Videohovory, pri ktorých zabudnete na odlúčenie

Komunikácia s priateľmi a rodinou v službe Microsoft Teams je takmer rovnako zábavná a autentická, ako keby ste sa stretli osobne.

 

Stretnite sa vo virtuálnej kaviarni či salóniku pomocou režimu Spolu.1

 

Rozprávajte sa aj celý deň.2

 

Usporiadajte okamžité videschôdze a pozvite všetkých.

Four people on a Teams video call in Together mode.

Chaty, ktoré menia plány na skutočnosť

Plánujte pri spoločných chatoch a získajte pomoc pri spravovaní veľkých alebo malých úloh.

 

Priraďujte úlohy v zdieľaných zoznamoch úloh a prejdite cieľovou čiarou spoločne.

 

Prijímajte rozhodnutia rýchlejšie pomocou okamžitých ankiet.3

 

Naplánujte a zdieľajte pozvánky na schôdzu priamo v skupinovom chate.4

A chat group in Teams using Polls to plan a weekend trip.
Immersive SB 01

Zorganizujte si život, všetko na jednom mieste

Jedna aplikácia na všetky vaše chaty, stretnutia, súbory a úlohy.

 

Uchovávajte si všetky chaty a plány na jednom mieste – od rodinných skupín až po aktuality knižného klubu.

 

Používajte zobrazenie tabule4 a získajte rýchlo prístup k zdieľanému obsahu.

 

Bezpečne ukladajte dôležité informácie do digitálneho trezora.4

Immersive SB Mobile Dashboard

Podeľte sa o svoju radosť

Keď slová jednoducho nestačia, môžete sa v chatoch vyjadriť pomocou emoji, mémov, obrázkov GIF a animácií4.

A family celebrating together on a video call in Teams and using emoji reactions.

Nové možnosti spojenia vo Windowse 11

Spojte sa s rodinou a priateľmi pomocou chatu zo služby Microsoft Teams – priamo z hlavného panela úloh Windowsu 11 môžete spustiť videohovor alebo chat. Vďaka celodennému volaniu z počítača sa môžete spojiť s kýmkoľvek bez ohľadu na to, aký počítač, telefón alebo tablet používa.2,5,6

A desktop display of Chat from Microsoft Teams being used on Windows 11.
A desktop display of Chat from Microsoft Teams being used on Windows 11.A desktop display of Chat from Microsoft Teams being used on Windows 11.
Umožnite všetkým stretnúť sa
A video call in Teams with chat open.
Umožnite všetkým stretnúť sa

Ďalšie spôsoby používania aplikácie Microsoft Teams

Získajte bezplatnú mobilnú aplikáciu Microsoft Teams*

Ako sa používa vaša e-mailová adresa.

Placeholder with grey background and dimension watermark without any imagery Spoločnosť Microsoft použije váš e-mail len na účely tejto jednorazovej transakcie.

Microsoft Teams je pre všetkých

Stretávajte sa, konverzujte, volajte a spolupracujte na jednom mieste – doma, v práci, v škole alebo s priateľmi.

*Dostupnosť mobilných aplikácií sa líši podľa krajiny alebo oblasti.

1. K dispozícii len pre počítače. 2. Vyžaduje sa predplatné na Microsoft 365. Skupinový videohovor umožňuje konverzovať cez video až 300 ľuďom po dobu až 30 po sebe idúcich hodín.
3. Funkcia Ankety bude k dispozícii už čoskoro.
4. K dispozícii len v mobilných zariadeniach so systémom iOS a Android.
5. Niektoré funkcie vyžadujú konkrétny hardvér. Pozrite si špecifikácie Windowsu 11. Vyžaduje sa prístup na internet, môžu sa účtovať poplatky poskytovateľa internetových služieb.
6. Chatovanie cez SMS je k dispozícii v obmedzenom počte krajín a postupne sa bude sprístupňovať aj pre iné geografické oblasti. Ďalšie podrobnosti.