Videohovory, pri ktorých zabudnete na odlúčenie

Komunikácia s priateľmi a rodinou v službe Microsoft Teams je takmer rovnako zábavná a autentická, ako keby ste sa stretli osobne.

 

Stretnite sa vo virtuálnej kaviarni či salóniku pomocou režimu Spolu.1

 

Rozprávajte sa aj celý deň.2

 

Usporiadajte okamžité videoschôdze a pozvite všetkých.

Four people on a Teams video call in Together mode.
Four people on a Teams video call in Together mode.

Chaty, ktoré menia plány na skutočnosť

Plánujte pri spoločných chatoch a získajte pomoc pri spravovaní veľkých alebo malých úloh.

 

Priraďujte úlohy v zdieľaných zoznamoch úloh a prejdite cieľovou čiarou spoločne.

 

Prijímajte rozhodnutia rýchlejšie pomocou okamžitých ankiet.3

 

Naplánujte a zdieľajte pozvánky na schôdzu priamo v skupinovom chate.4

A chat group in Teams using Polls to plan a weekend trip.
A chat group in Teams using Polls to plan a weekend trip.

Zorganizujte si život, všetko na jednom mieste

Jedna aplikácia na všetky vaše chaty, stretnutia, súbory a úlohy.

 

Uchovávajte si všetky chaty a plány na jednom mieste, či už ide o chat rodinnej skupiny alebo aktuality knižného klubu.

 

Používajte zobrazenie tabule 4 a získajte rýchlo prístup k zdieľanému obsahu.

 

Bezpečne ukladajte dôležité informácie do digitálneho trezora.4

A dashboard in Teams showing saved photos and upcoming events.
A dashboard in Teams showing saved photos and upcoming events.

Podeľte sa o svoju radosť

Keď slová jednoducho nestačia, môžete sa v chatoch vyjadriť pomocou  emoji, mémov, obrázkov GIF a animácií4.

A family celebrating together on a video call in Teams and using emoji reactions.
A family celebrating together on a video call in Teams and using emoji reactions.

Získajte bezplatnú aplikáciu Microsoft Teams do telefónu7

Ako sa používa vaša e-mailová adresa.

Spoločnosť Microsoft použije váš e-mail len na účely tejto jednorazovej transakcie.

Ďalšie spôsoby používania služby Microsoft Teams

Microsoft Teams je pre všetkých

Stretávajte sa, konverzujte, volajte a spolupracujte na jednom mieste – doma, v práci, v škole alebo s priateľmi.

1. K dispozícii len pre počítače. 2. Vyžaduje sa predplatné na Microsoft 365. Skupinový videohovor umožňuje konverzovať cez video až 300 ľuďom po dobu až 30 po sebe idúcich hodín.
3. Funkcia Ankety bude k dispozícii už čoskoro.
4. K dispozícii len v mobilných zariadeniach so systémom iOS a Android.
5. Niektoré funkcie vyžadujú konkrétny hardvér. Pozrite si špecifikácie Windowsu 11. Vyžaduje sa prístup na internet, môžu sa účtovať poplatky poskytovateľa internetových služieb.
6. Chatovanie cez SMS je k dispozícii v obmedzenom počte krajín a postupne sa bude sprístupňovať aj pre iné geografické oblasti. Zobraziť ďalšie podrobnosti
7. Dostupnosť mobilných aplikácií sa líši podľa krajiny/oblasti.