časti sa oboznámite s dôležitými úlohami, ktoré dôvera a zraniteľnosť zohrávajú v najúspešnejších tímoch. Aktivity pomôžu vytvoriť vo vašom tíme silný pocit psychologickej bezpečnosti. Členovia tímu, ktorí sa cítia bezpečne, dokážu lepšie podstupovať medziľudské riziká. Vďaka tomu môžu do práce vsadiť celé svoje ja, čím sa otvárajú dvere rozvoju inovatívnych nápadov.

Definovanie dôvery a zraniteľnosti

Dôvera a zraniteľnosť sú súčasti emocionálnej bezpečnosti, ktoré umožňujú podstupovať v tímoch medziľudské riziko. Zlepšujú tiež ich schopnosť aplikovať konštruktívne napätie.

Dôveru si treba zaslúžiť časom

Skôr niečo ako: Stretnutie s členmi tímu s cieľom vybudovania vzťahu.
Namiesto čohosi ako: Vrhnutie sa všetkého bez prípravy od prvého dňa.

Zraniteľnosť je otvorenosť, nie pocit vystavenia riziku

Skôr niečo ako: Odhalenie toho, čo je vám príjemné odhaliť.
Namiesto čohosi ako: Odhalenie každého jedného detailu zo svojho života.

Kľúčové súčasti

Funkčný cyklus dôvery a zraniteľnosti vytvára v tíme psychologickú bezpečnosť. Členovia tímu, ktorí sa cítia bezpečne, dokážu lepšie podstupovať medziľudské riziká. Vďaka tomu môžu do práce vsadiť celé svoje ja, čím sa otvárajú dvere rozvoju inovatívnych nápadov.

Dôvera

Dôvera je vedomie, že môžete byť voči niekomu zraniteľní bez obavy zo zosmiešnenia alebo ublíženia. Keď napríklad tím preukáže neochvejnú podporu členovi tímu, ktorí zápasí s osobnou traumou, dôvera tohto člena tímu k tímu sa prehĺbi.

Zraniteľnosť

Zraniteľnosť je vstupovanie do situácií, s ktorými je spojené riziko a nezastieranie citov. Člen tímu zraniteľnosť preukáže napríklad tým, že sa v rámci tímu zdôverí o osobnej traume, s ktorou sa vysporiadava.

Psychologická bezpečnosť

Psychologická bezpečnosť existuje v otvorených prostrediach, v ktorých sa jednotlivec rád delí o svoje názory a nápady bez obáv zo vzájomného obviňovania, súdenia alebo nevraživosti. Psychologická bezpečnosť vzniká prostredníctvom funkčného cyklu dôvery a zraniteľnosti.

Budovanie dôvery, vďaka ktorej členovia podstupujú riziká s pocitom bezpečia

Keď si členovia tímu vybudujú dôveru a dovolia si navzájom byť voči sebe zraniteľnými, každý sa cíti bezpečnejšie a istejšie pri riskovaní v prospech tímu.

Možnosť sebavyjadrenia pre členov tímu

Fernando Garcia je kreatívny spoluriaditeľ spoločnosti Oscar de la Renta. Jeho tím odvádza najlepšiu prácu, keď môžu návrhári s pocitom bezpečia predkladať svoje najdivokejšie a najpodivnejšie nápady. To nastáva len vtedy, keď majú silný pocit psychologickej bezpečnosti, ktorý sa vytvára prostredníctvom uplatňovania funkčného cyklu zraniteľnosti a dôvery.

Bezpečné miesto na robenie chýb

V zdravotníckom simulačnom centre INOVA Medical podstupujú rezidentní lekári tréningy na zvládanie krízových situácií rozhodujúcich o živote alebo smrti. Programová riaditeľka Maybelle Kouová považuje za dôležité, aby sa lekári učili v prostredí, v ktorom môžu robiť chyby bez obáv z negatívnych dôsledkov, pretože je presvedčená, že najlepšie je učiť sa bez strachu. Rezidentom tiež sprostredkúva rozhovory so skúsenými lekármi, ktorí s nimi hovoria o svojich zraniteľných okamihoch v prípadoch, keď urobili chyby. 

 

Preskúmajte celý príbeh o umení tímovej spolupráce tu

Čo sa stane, keď v tíme nie je dôvera a zraniteľnosť

Tím, v ktorom neprebieha trvalý cyklus dôvery a zraniteľnosti, nedokáže naplno využiť potenciál svojich členov. Keď sa členovia tímu necítia bezpečne na to, aby vyjadrili svoje názory, pretože majú obavy zo súdenia alebo nevraživosti, vyhýbajú sa úplnému zapájaniu, čo má negatívny vplyv na kvalitu kolektívnej práce tímu.

Preskúmanie dôvery a zraniteľnosti

Zamyslite sa nad podmienkami, ktoré vám pomáhajú budovať dôveru a prejavovať pri práci väčšiu zraniteľnosť. Keď sa potom o svoje zistenia podelíte so svojím tímom, pomôže to vybudovať v ňom emocionálnu bezpečnosť a podporiť podstupovanie medziľudských rizík.

 

Stiahnuť podnety na úvahu

Aktivácia dôvery a zraniteľnosti vo vašom tíme

Cieľom nasledujúcich aktivít je pomôcť vytvoriť vo vašom tíme emocionálnu bezpečnosť prostredníctvom budovania dôvery a podpory momentov zraniteľnosti.

 

Stiahnuť pomocnú príručku

Ako dôvera a zraniteľnosť posilňujú váš tím

Po vykonaní týchto aktivít by mal mať váš tím vytvorený silný pocit psychologickej bezpečnosti podnecujúci členov tímu k tomu, aby podstupovali väčšie medziľudské riziká a vsadili do práce celé svoje ja. V týchto aktivitách časom pokračujte v záujme podpory pozitívneho správania a urobte z nich súčasť bežnej rutiny vášho tímu.

Konštruktívne napätie

V tejto časti sa oboznámite s dôležitou úlohou, ktorú zohráva konštruktívne napätie v najúspešnejších tímoch. Aktivity pomôžu vášmu tímu využiť zdravú dynamiku tímu vytvorenú na základe predchádzajúcich častí a premeniť vďaka nej napätie na konštruktívnu silu.

Definovanie konštruktívneho napätia

Konštruktívne napätie je produktívna sila, ktorá vzniká vtedy, keď tím využíva svoje rozdielne názory. Je výsledkom pestovania a vyváženia ostatných kľúčových prvkov dynamiky tímu – tímového poslania, kolektívnej identity, povedomia a inklúzie a dôvery a zraniteľnosti.

Napätie ako produktívna sila

Napätie je, dá sa povedať, napätá téma. Môže však tiež predstavovať produktívny spôsob na posúvanie myslenia tímu a rozšírenie jeho obzoru. Najefektívnejšie tímy vedia, ako využiť napätie na to, aby sa spoločne ako tím posúvali dopredu.

Rôzne zmýšľanie, nie rozdielne názory

Skôr niečo ako: Zdvorilý nesúhlas s členmi tímu v určitej téme.
Namiesto čohosi ako: Neúprosné presadzovanie nášho vlastného pohľadu.

Zmiernenie, nie vystupňovanie

Skôr niečo ako: Rozpoznanie momentu napätia a použitie nástrojov na jeho vyriešenie.
Namiesto čohosi ako: Reakcia na moment napätia s hnevom alebo agresiou.

Kľúčové súčasti

Odlišné pohľady plodia napätie. V tímoch s nezdravou dynamikou sa toto napätie stáva ničivou silou. Keď sa však napätie využíva vďaka pestovaniu zdravej dynamiky tímu, stáva sa z neho konštruktívna sila, ktorá vytvára inovatívne nápady.

Rôzne pohľady

Keď sa využívajú správne, rôzne pohľady majú kľúčový význam pre vznik inovácie. Tieto pohľady môžu pochádzať z rôznorodosti myslenia, pozadia, etnického pôvodu, temperamentu, roly, pohlavia, sexuality a ďalších faktorov.

Zdravé podmienky

Konštruktívne napätie je produktívna sila, ktorá vzniká vtedy, keď sa môžu rozvíjať rôzne pohľady v zdravých podmienkach. Protikladom je ničivé napätie, ktoré je negatívnou silou vznikajúcou vtedy, keď sa rôznorodosť zráža v nezdravých podmienkach.

Umožňuje inováciu a pokrok

Konštruktívne napätie je produktívna sila. Keď sa členovia tímu cítia bezpečne a môžu bez rozpakov prispievať svojimi rôznymi pohľadmi a zručnosťami, tím dokáže zavádzať inovácie a pokrok spôsobmi, aké by pri stiesnenom a jednoliatom zmýšľaní neboli možné.

Využívanie napätia, podnecovanie súdržnosti

Keď nábožensky rôznorodý reportérsky tím skúsenej vojnovej reportérky Farnaz Fassihi nevedel nechať nepokoje irackej vojny za dverami ich kancelárie, musela nájsť spôsob, ako skrotiť toto napätie a podnietiť súdržnosť tak, aby sa tím vedel sústrediť na dosiahnutí spoločného cieľa.

Vzdelávanie prostredníctvom podpory rôznorodosti

V mnohých sekciách ekonomickej školy Harvardovej univerzity sú semináre koncipované tak, aby boli čo najrôznorodejšie. Panuje presvedčenie, že keď môžu študenti navzájom konfrontovať svoje rôzne pohľady, je to jeden z najlepších spôsobov na hlbšie pochopenie príslušnej témy a podporu nových spôsobov myslenia.

 

Preskúmajte celý príbeh o umení tímovej spolupráce tu

Čo sa stane, keď v tíme nie je konštruktívne napätie

Keď má tím nezdravú dynamiku, napätie sa stáva ničivou silou, ktorá môže rozbiť tím.

Preskúmanie konštruktívneho napätia

Zamyslite sa nad rôznymi druhmi napätia, ktoré existujú vo vašom tíme, a nad dôvodmi, pre ktoré existujú.

 

Stiahnuť podnety na úvahu

Aktivácia konštruktívneho napätia vo vašom tíme

Cieľom nasledujúcich aktivít je pomôcť vášmu tímu rozpoznať momenty napätia, to, čo ich spôsobuje, a ako ich zmeniť na konštruktívny účel.

 

Stiahnuť pomocnú príručku

Ako konštruktívne napätie posilňuje váš tím

Po vykonaní týchto aktivít by mal váš tím vedieť, ako využiť konštruktívne napätie na posúvanie vašej práce dopredu zdravým a produktívnym spôsobom. V týchto aktivitách časom pokračujte v záujme podpory pozitívneho správania a urobte z nich súčasť bežnej rutiny vášho tímu.

Konštruktívne napätie v akcii v službe Microsoft Teams

Keď v tíme so zdravou dynamikou vznikne napätie, vedie to k odvážnejšiemu mysleniu a inovácii. A Microsoft Teams tomu napomáha.

 Ďalšie zdroje informácií na pokračovanie vo vzdelávaní

V tejto časti nájdete zdroje informácií, ktoré vám umožnia poskytnúť súpravu nástrojov svojmu tímu a dozvedieť sa viac o službe Microsoft Teams.

 Kompletná súprava nástrojov na jednom mieste

Chcete preskúmať všetky podnety na úvahu alebo pomocné príručky? Tu ich môžete získať všetky v jednom praktickom súbore na stiahnutie. Nájdite si trocha času pre seba alebo so svojím tímom a pustite sa do toho.

 

Stiahnuť súpravu nástrojov

 

Stručný kurz o službe Teams

Spoznali ste princípy zdravej dynamiky tímu a to, akú pomoc môže poskytnúť služba Microsoft Teams. V tomto rýchlom a stručnom kurze sa dozviete viac o tom, ako môže služba Teams pomôcť ľuďom lepšie spolupracovať.

 

Absolvovať stručný kurz o službe Microsoft Teams

Získať Microsoft Teams zadarmo

Niektoré funkcie sa líšia podľa trhu

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46bGW?ver=3d7e","imageAlt":"Four people sitting around a table talking. One of them is using a Surface Pro, while two of them use permanent markers to write on sheets of paper.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":3,"name":"Vytvorenie zdravej dynamiky","videoHref":"","content":"<p>Tímy, ktoré chcú byť odolné a úspešné, si musia vytvoriť a pestovať zdravú dynamiku. Prvým krokom je pochopiť, čo táto dynamika je, a potom sa naučiť pestovať ju vo svojom tíme.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Dôležitosť zdravej dynamiky tímu"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46bHw?ver=4d34","imageAlt":"Two people sitting on a modern chair and couch using a Surface laptop and smiling","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":4,"name":"Pestovanie zdravej dynamiky","videoHref":"","content":"<p>Tím s pestovanou dynamikou je lepšie pripravený zvládať zložité a neočakávané výzvy. Prináša to pozitívne výsledky vrátane kultúry prosperujúceho podniku, lepšieho rozhodovania a spokojných členov tímu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pestovanie zdravej dynamiky tímu"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46oFe?ver=a759","imageAlt":"Close-up photograph of three people’s hands as they write with permanent marker on Purpose Statement Drafting worksheets from The Art of Teamwork Toolkit.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":5,"name":"Pomoc so zlepšovaním tímu","videoHref":"","content":"<p>Sprievodca umením tímovej spolupráce bol vytvorený na to, aby pomohol vášmu tímu zlepšiť medziľudskú dynamiku, ktorá vedie k lepším výsledkom. Vychádza zo skúseností rozmanitej skupiny skutočných členov tímov od výkonných riaditeľov cez ocenených novinárov a olympijských športovcov až po predavačov rýb.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sprievodca umením tímovej spolupráce"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"importance-of-teamwork","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Dôležitosť tímovej spolupráce","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46gTR?ver=009d","imageAlt":"Diagram representing the five core elements of The Art of Teamwork framework","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":7,"name":"Prehľad schémy","videoHref":"","content":"<p>Schéma umenia tímovej spolupráce formuluje základné prvky, ktoré ovplyvňujú dynamiku tímu. Mala by pomôcť tímom využiť ich rôznorodosť, budovať dôveru a podporovať inováciu. Schéma by tiež mala obohatiť celkovú organizačnú kultúru bez toho, aby narušila aktuálne tímové procesy.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Prehľad"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSG?ver=2780","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only the main circle in full color and opacity and the words “team purpose” at the top of the circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":8,"name":"Tímové poslanie","videoHref":"","content":"<p>Zdravá tímová práca začína jasným tímovým poslaním alebo spoločným zmyslom, ktorý udržiava tímy sústredené, koordinované, výkonnejšie a šťastnejšie.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tímové poslanie"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSJ?ver=2bc2","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only one of the three center circles in full color and opacity and the words “collective identity” at the center of that circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":9,"name":"Kolektívna identita","videoHref":"","content":"<p>Kolektívna identita je zdieľaný pocit spolupatričnosti, ktorý buduje súdržnosť a pomáha členom tímu ťahať pri práci za jeden povraz.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kolektívna identita"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSN?ver=8531","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only one of the three center circles in full color and opacity and the words “awareness and inclusion” at the center of that circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":10,"name":"Povedomie a inklúzia","videoHref":"","content":"<p>Povedomie a inklúzia znamenajú pochopenie seba a ostatných, ktoré tímom umožňuje usmerňovať medziľudskú dynamiku a podporovať inklúziu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Povedomie a inklúzia"},{"order":0,"position":4,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"5","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSQ?ver=36ba","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only one of the three center circles in full color and opacity and the words “trust and vulnerability” at the center of that circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":11,"name":"Dôvera a zraniteľnosť","videoHref":"","content":"<p>Dôvera a zraniteľnosť sú súčasti emocionálnej bezpečnosti, ktoré umožňujú podstupovať v tímoch medziľudské riziko.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Dôvera a zraniteľnosť"},{"order":0,"position":5,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"6","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nST?ver=c19e","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only the band of lines that surround the center circles appearing in full color and opacity and the words constructive tension” at the bottom.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":12,"name":"Konštruktívne napätie","videoHref":"","content":"<p>Konštruktívne napätie je produktívna sila, ktorá vzniká vtedy, keď tím využíva svoje rozdielne názory.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Konštruktívne napätie"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"art-of-teamwork","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":6,"name":"Schéma umenia tímovej spolupráce","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46gU8?ver=6033","imageAlt":"Close-up photograph of two people’s hands as they write in permanent marker on Value Chain worksheets from The Art of Teamwork toolkit","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":14,"name":"Prehľad aktivít","videoHref":"","content":"<p>Každý základný prvok obsahuje podnety na úvahu pre tých, ktorí sú pripravení sa do toho pustiť, a pomocnú príručku pre tých, ktorí to chcú prebrať so svojím tímom. Účelom týchto aktivít je zdokonaliť medziľudskú dynamiku nevyhnutnú na to, aby mohol tím spoločne rásť.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Prehľad"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46mad?ver=02a6","imageAlt":"Photograph of three people sitting around a conference table writing on worksheets from The Art of Teamwork toolkit","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":15,"name":"Čas a úsilie","videoHref":"","content":"<p>Niektoré aktivity zaberú len päť minúť, niektorým je potrebné venovať hodinu a pol. Pri jednotlivých aktivitách sú uvedené informácie o potrebnom čase a úsilí, ktoré vám pomôžu zistiť, kde a s čím začať.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Čas a úsilie"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46tT8?ver=93fe","imageAlt":"Photograph of a person writing on a worksheet with permanent marker and looking at a Surface laptop screen.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":16,"name":"Podnety na úvahu","videoHref":"","content":"<p>Ste pripravení pustiť sa do toho? Podnety na úvahu sú aktivity, ktoré môžete vyskúšať samostatne alebo so svojím tímom. Pomôžu vám pochopiť podstatu umenia tímovej spolupráce a sú bránou k mysleniu a perspektívam, ktoré vedú k vytváraniu skvelých tímov.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Podnety na úvahu"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46tTb?ver=c4a9","imageAlt":"Photograph of four people discussing team purpose. One holds a paper on the wall that says “Our team purpose is to inspire cohesion by facilitating community engagement.” Another holds a one that says, “We help teams succeed.”","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":17,"name":"Pomocná príručka","videoHref":"","content":"<p>Ste pripravení pozrieť sa hlbšie? Pomocná príručka vám pomôže sprostredkovať tímové diskusie, ktoré v tíme podnietia nové typy a modely správania. Pomocná príručka obsahuje mnohé z aktivít z podnetov na úvahu, no povzbudzuje vás k tomu, aby ste ich posunuli ešte o krok ďalej s celým svojím tímom.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pomocná príručka"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"activities","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":13,"name":"Aktivity","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mMJf?ver=6a64","imageAlt":"Three people working together in front of a whiteboard. Two of them are gesturing as they speak.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":19,"name":"Začíname","videoHref":"","content":"<p>Teraz, keď ste už pochopili dôležitosť produktívnej tímovej spolupráce, môžete začať pracovať na základných prvkoch. Tento online sprievodca je navrhnutý tak, aby ste mohli ísť podľa našej odporúčanej cesty od začiatku alebo prejsť na ľubovoľnú tému, ktorá vás zaujíma, a začať odtiaľ.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tím, sme pripravení? Poďme na to!"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"lets-begin","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":18,"name":"Začíname!","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"introduction","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44vHb?ver=2558","imageAlt":"Photograph of three people standing and talking in front of a paper calendar on the wall. One of them is pointing to a sticky note on the calendar.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":1,"name":"Úvod","videoHref":"","content":"<p>Tímová práca je veľmi dôležitá pri riešení výziev, ktorým dnes čelí svet, výzvou však môže byť už samotná tímová práca. Rôzne pohľady sú kľúčové pre napredovanie tímu, no keď tím trpí nezdravou dynamikou, rozdielne názory môžu ľahko viesť k nedorozumeniam.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":"Zložité výzvy vyžadujú produktívnu tímovú prácu"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46oGA?ver=2f35","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines, with arrows leading from one to the other, left to right.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":22,"name":"Definovanie tímového poslania","videoHref":"","content":"<p>Jasné tímové poslanie tvorí základ produktívnych tímov a pre tímy je to najlepšie miesto na sústredenie svojho prvotného úsilia.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Definovanie tímového poslania"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46md1?ver=9abc","imageAlt":"Photograph of a person holding a tablet and presenting to a room full of people in an informal setting. One person near the front of the room is working on a laptop.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":23,"name":"Ambícia","videoHref":"","content":"<p>Namiesto čohosi ako: „Takýto dosah môžeme mať na naše kľúčové ukazovatele výkonu a celkový zisk.“</p><p>Skôr niečo ako: „Takýto dosah chceme mať na vonkajší svet.“</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ambícia, nie metrika"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46mdg?ver=ac39","imageAlt":"People seated and talking in a casual area of a large building","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":24,"name":"Kolektívny výkon","videoHref":"","content":"<p>Skôr niečo ako: \"Kto sme? Prečo je toto dôležité? Poďme sa spoločne a opakovane zamýšľať nad tým, aký dosah chceme mať ako tím.“</p><p>Namiesto čohosi ako: Vedúci: „Vážení členovia tímu, toto je naše nové poslanie.“</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kolektívny výkon, nie podnikový príkaz"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"what-it-is","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":21,"name":"Čo to je","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4a0mQ?ver=fef5","imageAlt":"Illustration of a large circle with eight spokes capped with a small circle at the end of each spoke. At the center of the large circle are the words “Team Purpose.” Underneath the bottom spoke are the words “Shared goals.”","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":26,"name":"Spoločné ciele","videoHref":"","content":"<p>Spoločné ciele sú samostatné a dosiahnuteľné medzníky, ktoré sa tím snaží dosiahnuť a ktoré vedú k napĺňaniu tímového poslania. Pre tím môže byť jedným zo spoločných cieľov uzavretie dohôd s 500 novými predajcami v záujme dosiahnutia cieľov rastu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Spoločné ciele"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"key-components","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":25,"name":"Kľúčové súčasti","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46rlb?ver=22c8","imageAlt":"Photograph of five people collaborating on a large whiteboard, four of them writing something as one looks on.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":28,"name":"Prináša koordinovanosť a jasnosť","videoHref":"","content":"<p>Keď má tím jasné poslanie, na ktorom sa všetci dohodli a sú o ňom hlboko presvedčení, každý člen tímu bude mať pocit, že môže prijímať autonómne rozhodnutia a konať samostatne s vedomím, že tím ako celok je koordinovaný. Tím je vďaka tomu sústredený, produktívnejší a šťastnejší.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tímové poslanie prináša koordinovanosť a jasnosť"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":29,"name":"Podporuje kolektívne úsilie","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4L6OH","content":"<p>Jen Flanzová je výkonná producentka Dennej šou s Trevorom Noahom. Vedie rôznorodý talentovaný tím autorov, ktorého poslaním je pripraviť každý večer najlepšiu možnú šou aj vtedy, keď to znamená, že musia obetovať svoje individuálne príspevky.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tímové poslanie podporuje kolektívne úsilie"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4oBYR?ver=0d52","imageAlt":"Photograph of a fishmonger at Pike Place Fish Market","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":30,"name":"Dáva práci zmysel","videoHref":"","content":"<p>Taho je obchodníkom s rybami na rybom trhu Pike Place v Seattli vo Washingtone, ktorý je povestný svojím zábavným personálom, ako aj čerstvými morskými plodmi. &nbsp;Aj keď oficiálnou prácou Tahovho tímu je predaj rýb, každé ráno vstávajú aj kvôli niečomu inému: „Keď prispievate k niečomu, čo vás prevyšuje – napríklad keď robíte ľudí šťastnými – je to motivujúce, pretože to vašej práci dáva väčší zmysel,“ hovorí Taho.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2110618\" aria-label=\"Preskúmajte celý príbeh o umení tímovej spolupráce tu.\">Preskúmajte celý príbeh o umení tímovej spolupráce tu</a></p><p>&nbsp;</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tímové poslanie na rybom trhu Pike Fish Market"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46jzL?ver=7fed","imageAlt":"Photograph of a person working on a laptop and wearing large headphones around their neck.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":31,"name":"Čo sa stane, keď nie je","videoHref":"","content":"<p>Keď tím nemá jasné poslanie, jeho členom sa bude ťažko formulovať, o čo sa spoločne snažia, a to bude mať vplyv na ich schopnosť dosiahnuť dlhodobé a krátkodobé ciele. Členovia tímu tak budú nekoordinovaní, nesústredení a rozptýlení.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Čo sa stane, keď tím nemá poslanie"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"why-it-is-important","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":27,"name":"Prečo je dôležitý","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46mdQ?ver=8ef7","imageAlt":"Photograph of a person working on a laptop in a large, modern workspace. Two more laptops are open on the table along with scattered papers, mugs, and disposable coffee cups.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":33,"name":"Podnety na úvahu","videoHref":"","content":"<p>Nasledujúce podnety na úvahu vám pomôžu predstaviť si, čo by mohlo byť poslaním vášho tímu, a inšpirovať váš tím k tomu, aby si ho spoločne vytvoril. Bude to trvať približne 20 minút. Potom môžete predstaviť tieto koncepty na podporu koordinovanosti svojmu tímu.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110802\" aria-label=\"Stiahnuť podnety na úvahu\">Stiahnuť podnety na úvahu</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Preskúmanie tímového poslania"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46tW4?ver=0302","imageAlt":"Photograph of three people seated at a conference table each writing with a permanent marker on a sheet of paper.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":34,"name":"Pomocná príručka","videoHref":"","content":"<p>Cieľom nasledujúcich aktivít je pomôcť vášmu tímu identifikovať a sformulovať svoje spoločné tímové poslanie a stotožniť sa s ním.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110528\" aria-label=\"Stiahnuť pomocnú príručku\">Stiahnuť pomocnú príručku</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Aktivácia tímového poslania vo vašom tíme"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46mes?ver=a21d","imageAlt":"Photograph of five people talking while seated around a conference table","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":35,"name":"Život s tímovým poslaním","videoHref":"","content":"<p>Po vykonaní týchto aktivít by mal byť váš tím sústredený na vaše spoločné ciele a mal by byť produktívnejší a šťastnejší. V týchto aktivitách časom pokračujte v záujme podpory pozitívneho správania a urobte z nich súčasť bežnej rutiny vášho tímu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ako tímové poslanie posilňuje váš tím"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"activities","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":32,"name":"Aktivity","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":37,"name":"Tímové poslanie v službe Teams","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE42Fhh","content":"<p>Úspešné tímy majú jasné poslanie. Služba Microsoft Teams je navrhnutá tak, aby im pomohla udržať si koordinovanosť.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tímové poslanie v akcii v službe Microsoft Teams"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"in-microsoft-teams","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":36,"name":"V službe Microsoft Teams","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"team-purpose","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE487pF?ver=6f6e","imageAlt":"3D image of a round shape with ripples radiating out from the center","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":20,"name":"Tímové poslanie","videoHref":"","content":"<p>V tejto časti sa oboznámite s dôležitou úlohou, ktorú zohráva tímové poslanie v najúspešnejších tímoch. Nasledujúce aktivity pomôžu vášmu tímu identifikovať a sformulovať svoje spoločné tímové poslanie a stotožniť sa s ním.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":"Poslanie tímu"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46meQ?ver=cc27","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines. Arrows lead from one to the other, left to right. Above one of the overlapping circles are the words “collective identity.”","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":40,"name":"Definovanie kolektívnej identity","videoHref":"","content":"<p>Kolektívna identita je zdieľaný pocit spolupatričnosti, ktorý buduje súdržnosť a pomáha tímu ťahať pri práci za jeden povraz. Zlepšuje tiež schopnosť tímu aplikovať konštruktívne napätie.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Definovanie kolektívnej identity"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46BDZ?ver=2350","imageAlt":"Person seated at desk engaged in a Teams meeting with four people that are displayed on a monitor","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":41,"name":"Hodnoty a dohody","videoHref":"","content":"<p>Kolektívna identita spočíva vo vytváraní zážitkov, ktoré odzrkadľujú spoločné hodnoty a dohody tímu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hodnoty a dohody"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46z2L?ver=3f4a","imageAlt":"Photograph of four people working together around a table looking a photos","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":42,"name":"Koordinovanosť","videoHref":"","content":"<p>Skôr niečo ako: Súbor spoločných hodnôt, ktoré chce tím presadzovať.<br />\nNamiesto čohosi ako: Nariaďovanie určitého správania.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Koordinovanosť, nie plnenie požiadaviek"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46BE6?ver=4f2a","imageAlt":"Photograph of four people seated around a table at a restaurant talking","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":43,"name":"Rituály","videoHref":"","content":"<p>Skôr niečo ako: „Po našej týždennej schôdzi povedzme každý z nás jednu podnetnú vec z tohto víkendu a porozprávajme sa o tom.“<br />\nNamiesto čohosi ako: „Po našej týždennej schôdzi si naplánujme rovnakú schôdzu ako marketingový tím a preberme na nej ďalšie konkrétne aktuality.“</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Rituály, nie schôdze"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"what-it-is","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":39,"name":"Čo to je","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46EfV?ver=c1be","imageAlt":"Diagram showing the progression from abstract to tangible, from left to right: shared values, agreements, rituals","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":45,"name":"Kolektívna identita","videoHref":"","content":"<p>Členovia tímu vytvárajú kolektívnu identitu tak, že sa koordinujú na základe spoločných hodnôt, vytvárajú dohody a priebežne ich upravujú, zbližujú sa prostredníctvom spoločných zážitkov a praktizujú rituály, ktoré sú pre nich jedinečné. V tíme so silným zmyslom pre kolektívnu identitu vládne zdieľaný pocit spolupatričnosti, ktorý buduje súdržnosť a pomáha jeho členom ťahať pri práci za jeden povraz.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kľúčové súčasti"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46GQG?ver=32da","imageAlt":"In the diagram showing the progression from abstract to tangible, the circle for shared values is in full color and everything else is dimmed.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":46,"name":"Spoločné hodnoty","videoHref":"","content":"<p>Spoločné hodnoty sú presvedčenia a postoje, ktoré tím definuje ako nevyhnutné pre svoj úspech. Spoločnou hodnotou tímu môže byť napríklad akceptácia nejednoznačnosti alebo úsilie o úspech ostatných. Keď tím sformuluje svoje spoločné hodnoty, do života ich uvedie každodenným správaním svojich členov.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Spoločné hodnoty"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46M3q?ver=599b","imageAlt":"In the diagram showing the progression from abstract to tangible, the circle for agreements is in full color and everything else is dimmed.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":47,"name":"Dohody","videoHref":"","content":"<p>Dohody sú konkrétne a dohodnuté prejavy hodnôt tímu. Dohody sa vo vašom tíme môžu prejaviť ako každodenný čas začatia a skončenia práce alebo dohodnuté spôsoby poskytovania pripomienok.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Dohody"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46JrV?ver=ae0d","imageAlt":"In the diagram showing the progression from abstract to tangible, the circle for rituals is in full color and everything else is dimmed.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":48,"name":"Rituály","videoHref":"","content":"<p>Rituály sú opakované správanie a aktivity, ktoré posilňujú formálne aj neformálne dohody. Rituálom môže byť niečo tak jednoduché, ako je spoločné jedlo v reštaurácii každý pondelok, tímový pokrik alebo spoločné kreatívne cvičenie každé ráno.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Rituály"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"key-components","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":44,"name":"Kľúčové súčasti","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mPy5?ver=83d9","imageAlt":"Four people having a meeting in person in a conference room with many others in attendance via Microsoft Teams, visible on a large monitor mounted on the wall.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":50,"name":"Buduje súdržnosť","videoHref":"","content":"<p>V tíme so silným zmyslom pre kolektívnu identitu vládne zdieľaný pocit spolupatričnosti, ktorý buduje súdržnosť a pomáha jeho členom ťahať pri práci za jeden povraz.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Buduje súdržnosť, vďaka ktorej tím dokáže pri práci ťahať za jeden povraz"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":51,"name":"Podporuje kolektívne úsilie","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4L6O2","content":"<p>Caryl Sternová je prezidentka a generálna riaditeľka organizácie UNICEF USA. Jej tím sa dohodol na skupine hodnôt, ktorá slúži ako plán a na základe ktorej nesú členovia tímu zodpovednosť voči sebe navzájom a voči dôležitej práci, ktorú robia.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Plán založený na hodnotách"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46z4z?ver=d054","imageAlt":"Photograph of two people dressed in astronaut suits walking in the desert in Utah.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":52,"name":"Dohody a zodpovednosť","videoHref":"","content":"<p>Pred tým, ako sa tím kozmonautov vedených Kellie Gerardiovou nechal vysadiť v odľahlej časti púšte v Utahu, ktorá je veľmi podobná povrchu Marsu, Kellie a členovia jej tímu trávili dlhé hodiny pri videokonferenčných hovoroch, v ktorých diskutovali o dôležitých dohodách, ktoré budú dodržiavať počas trvania tejto vesmírnej simulácie. To bol len jeden zo spôsobov, akým si členovia tímu vytvorili silný zmysel pre kolektívnu identitu, ktorý zohral rozhodujúcu úlohu pri plnení ich misie.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110803\" aria-label=\"Preskúmajte celý príbeh o umení tímovej spolupráce tu.\">Preskúmajte celý príbeh o umení tímovej spolupráce tu</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Dohody pre život na Marse"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46EhH?ver=e4ef","imageAlt":"Photograph of two people working alone at separate tables with a wall between them.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":53,"name":"Čo sa stane, keď nie je","videoHref":"","content":"<p>Keď tím nemá kolektívnu identitu, chýba mu zmysel pre tímové povedomie, ktoré pomáha jeho členom spojiť sa do jedného celku. To môže viesť k vzniku odstupu medzi členmi tímu, ktorý môže demotivovať ich plnohodnotnú spoluúčasť.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Čo sa stane, keď tím nemá kolektívnu identitu"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"why-it-is-important","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":49,"name":"Prečo je dôležitý","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46z4S?ver=edab","imageAlt":"Photograph of a person sitting alone writing on a sheet of paper with a permanent marker.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":55,"name":"Podnety na úvahu","videoHref":"","content":"<p>Preskúmajte silné stránky a jedinečnú perspektívu, ktoré prinášate do tímu. Váš tím to môže inšpirovať k spoločnému vytvoreniu vašej kolektívnej identity. Pripravte sa na trocha sebareflexie!</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110627\" aria-label=\"Stiahnuť podnety na úvahu\">Stiahnuť podnety na úvahu </a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Preskúmanie kolektívnej identity"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46RhC?ver=9c45","imageAlt":"Photograph of three people collaborating using sticky notes on a glass wall. One of them is writing on a sticky note.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":56,"name":"Pomocná príručka","videoHref":"","content":"<p>Cieľom nasledujúcich aktivít je pomôcť vášmu tímu koordinovať sa na základe spoločných hodnôt, vytvárať dohody a priebežne ich upravovať, zbližovať sa prostredníctvom spoločných zážitkov a praktizovať rituály, ktoré sú pre vás jedinečné.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110529\" aria-label=\"Stiahnuť pomocnú príručku\">Stiahnuť pomocnú príručku</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Aktivácia kolektívnej identity vo vašom tíme"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46Ri1?ver=a83a","imageAlt":"People talking and using laptops sit or stand in a conference room with large windows","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":57,"name":"Život s kolektívnou identitou","videoHref":"","content":"<p>Po vykonaní týchto aktivít týkajúcich sa kolektívnej identity by mal mať váš tím jasno v úlohách a zodpovednostiach a mal by byť zjednotený a oddaný rovnakej skupine hodnôt. V týchto aktivitách časom pokračujte v záujme podpory pozitívneho správania a urobte z nich súčasť bežnej rutiny vášho tímu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ako kolektívna identita posilňuje váš tím"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"activities","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":54,"name":"Aktivity","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"collective-identity","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE487qF?ver=f3a2","imageAlt":"Illustration of a human figure comprising different geometric shapes, which represents collective identity in The Art of Teamwork framework.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":38,"name":"Kolektívna identita","videoHref":"","content":"<p>V tejto časti sa oboznámite s dôležitou úlohou, ktorú zohráva kolektívna identita v najúspešnejších tímoch. Aktivity pomôžu vášmu tímu koordinovať sa na základe spoločných hodnôt, vytvárať dohody a priebežne ich upravovať, zbližovať sa prostredníctvom spoločných zážitkov a praktizovať rituály, ktoré sú pre vás jedinečné.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":"Kolektívna identita"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46z5s?ver=f22c","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines. Arrows lead from one to the other, left to right. Below one of the overlapping circles are the words “awareness and inclusion.”","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":60,"name":"Definovanie povedomia a inklúzie","videoHref":"","content":"<p>Povedomie a inklúzia prinášajú pochopenie seba a ostatných, ktoré tímom umožňuje usmerňovať medziľudskú dynamiku. Definované povedomie a inklúzia tiež dokážu zlepšiť schopnosť tímu aplikovať konštruktívne napätie.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Definovanie povedomia a inklúzie"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4oBYU?ver=ecfb","imageAlt":"Photograph of two people working together while having lunch at a restaurant. An open laptop, a journal, a binder and some papers are on the table.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":61,"name":"Rešpektovanie rozdielov","videoHref":"","content":"<p>Skôr niečo ako: Uvedomovať si rôzne potreby a preferencie.</p><p>Namiesto čohosi ako: Nariaďovanie konkrétneho spôsobu práce.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Rešpektovanie rozdielov, nie ich odstraňovanie"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4a5KM?ver=ef25","imageAlt":"Photograph of two people talking in an open office. One of them sits in a chair, and the other sits on a metal stool.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":62,"name":"Porozumenie vlastným potrebám","videoHref":"","content":"<p>Skôr niečo ako: „Toto sú podmienky, ktoré mi umožňujú byť prínosom pre tím.“<br />\nNamiesto čohosi ako: „So mnou musíš pracovať takýmto spôsobom.“&nbsp;</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Porozumenie vlastným potrebám"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"what-they-are","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":59,"name":"Čo to sú","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE49PXG?ver=3e1c","imageAlt":"Illustration of three concentric circles. The innermost circle is labeled self-awareness. The next circle outward is labeled co awareness. The outermost circle is labeled situational awareness","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":64,"name":"Povedomie a inklúzia","videoHref":"","content":"<p>Existujú tri úrovne povedomia. Keď má tím zvýšený cit pre povedomie, podporuje inkluzívnu kultúru, ktorá jeho členom zjednodušuje usmerňovanie medziľudskej dynamiky.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kľúčové súčasti"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4a0mV?ver=155b","imageAlt":"Illustration of three concentric circles. The innermost circle is the only one in full color and is labeled self-awareness.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":65,"name":"Sebauvedomenie","videoHref":"","content":"<p>Sebauvedomenie je schopnosť človeka rozpoznať vlastné emócie a zároveň pochopiť dôvod, z ktorého ich môže pociťovať. Čím viac si uvedomujeme zdroj našich pocitov, tým lepšie dokážeme reagovať produktívnym spôsobom a vyjadriť naše potreby.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sebauvedomenie"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE49KLG?ver=2387","imageAlt":"Illustration of three concentric circles. The second circle outward is the only one in full color and is labeled co awareness.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":66,"name":"Medziľudské povedomie","videoHref":"","content":"<p>Medziľudské povedomie je schopnosť vnímať emócie iných a rozpoznať vplyv vlastného konania na iných. Je to prvý krok k schopnosti empatie. Ak napríklad viete, že niektorý člen tímu sa nedokáže sústrediť, keď znie hlasná hudba, medziľudské povedomie uplatníte tým, že použijete slúchadlá.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Medziľudské povedomie"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE49Szq?ver=3dd5","imageAlt":"Illustration of three concentric circles. The outermost circle is the only one in full color and is labeled situational awareness.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":67,"name":"Situačné povedomie","videoHref":"","content":"<p>Situačné povedomie je schopnosť brať ohľad nielen na seba a členov tímu, ale aj na kontext, v ktorom sa nachádzate. Ak je napríklad potrebné porozprávať sa s členom tímu o problémoch s výkonom, je pravdepodobne najvhodnejšie urobiť tak v súkromí, aby to nevykoľajilo zvyšok tímu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Situačné povedomie"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"key-components","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":63,"name":"Kľúčové súčasti","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mMLL?ver=f319","imageAlt":"Three people having a casual meeting seated on a couch and arm chair, Two of them are holding laptops.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":69,"name":"Pomáhajú usmerňovať dynamiku","videoHref":"","content":"<p>Keď má tím zvýšený cit pre povedomie, podporuje inkluzívnu kultúru, ktorá jeho členom zjednodušuje usmerňovanie medziľudskej dynamiky.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pomáhajú tímom usmerňovať medziľudskú dynamiku"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":70,"name":"Zvyšujú prispôsobivosť a angažovanosť","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4L6Oq","content":"<p>Shane Snow je autorom knihy Dream Teams. Spomedzi tímov, ktorých bol súčasťou, považuje za najlepšie tie, ktoré mali hlboký cit pre povedomie a vládla v nich inkluzívna kultúra, ktorá jeho členom umožňovala byť samými sebou a prispôsobivými.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Najlepšie tímy sú prispôsobivé a angažované"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46TUq?ver=1acb","imageAlt":"Photograph of three people outdoors in nature looking at maps and papers laid out over a large rock and held in place by smaller rocks.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":71,"name":"Zlepšujú komunikáciu","videoHref":"","content":"<p>Keď mal Alex Grishaver ťažkosti s vedením cvičného záchranárskeho tímu z dôvodu únavy, využil svoje poznatky z výcviku emocionálneho povedomia a namiesto snahy pretrpieť to požiadal kolegu o prevzatie vedenia. Jeho schopnosť identifikovať svoje pocity a povedať o nich svojmu tímu pomohla udržať ich všetkých v bezpečí.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110803\" aria-label=\"Preskúmajte celý príbeh o umení tímovej spolupráce tu.\">Preskúmajte celý príbeh o umení tímovej spolupráce tu</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hovorenie o pocitoch v divočine"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE474jm?ver=de68","imageAlt":"Two people in a meeting look attentively at a third person whose back is to the camera","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":72,"name":"Čo sa stane, keď nie sú","videoHref":"","content":"<p>Keď tím nemá cit pre povedomie a inklúziu, jeho členovia môžu byť uzavretí, neempatickí a môže byť pre nich ťažké zvládať medziľudské napätie.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Čo sa stane, keď je tím bez povedomia a inklúzie"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"why-theyre-important","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":68,"name":"Prečo sú dôležité","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46Zb6?ver=edd7","imageAlt":"Close-up photograph of a person’s hands as they fill out the Profile of Me worksheet from The Art of Teamwork toolkit.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":74,"name":"Podnety na úvahu","videoHref":"","content":"<p>Zamyslite sa nad tým, aké podmienky vám umožňujú dosahovať úspech pri práci. Keď o tom poviete svojmu tímu, môže ich to inšpirovať k tomu, aby chceli spoznať individuálne potreby a preferencie všetkých členov tímu a zvážiť, ako sa najlepšie navzájom podporiť.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110530\" aria-label=\"Stiahnuť podnety na úvahu\">Stiahnuť podnety na úvahu </a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Preskúmanie povedomia a inklúzie"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47cco?ver=bcb7","imageAlt":"Photograph of four people using cards to guide their discussion.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":75,"name":"Pomocná príručka","videoHref":"","content":"<p>Cieľom nasledujúcich aktivít je pomôcť vášmu tímu pochopiť a rešpektovať potreby ostatných a podnietiť vás k aktívnemu hľadaniu príležitostí, ako sa vzájomne zapojiť a vítať nové perspektívy.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110628\" aria-label=\"Stiahnuť pomocnú príručku\">Stiahnuť pomocnú príručku</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Aktivácia povedomia a inklúzie vo vašom tíme"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mRDo?ver=ca53","imageAlt":"Five people of visibly diverse backgrounds working in an open workspace on desks with many large desktop monitors.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":76,"name":"Život s povedomím a inklúziou","videoHref":"","content":"<p>Po vykonaní týchto aktivít by váš tím mal mať väčší cit pre povedomie a rešpektovanie individuálnych potrieb, preferencií a štýlov práce, ktoré každý jednotlivec potrebuje na dosiahnutie úspechu. V týchto aktivitách časom pokračujte v záujme podpory pozitívneho správania a urobte z nich súčasť bežnej rutiny vášho tímu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ako povedomie a inklúzia posilňujú váš tím"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"activities","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":73,"name":"Aktivity","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":78,"name":"Povedomie a inklúzia v službe Teams","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4L55r","content":"<p>Ľudia pôsobiaci v tímoch so zdravou dynamikou si uvedomujú samých seba, ale aj ostatných. Microsoft Teams sa stará o to, aby bolo počuť hlasy všetkých.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Povedomie a inklúzia v akcii v službe Microsoft Teams"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"in-microsoft-teams","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":77,"name":"V službe Microsoft Teams","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"awareness-inclusion","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4orxd?ver=62e3","imageAlt":"Illustration of overlapping rings within a circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":58,"name":"Povedomie a inklúzia","videoHref":"","content":"<p>V tejto časti sa oboznámite s dôležitou úlohou, ktorú zohráva povedomie a inklúzia v najúspešnejších tímoch. Aktivity pomôžu posilniť cit pre povedomie vo vašom tíme a podporiť inkluzívnu kultúru, ktorá členom tímu zjednodušuje usmerňovanie medziľudskej dynamiky.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":"Povedomie a inklúzia"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47mt1?ver=c25a","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines. Arrows lead from one to the other, left to right. Below one of the overlapping circles are the words “trust and vulnerability.”","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":81,"name":"Definovanie dôvery a zraniteľnosti","videoHref":"","content":"<p>Dôvera a zraniteľnosť sú súčasti emocionálnej bezpečnosti, ktoré umožňujú podstupovať v tímoch medziľudské riziko. Zlepšujú tiež ich schopnosť aplikovať konštruktívne napätie.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Definovanie dôvery a zraniteľnosti"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47jRG?ver=1344","imageAlt":"Photograph of two people seated at a desk talking with an open laptop on the desk.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":82,"name":"Dôveru si treba zaslúžiť","videoHref":"","content":"<p>Skôr niečo ako: Stretnutie s členmi tímu s cieľom vybudovania vzťahu.<br />\nNamiesto čohosi ako: Vrhnutie sa všetkého bez prípravy od prvého dňa.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Dôveru si treba zaslúžiť časom"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47wSv?ver=547b","imageAlt":"Photograph of two people talking and looking at a smartphone screen in the hallway of a modern office.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":83,"name":"Zraniteľnosť je otvorenosť","videoHref":"","content":"<p>Skôr niečo ako: Odhalenie toho, čo je vám príjemné odhaliť.<br />\nNamiesto čohosi ako: Odhalenie každého jedného detailu zo svojho života.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zraniteľnosť je otvorenosť, nie pocit vystavenia riziku"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"what-they-are","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":80,"name":"Čo to sú","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47rFL?ver=5c4b","imageAlt":"Illustration showing the relationship between trust, vulnerability, and psychological safety.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":85,"name":"Dôvera a zraniteľnosť","videoHref":"","content":"<p>Funkčný cyklus dôvery a zraniteľnosti vytvára v tíme psychologickú bezpečnosť. Členovia tímu, ktorí sa cítia bezpečne, dokážu lepšie podstupovať medziľudské riziká. Vďaka tomu môžu do práce vsadiť celé svoje ja, čím sa otvárajú dvere rozvoju inovatívnych nápadov.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kľúčové súčasti"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47ztp?ver=bbf8","imageAlt":"Illustration that shows the relationship between trust, vulnerability, and psychological safety. Only the trust element is in full color.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":86,"name":"Dôvera","videoHref":"","content":"<p>Dôvera je vedomie, že môžete byť voči niekomu zraniteľní bez obavy zo zosmiešnenia alebo ublíženia. Keď napríklad tím preukáže neochvejnú podporu členovi tímu, ktorí zápasí s osobnou traumou, dôvera tohto člena tímu k tímu sa prehĺbi.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Dôvera"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hor?ver=67c4","imageAlt":"Illustration that shows the relationship between trust, vulnerability, and psychological safety. Only the vulnerability element is in full color.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":87,"name":"Zraniteľnosť","videoHref":"","content":"<p>Zraniteľnosť je vstupovanie do situácií, s ktorými je spojené riziko a nezastieranie citov. Člen tímu zraniteľnosť preukáže napríklad tým, že sa v rámci tímu zdôverí o osobnej traume, s ktorou sa vysporiadava.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zraniteľnosť"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47wSz?ver=e261","imageAlt":"Illustration that shows the relationship between trust, vulnerability, and psychological safety. Only the psychological safety element is in full color at the center of the illustration.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":88,"name":"Psychologická bezpečnosť","videoHref":"","content":"<p>Psychologická bezpečnosť existuje v otvorených prostrediach, v ktorých sa jednotlivec rád delí o svoje názory a nápady bez obáv zo vzájomného obviňovania, súdenia alebo nevraživosti. Psychologická bezpečnosť vzniká prostredníctvom funkčného cyklu dôvery a zraniteľnosti.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Psychologická bezpečnosť"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"key-components","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":84,"name":"Kľúčové súčasti","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47uh7?ver=cce3","imageAlt":"Photograph of two people in a meeting. One of them is speaking and gesturing with their hands.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":90,"name":"Dôvera a bezpečnosť","videoHref":"","content":"<p>Keď si členovia tímu vybudujú dôveru a dovolia si navzájom byť voči sebe zraniteľnými, každý sa cíti bezpečnejšie a istejšie pri riskovaní v prospech tímu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Budovanie dôvery, vďaka ktorej členovia podstupujú riziká s pocitom bezpečia"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":91,"name":"Sebavyjadrenie","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4LcvC","content":"<p>Fernando Garcia je kreatívny spoluriaditeľ spoločnosti Oscar de la Renta. Jeho tím odvádza najlepšiu prácu, keď môžu návrhári s pocitom bezpečia predkladať svoje najdivokejšie a najpodivnejšie nápady. To nastáva len vtedy, keď majú silný pocit psychologickej bezpečnosti, ktorý sa vytvára prostredníctvom uplatňovania funkčného cyklu zraniteľnosti a dôvery.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Možnosť sebavyjadrenia pre členov tímu"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47ztC?ver=e323","imageAlt":"Photograph taken through a glass wall of five medical professionals standing together and talking.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":92,"name":"Podpora učenia a účasti","videoHref":"","content":"<p>V zdravotníckom simulačnom centre INOVA Medical podstupujú rezidentní lekári tréningy na zvládanie krízových situácií rozhodujúcich o živote alebo smrti. Programová riaditeľka Maybelle Kouová považuje za dôležité, aby sa lekári učili v prostredí, v ktorom môžu robiť chyby bez obáv z negatívnych dôsledkov, pretože je presvedčená, že najlepšie je učiť sa bez strachu. Rezidentom tiež sprostredkúva rozhovory so skúsenými lekármi, ktorí s nimi hovoria o svojich zraniteľných okamihoch v prípadoch, keď urobili chyby.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110618\" aria-label=\"Preskúmajte celý príbeh o umení tímovej spolupráce tu.\">Preskúmajte celý príbeh o umení tímovej spolupráce tu</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bezpečné miesto na robenie chýb"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47wT7?ver=b13c","imageAlt":"Photograph of three people sitting around a low table talking. One of them holds a book open on the table.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":93,"name":"Čo sa stane, keď nie sú","videoHref":"","content":"<p>Tím, v ktorom neprebieha trvalý cyklus dôvery a zraniteľnosti, nedokáže naplno využiť potenciál svojich členov. Keď sa členovia tímu necítia bezpečne na to, aby vyjadrili svoje názory, pretože majú obavy zo súdenia alebo nevraživosti, vyhýbajú sa úplnému zapájaniu, čo má negatívny vplyv na kvalitu kolektívnej práce tímu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Čo sa stane, keď v tíme nie je dôvera a zraniteľnosť"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"why-theyre-important","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":89,"name":"Prečo sú dôležité","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4bGpT?ver=8ed8","imageAlt":"Close-up photograph of a person’s hands as they write on a recognize/reward worksheet from The Art of Teamwork Toolkit.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":95,"name":"Podnety na úvahu","videoHref":"","content":"<p>Zamyslite sa nad podmienkami, ktoré vám pomáhajú budovať dôveru a prejavovať pri práci väčšiu zraniteľnosť. Keď sa potom o svoje zistenia podelíte so svojím tímom, pomôže to vybudovať v ňom emocionálnu bezpečnosť a podporiť podstupovanie medziľudských rizík.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110629\" aria-label=\"Stiahnuť podnety na úvahu\">Stiahnuť podnety na úvahu</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Preskúmanie dôvery a zraniteľnosti"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hoL?ver=b0a9","imageAlt":"Photograph of five people working having a conversation. The wall behind them, out of focus, is covered in printed photographs.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":96,"name":"Pomocná príručka","videoHref":"","content":"<p>Cieľom nasledujúcich aktivít je pomôcť vytvoriť vo vašom tíme emocionálnu bezpečnosť prostredníctvom budovania dôvery a podpory momentov zraniteľnosti.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110720\" aria-label=\"Stiahnuť pomocnú príručku\">Stiahnuť pomocnú príručku</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Aktivácia dôvery a zraniteľnosti vo vašom tíme"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hoP?ver=f050","imageAlt":"Photograph of two people working together with textiles on a large table, while another person works in the background.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":97,"name":"Život s dôverou a zraniteľnosťou","videoHref":"","content":"<p>Po vykonaní týchto aktivít by mal mať váš tím vytvorený silný pocit psychologickej bezpečnosti podnecujúci členov tímu k tomu, aby podstupovali väčšie medziľudské riziká a vsadili do práce celé svoje ja. V týchto aktivitách časom pokračujte v záujme podpory pozitívneho správania a urobte z nich súčasť bežnej rutiny vášho tímu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ako dôvera a zraniteľnosť posilňujú váš tím"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"activities","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":94,"name":"Aktivity","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"trust-vulnerability","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47ZyX?ver=e8c5","imageAlt":"Illustration of a heart comprised of dots which represents trust and vulnerability in The Art of Teamwork framework.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":79,"name":"Dôvera a zraniteľnosť","videoHref":"","content":"<p>V tejto časti sa oboznámite s dôležitými úlohami, ktoré dôvera a zraniteľnosť zohrávajú v najúspešnejších tímoch. Aktivity pomôžu vytvoriť vo vašom tíme silný pocit psychologickej bezpečnosti. Členovia tímu, ktorí sa cítia bezpečne, dokážu lepšie podstupovať medziľudské riziká. Vďaka tomu môžu do práce vsadiť celé svoje ja, čím sa otvárajú dvere rozvoju inovatívnych nápadov.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":"Dôvera a zraniteľnosť"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47rGh?ver=09a1","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines, with arrows leading from one to the other, left to right. Below the shape made of banded lines are the “constructive tension.”","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":100,"name":"Definovanie konštruktívneho napätia","videoHref":"","content":"<p>Konštruktívne napätie je produktívna sila, ktorá vzniká vtedy, keď tím využíva svoje rozdielne názory. Je výsledkom pestovania a vyváženia ostatných kľúčových prvkov dynamiky tímu – tímového poslania, kolektívnej identity, povedomia a inklúzie a dôvery a zraniteľnosti.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Definovanie konštruktívneho napätia"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47wTb?ver=c787","imageAlt":"Photograph of eight culinary professionals in action in a commercial kitchen.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":101,"name":"Produktívna sila","videoHref":"","content":"<p>Napätie je, dá sa povedať, napätá téma. Môže však tiež predstavovať produktívny spôsob na posúvanie myslenia tímu a rozšírenie jeho obzoru. Najefektívnejšie tímy vedia, ako využiť napätie na to, aby sa spoločne ako tím posúvali dopredu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Napätie ako produktívna sila"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mHJw?ver=b40e","imageAlt":"Three people looking at a laptop screen and having a discussion in a casual setting, seated on a couch and armchair. One of them holds a pen and tablet.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":102,"name":"Rôzne zmýšľanie","videoHref":"","content":"<p>Skôr niečo ako: Zdvorilý nesúhlas s členmi tímu v určitej téme.<br />\nNamiesto čohosi ako: Neúprosné presadzovanie nášho vlastného pohľadu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Rôzne zmýšľanie, nie rozdielne názory"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47jS5?ver=69b9","imageAlt":"Photograph of four people wearing hard hats and having a conversation in an industrial setting.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":103,"name":"Zmiernenie","videoHref":"","content":"<p>Skôr niečo ako: Rozpoznanie momentu napätia a použitie nástrojov na jeho vyriešenie.<br />\nNamiesto čohosi ako: Reakcia na moment napätia s hnevom alebo agresiou.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zmiernenie, nie vystupňovanie"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"what-it-is","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":99,"name":"Čo to je","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47uhf?ver=a6e9","imageAlt":"Illustration of the relationship between diverse perspectives, teamship elements, and constructive and destructive tension.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":105,"name":"Konštruktívne napätie","videoHref":"","content":"<p>Odlišné pohľady plodia napätie. V tímoch s nezdravou dynamikou sa toto napätie stáva ničivou silou. Keď sa však napätie využíva vďaka pestovaniu zdravej dynamiky tímu, stáva sa z neho konštruktívna sila, ktorá vytvára inovatívne nápady.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kľúčové súčasti"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47rGp?ver=0de8","imageAlt":"Illustration of the relationship between diverse perspectives, teamship elements, and constructive and destructive tension. Only the diverse perspectives piece of the illustration is in full color.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":106,"name":"Rôzne pohľady","videoHref":"","content":"<p>Keď sa využívajú správne, rôzne pohľady majú kľúčový význam pre vznik inovácie. Tieto pohľady môžu pochádzať z rôznorodosti myslenia, pozadia, etnického pôvodu, temperamentu, roly, pohlavia, sexuality a ďalších faktorov.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Rôzne pohľady"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47uhi?ver=338d","imageAlt":"Illustration of the relationship between diverse perspectives, teamship elements, and constructive and destructive tension. Only the constructive tension piece is in full color.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":107,"name":"Zdravé podmienky","videoHref":"","content":"<p>Konštruktívne napätie je produktívna sila, ktorá vzniká vtedy, keď sa môžu rozvíjať rôzne pohľady v zdravých podmienkach. Protikladom je ničivé napätie, ktoré je negatívnou silou vznikajúcou vtedy, keď sa rôznorodosť zráža v nezdravých podmienkach.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zdravé podmienky"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"key-components","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":104,"name":"Kľúčové súčasti","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hoT?ver=a881","imageAlt":"Photograph of two people talking in a busy, open-layout office while other people work seated at their computers in the background.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":109,"name":"Inovácia a pokrok","videoHref":"","content":"<p>Konštruktívne napätie je produktívna sila. Keď sa členovia tímu cítia bezpečne a môžu bez rozpakov prispievať svojimi rôznymi pohľadmi a zručnosťami, tím dokáže zavádzať inovácie a pokrok spôsobmi, aké by pri stiesnenom a jednoliatom zmýšľaní neboli možné.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Umožňuje inováciu a pokrok"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":110,"name":"Podnecuje súdržnosť","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4LcvV","content":"<p>Keď nábožensky rôznorodý reportérsky tím skúsenej vojnovej reportérky Farnaz Fassihi nevedel nechať nepokoje irackej vojny za dverami ich kancelárie, musela nájsť spôsob, ako skrotiť toto napätie a podnietiť súdržnosť tak, aby sa tím vedel sústrediť na dosiahnutí spoločného cieľa.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Využívanie napätia, podnecovanie súdržnosti"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47uhl?ver=7802","imageAlt":"Photograph of students in an auditorium-style classroom. One student is raising a hand and the instructor is calling on them.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":111,"name":"Podporuje rôznorodosť","videoHref":"","content":"<p>V mnohých sekciách ekonomickej školy Harvardovej univerzity sú semináre koncipované tak, aby boli čo najrôznorodejšie. Panuje presvedčenie, že keď môžu študenti navzájom konfrontovať svoje rôzne pohľady, je to jeden z najlepších spôsobov na hlbšie pochopenie príslušnej témy a podporu nových spôsobov myslenia.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110618\" aria-label=\" Preskúmajte celý príbeh o umení tímovej spolupráce tu\">Preskúmajte celý príbeh o umení tímovej spolupráce tu</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vzdelávanie prostredníctvom podpory rôznorodosti"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47mto?ver=d9bd","imageAlt":"Photograph of three medical professionals standing together having a conversation.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":112,"name":"Čo sa stane, keď nie je","videoHref":"","content":"<p>Keď má tím nezdravú dynamiku, napätie sa stáva ničivou silou, ktorá môže rozbiť tím.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Čo sa stane, keď v tíme nie je konštruktívne napätie"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"why-it-is-important","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":108,"name":"Prečo je dôležitý","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4bDOD?ver=da46","imageAlt":"Close-up photograph of a person’s hands as they write on a harness/diffuse worksheet from The Art of Teamwork Toolkit.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":114,"name":"Podnety na úvahu","videoHref":"","content":"<p>Zamyslite sa nad rôznymi druhmi napätia, ktoré existujú vo vašom tíme, a nad dôvodmi, pre ktoré existujú.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110532\" aria-label=\"Stiahnuť podnety na úvahu\">Stiahnuť podnety na úvahu</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Preskúmanie konštruktívneho napätia"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47mtr?ver=43fb","imageAlt":"Photograph of a group of people having a meeting seated casually in a circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":115,"name":"Pomocná príručka","videoHref":"","content":"<p>Cieľom nasledujúcich aktivít je pomôcť vášmu tímu rozpoznať momenty napätia, to, čo ich spôsobuje, a ako ich zmeniť na konštruktívny účel.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110721\" aria-label=\"Stiahnuť pomocnú príručku\">Stiahnuť pomocnú príručku</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Aktivácia konštruktívneho napätia vo vašom tíme"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47ztI?ver=42af","imageAlt":"Photograph of eight people in a meeting, most of them are looking at a laptop screen.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":116,"name":"Život s konštruktívnym napätím","videoHref":"","content":"<p>Po vykonaní týchto aktivít by mal váš tím vedieť, ako využiť konštruktívne napätie na posúvanie vašej práce dopredu zdravým a produktívnym spôsobom. V týchto aktivitách časom pokračujte v záujme podpory pozitívneho správania a urobte z nich súčasť bežnej rutiny vášho tímu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ako konštruktívne napätie posilňuje váš tím"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"activities","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":113,"name":"Aktivity","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":118,"name":"Konštruktívne napätie v službe Teams","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4KWxQ","content":"<p>Keď v tíme so zdravou dynamikou vznikne napätie, vedie to k odvážnejšiemu mysleniu a inovácii. A Microsoft Teams tomu napomáha.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Konštruktívne napätie v akcii v službe Microsoft Teams"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"microsoft-teams","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":117,"name":"Microsoft Teams","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"constructive-tension","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE482eV?ver=2f7b","imageAlt":"Illustration of a geometric shape outline comprising three lines inside a circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":98,"name":"Konštruktívne napätie","videoHref":"","content":"<p>V tejto časti sa oboznámite s dôležitou úlohou, ktorú zohráva konštruktívne napätie v najúspešnejších tímoch. Aktivity pomôžu vášmu tímu využiť zdravú dynamiku tímu vytvorenú na základe predchádzajúcich častí a premeniť vďaka nej napätie na konštruktívnu silu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":"Konštruktívne napätie"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hp6?ver=cf53","imageAlt":"Photograph of five people in a meeting, one of them stands at the front of the room to write on the whiteboard.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":121,"name":"Stiahnutie celej súpravy nástrojov","videoHref":"","content":"<p>Chcete preskúmať všetky podnety na úvahu alebo pomocné príručky? Tu ich môžete získať všetky v jednom praktickom súbore na stiahnutie. Nájdite si trocha času pre seba alebo so svojím tímom a pustite sa do toho.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110548\" aria-label=\"Stiahnuť kompletnú súpravu nástrojov\">Stiahnuť súpravu nástrojov</a></p><p>&nbsp;</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":" Kompletná súprava nástrojov na jednom mieste"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"full-toolkit-download","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":120,"name":"Stiahnutie celej súpravy nástrojov","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Ďalej","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47rGL?ver=cfa5","imageAlt":"Photograph of a person attending a Teams meeting with four other people who appear on the screen of her desktop monitor.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":123,"name":"  Stručný kurz o službe Microsoft Teams","videoHref":"","content":"<p>Spoznali ste princípy zdravej dynamiky tímu a to, akú pomoc môže poskytnúť služba Microsoft Teams. V tomto rýchlom a stručnom kurze sa dozviete viac o tom, ako môže služba Teams pomôcť ľuďom lepšie spolupracovať.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110107\" aria-label=\"Absolvovať stručný kurz o službe Teams\">Absolvovať stručný kurz o službe Microsoft Teams</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Stručný kurz o službe Teams"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"getting-started-with-teams","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":122,"name":"Začíname so službou Microsoft Teams ","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"keep-learning","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE45bgx?ver=5ff8","imageAlt":"Photograph of three people working together and looking at the screen of a Surface laptop.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":119,"name":"Ďalšie vzdelávanie","videoHref":"","content":"<p>V tejto časti nájdete zdroje informácií, ktoré vám umožnia poskytnúť súpravu nástrojov svojmu tímu a dozvedieť sa viac o službe Microsoft Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":" Ďalšie zdroje informácií na pokračovanie vo vzdelávaní"}],"itemsCount":123}