Two people having a conversation while looking at a laptop.

Balík produktov Microsoft Viva

Balík produktov Microsoft Viva spája vedomosti, vzdelávanie a prehľady do integrovanej zamestnaneckej skúsenosti s cieľom podporiť ľudí a tímy pracovať čo najlepšie z ľubovoľného miesta.

Obsahuje:
• Modul Viva Vzdelávanie na rozvoj zručností a kvalifikácie zamestnancov.
• Modul Viva Témy na usporiadanie a objavenie vedomostí a odborných znalostí.
• Modul Viva Prehľady na zvýšenie produktivity a duševnej rovnováhy zamestnancov.

Na získanie nároku na Microsoft Viva sa vyžaduje licencia na Microsoft 365 alebo Office 365 E1/A1/G1/E3/A3/G3/E5/A5/G5, Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium alebo Exchange Online (plán 1) alebo (plán 2).

7,60 € mesačne za používateľa

(ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)1
 

Ušetrite 25 %*

Cena nezahŕňa DPH.
Prehľad Najčastejšie otázky

Viva Vzdelávanie: rozvoj zručností a kvalifikácie

 • Karty vzdelávania

  Vytvorte v kanáloch služby Teams, v ktorých spolupracujete, karty vzdelávania, aby ste mohli urobiť výber vzdelávacích materiálov pre svoj tím.

 • Spoločné vzdelávanie

  Zdieľajte prepojenie na vzdelávací obsah v chatoch a konverzáciách cez Teams a v e-mailoch.

 • Odporúčanie a sledovanie

  Odporučte vzdelávací obsah kolegom a sledujte zaznamenaný priebeh dokončenia.

 • Rôzne knižnice obsahu

  Spojte vzdelávací obsah od spoločnosti Microsoft, poskytovateľov tretích strán, zo systémov riadenia vzdelávania aj z vlastnej organizácie do jedného centra.

 • Prispôsobené odporúčania

  Inteligentné vyhľadávanie a zisťovanie ponúkajú relevantný a trendový obsah.

 • Vlastný vzdelávací obsah

  Preneste zdroje spoločnosti do štandardného vzdelávacieho rozhrania vďaka integrácii SharePointu.

Viva Prehľady: produktivita a duševná rovnováha

 • Prehľady pre manažérov

  Pomôžte tímu zostať v kontakte tým, že lepšie porozumiete pracovným návykom na tímovej úrovni vrátane pracovných trendov, ktoré vedú k vyhoreniu a stresu.

 • Pokročilé prehľady a urýchľovače analýzy

  Generujte vlastné prehľady a pri prijímaní rozhodnutí na základe údajov v bežných obchodných scenároch používajte vopred nakonfigurované šablóny zostáv Power BI. Rozšírte možnosti modulu Viva Prehľady kombináciou údajov Microsoftu 365 s externými údajmi, kam patria napríklad údaje riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) a údaje prieskumov, ktoré môžu vyžadovať ďalšie jednotky kapacity.

 • Šablóny transformácie podniku

  Určite úroveň vplyvu nových programov a zmien v podniku v priebehu času pomocou vopred nakonfigurovaných množín metrík a vizualizácií.

 • Šablóny efektivity pre manažéra

  Pozrite si silné stránky a oblasti príležitostí pre manažérov. Zistite trendy v spôsoboch spolupráce manažérov s priamymi podriadenými a vyvážte požiadavky na spoluprácu po pracovnom čase.

 • Možnosť rozširovania údajov

  Skombinujte údaje zo služby Microsoft 365 s údajmi zo zdrojov, ako napríklad CRM, prieskumy alebo iné platformy na spoluprácu, a získajte bohatšie prehľady.

 • Prehľady pre hlavných vedúcich podnikov

  Identifikujte trendy a príležitosti v rámci organizácie, aby ste mohli vytvárať kultúru efektivity schôdzí, podpory zamestnancov a flexibility organizácie.

 • Dynamické odporúčania

  Zmeňte prehľady na realitu pomocou tipov a navrhovaných akcií, ktoré boli vytvorené na základe výskumu, kam patria aj pripomienky na týždenné zablokovanie času, ktorý sa vyhradí na sústredenú prácu, a plánovanie času na osobné schôdze so zamestnancami pre manažérov.

 • Šablóny trendov spolupráce

  Vytvorte vizualizáciu toho, ako sa veľkosť siete zamestnancov, riziko vyhorenia, stretávacie návyky a iné prehľady založené na spolupráci líšia vzhľadom na funkciu, úroveň a geografickú polohu. Zistite, ako organizácia rozdeľuje čas medzi interné schôdze a schôdze orientované na zákazníkov.

 • Flexibilný návrhár dotazov

  Spúšťajte plne prispôsobené analýzy ušité na mieru vašim podnikovým cieľom. Exportujte výsledky dotazov, ktoré sa použijú v iných nástrojoch na tvorbu zostáv a vizualizácií.

 • Pokročilé urýchľovače analýzy

  Využívajte funkcie, medzi ktoré patrí knižnica R skriptov, ktoré pomáhajú analyzovať trendy údajov organizácie, procesy a siete.

Viva Témy: vedomosti a odborné znalosti

 • Karty tém

  Poskytujte vedomosti s kontextom pomocou kariet tém zobrazovaných v Outlooku, službách Teams, Search a ďalších aplikáciách Microsoft 365.

 • Centrá tém

  Spravujte témy svojej organizácie, zistite, ako sú prepojené alebo manuálne pridávajte a vytvárajte ďalšie témy.

 • Vyhľadávanie a zisťovanie

  Poskytujte bezproblémovú a integrovanú skúsenosť v službe Microsoft 365 s témami, ktoré sú k dispozícii v službe Microsoft Search, ako aj v aplikáciách, ktoré používate každý deň.

 • Stránky tém

  Zhromaždite všetok relevantný obsah, konverzácie a odborné znalosti z celej organizácie na stránkach tém vytvorených pomocou možností umelej inteligencie Microsoft Viva.

 • Vytváranie vedomostí

  Povoľte odborníkom z celej organizácie revidovať témy, pripínať zdroje a identifikovať iných odborníkov, na základe čoho sa modul Microsoft Viva Témy učí a vytvára aktualizácie.

 • Spravovanie a riadenie

  Vytvárajte a zobrazujte témy generované len z obsahu, ktorý si môžu ľudia zobrazovať na základe nastavení zabezpečenia a ochrany osobných údajov v službe Microsoft 365.

Súčasť všetkých plánov služieb Microsoft 365 a Office 365 pre veľké organizácie

 • Pridanie údajov spoločnosti

  Prispôsobte si Viva Pripojenia názvom, logom a farbami organizácie a dosiahnite bezproblémovú integráciu.

 • Informačný kanál

  Zjednodušte zdieľanie komunikácie do jedného prispôsobeného zobrazenia, aby zamestnanci mohli objaviť novinky, zapojiť sa do konverzácií v rámci celej organizácie, a tak ostať v kontakte.

 • Umiestnenie na začiatok

  Zabezpečte viditeľnosť obsahu s vysokou prioritou tak, že ho umiestnite na začiatok informačných kanálov pre zamestnancov. Použiť môžete rôzne podmienky, napríklad do prečítania, nastaveného počtu impresií alebo dátumu.

 • Integrácia tretích strán

  Prispôsobte a rozšírte modul Viva Pripojenia integráciou riešení prvých aj tretích strán z nášho ekosystému partnerov.

 • Tabuľa

  Uložte užitočné podnikové zdroje informácií a úlohy, ktoré je potrebné vykonať, na jednom centrálnom a prispôsobenom mieste, ktoré je navrhnuté tak, aby vaši zamestnanci nemuseli prerušiť prácu.

 • Zameranie na cieľovú skupinu

  Poskytnite ten najrelevantnejší obsah správnym cieľovým skupinám podľa oddelení, oblastí, pracovnej náplne a ďalších kritérií.

 • Vytvorené na základe služby Microsoft 365

  Rýchlo nasaďte a spravujte Viva Pripojenia prostredníctvom správcovskej konzoly služby Microsoft Teams. Zariadenia zamestnancov nepotrebujú žiadne ďalšie aplikácie.

[noalt]

[noalt]

Súvisiace služby

Microsoft Viva a Glint

Prejdite na balík Microsoft Viva a Glint a získajte užitočné prehľady o zamestnancoch.

Ďalšie zdroje informácií

Dokumentácia

Dokumentácia k platforme Microsoft Viva a vzdelávanie pre vývojárov a technologických profesionálov.

Pomoc s povolením prostredníctvom služby FastTrack

Získajte na diaľku pomoc s povolením modulov platformy Viva, ktoré vám umožnia plniť potreby vašej organizácie. Pre oprávnené plány s minimálne 150 licenciami nestojí služba nič navyše.

Microsoft Viva

Zlepšite zamestnaneckú skúsenosť tým, že svojim zamestnancom pomôžete spájať sa, sústrediť sa a učiť sa, aby mohli v práci rásť.

*Ušetrite 25 % pri kúpe do 1. septembra 2022
1. Po spustení plateného predplatného sa politiky zrušenia líšia v závislosti od vášho stavu ako nového zákazníka, produktu a výberov domény v spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie. Predplatné služby Microsoft 365 môžete kedykoľvek zrušiť tak, že prejdete do Centra spravovania služby Microsoft 365. Po zrušení predplatného sa odstránia všetky súvisiace údaje. Ďalšie informácie o uchovávaní, odstraňovaní a deštrukcii údajov v službe Microsoft 365