Microsoft Teams

Stretávajte sa, chatujte, volajte a spolupracujte na jednom mieste.

A Teams video call with 9 participants and a pop-out mobile window on the left showing a text conversation in Teams.

Microsoft Teams je pre všetkých

  • Rýchlo prechádzajte zo skupinového chatu do videohovoru jediným dotykom tlačidla.
  • Bezpečne sa pripájajte, pristupujte k súborom, zdieľajte ich a spoločne ich tvorte v reálnom čase.
  • Udržujte si prehľad a majte poznámky, dokumenty a kalendár spoločne na jednom mieste.

Chat

Zdieľajte svoj názor a bavte sa so svojím tímom. Odosielajte obrázky GIF, nálepky a emoji do skupinových chatov alebo do súkromnej konverzácie.

A laptop on a Teams video call in Together mode.

Stretávajte sa

Rýchlo prechádzajte zo skupinového chatu do videokonferencie jediným dotykom tlačidla. Tímy s dvomi alebo 10 000 členmi sa môžu stretávať na jednom mieste z ľubovoľného miesta.

Volajte

Uskutočňujte a prijímajte hovory priamo v Microsoft Teams s rozšírenými funkciami, ako sú napríklad skupinové hovory, cloudová hlasová schránka a presmerovania hovorov.

A tablet device showing a Word document being edited in real time through Teams.

Spolupracujte

Jednoducho vyhľadávajte, zdieľajte a upravujte súbory v reálnom čase pomocou známych aplikácií, akými sú napríklad Word, PowerPoint a Excel, v Microsoft Teams.

Two screens showing Teams in use.

Začnite s Microsoft Teams ešte dnes