Two people having a conversation while looking at a laptop.

Balík produktov Microsoft Viva

Balík produktov Microsoft Viva spája vedomosti, vzdelávanie, ciele a prehľady do integrovanej zamestnaneckej skúsenosti s cieľom podporiť ľudí a tímy pracovať čo najlepšie z ľubovoľného miesta.

Obsahuje:
• Modul Viva Vzdelávanie na rozvoj zručností a kvalifikácie zamestnancov.
• Modul Viva Témy na usporiadanie a objavenie vedomostí a odborných znalostí.
• Modul Viva Prehľady na zvýšenie produktivity a duševnej rovnováhy zamestnancov.
• Modul Viva Ciele na zosúladenie tímov a zlepšovanie obchodných výsledkov.

Na získanie nároku na Microsoft Viva sa vyžaduje licencia na Microsoft 365 alebo Office 365 E1/A1/G1/E3/A3/G3/E5/A5/G5, Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium alebo Exchange Online (plán 1) alebo (plán 2).

7,60 € mesačne za používateľa

(ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)1
 

Ušetrite 25 %*

Cena nezahŕňa DPH.
Prehľad Najčastejšie otázky

Viva Vzdelávanie: rozvoj zručností a kvalifikácie

 • Karty vzdelávania

  Vytvorte v kanáloch služby Teams, v ktorých spolupracujete, karty vzdelávania, aby ste mohli urobiť výber vzdelávacích materiálov pre svoj tím.

 • Spoločné vzdelávanie

  Zdieľajte prepojenie na vzdelávací obsah v chatoch a konverzáciách cez Teams a v e-mailoch.

 • Odporúčanie a sledovanie

  Odporučte vzdelávací obsah kolegom a sledujte zaznamenaný priebeh dokončenia.

 • Rôzne knižnice obsahu

  Spojte vzdelávací obsah od spoločnosti Microsoft, poskytovateľov tretích strán, zo systémov riadenia vzdelávania aj z vlastnej organizácie do jedného centra.

 • Prispôsobené odporúčania

  Inteligentné vyhľadávanie a zisťovanie ponúkajú relevantný a trendový obsah.

 • Vlastný vzdelávací obsah

  Preneste zdroje spoločnosti do štandardného vzdelávacieho rozhrania vďaka integrácii SharePointu.

Viva Prehľady: produktivita a duševná rovnováha

 • Prehľady pre manažérov

  Pomôžte tímu zostať v kontakte tým, že lepšie porozumiete pracovným návykom na tímovej úrovni vrátane pracovných trendov, ktoré vedú k vyhoreniu a stresu.

 • Pokročilé prehľady a urýchľovače analýzy

  Generujte vlastné prehľady a pri prijímaní rozhodnutí na základe údajov v bežných obchodných scenároch používajte vopred nakonfigurované šablóny zostáv Power BI. Rozšírte možnosti modulu Viva Prehľady kombináciou údajov Microsoftu 365 s externými údajmi, kam patria napríklad údaje riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) a údaje prieskumov, ktoré môžu vyžadovať ďalšie jednotky kapacity.

 • Šablóny transformácie podniku

  Určite úroveň vplyvu nových programov a zmien v podniku v priebehu času pomocou vopred nakonfigurovaných množín metrík a vizualizácií.

 • Šablóny efektivity pre manažéra

  Pozrite si silné stránky a oblasti príležitostí pre manažérov. Zistite trendy v spôsoboch spolupráce manažérov s priamymi podriadenými a vyvážte požiadavky na spoluprácu po pracovnom čase.

 • Možnosť rozširovania údajov

  Skombinujte údaje zo služby Microsoft 365 s údajmi zo zdrojov, ako napríklad CRM, prieskumy alebo iné platformy na spoluprácu, a získajte bohatšie prehľady.

 • Prehľady pre hlavných vedúcich podnikov

  Identifikujte trendy a príležitosti v rámci organizácie, aby ste mohli vytvárať kultúru efektivity schôdzí, podpory zamestnancov a flexibility organizácie.

 • Dynamické odporúčania

  Zmeňte prehľady na realitu pomocou tipov a navrhovaných akcií, ktoré boli vytvorené na základe výskumu, kam patria aj pripomienky na týždenné zablokovanie času, ktorý sa vyhradí na sústredenú prácu, a plánovanie času na osobné schôdze so zamestnancami pre manažérov.

 • Šablóny trendov spolupráce

  Vytvorte vizualizáciu toho, ako sa veľkosť siete zamestnancov, riziko vyhorenia, stretávacie návyky a iné prehľady založené na spolupráci líšia vzhľadom na funkciu, úroveň a geografickú polohu. Zistite, ako organizácia rozdeľuje čas medzi interné schôdze a schôdze orientované na zákazníkov.

 • Flexibilný návrhár dotazov

  Spúšťajte plne prispôsobené analýzy ušité na mieru vašim podnikovým cieľom. Exportujte výsledky dotazov, ktoré sa použijú v iných nástrojoch na tvorbu zostáv a vizualizácií.

 • Pokročilé urýchľovače analýzy

  Využívajte funkcie, medzi ktoré patrí knižnica R skriptov, ktoré pomáhajú analyzovať trendy údajov organizácie, procesy a siete.

Viva Témy: vedomosti a odborné znalosti

 • Karty tém

  Poskytujte vedomosti s kontextom pomocou kariet tém zobrazovaných v Outlooku, službách Teams, Search a ďalších aplikáciách Microsoft 365.

 • Centrá tém

  Spravujte témy svojej organizácie, zistite, ako sú prepojené alebo manuálne pridávajte a vytvárajte ďalšie témy.

 • Vyhľadávanie a zisťovanie

  Poskytujte bezproblémovú a integrovanú skúsenosť v službe Microsoft 365 s témami, ktoré sú k dispozícii v službe Microsoft Search, ako aj v aplikáciách, ktoré používate každý deň.

 • Stránky tém

  Zhromaždite všetok relevantný obsah, konverzácie a odborné znalosti z celej organizácie na stránkach tém vytvorených pomocou možností umelej inteligencie Microsoft Viva.

 • Vytváranie vedomostí

  Povoľte odborníkom z celej organizácie revidovať témy, pripínať zdroje a identifikovať iných odborníkov, na základe čoho sa modul Microsoft Viva Témy učí a vytvára aktualizácie.

 • Spravovanie a riadenie

  Vytvárajte a zobrazujte témy generované len z obsahu, ktorý si môžu ľudia zobrazovať na základe nastavení zabezpečenia a ochrany osobných údajov v Microsofte 365.

Viva Ciele: účel a zosúladenie

 • Definovanie úspechu

  Vytvorte nové ciele a kľúčové úspechy (OKR) alebo začnite so vstavanými šablónami a zosúlaďte ich s pracovnými postupmi schvaľovania a flexibilnými zobrazeniami na všetkých úrovniach.

 • Connect projects

  Pripojenie projektov a úloh k ukazovateľom OKR

  Zistite, ako každodenná práca vášho tímu ovplyvňuje kľúčové priority vašej organizácie, a pripojte ukazovatele OKR k pracovným systémom, ktoré váš tím už používa, ako napríklad JIRA, Asana, Zendesk a Tableau.

 • Share progress

  Zdieľanie priebehu

  Informujte každú osobu v organizácii o priebehu a prehľadoch pomocou zdieľateľných prepojení na tabule a prispôsobiteľné šablóny prezentácie.

 • Manage privacy

  Spravovanie ochrany osobných údajov a zabezpečenia

  Jednoducho spravujte licencie vďaka integrácii Centra spravovania spoločnosti Microsoft. Povoľte bezproblémové a zabezpečené prihlásenie vďaka funkcii jediného prihlásenia v službách Azure, Google a Slack. Zaistite zabezpečenie pomocou šifrovania údajov a dodržiavania súladu so zostavou SOC 2 typu II. Zachovajte dôvernosť so súkromnými ukazovateľmi OKR a prispôsobenými nastaveniami.

 • Use advanced OKR

  Používanie rozšírených konfigurácií OKR

  Prispôsobte konfigurácie OKR pomocou súkromných a zdieľaných ukazovateľov OKR, delegovaním OKR členom tímu a prispôsobiteľných hodnotení, priebehu a stavov OKR.

 • Ensure alignment

  Zabezpečenie zosúladenia

  Zostaňte v súlade s pracovnými postupmi schvaľovania OKR, zobrazením organizačnej schémy a stránkami cieľov na úrovni organizácie, tímu a jednotlivcov.

 • Keep teams

  Udržiavanie sústredenosti tímov

  Sústreďte sa na diskusie, poskytnite kontext a zjednodušte vytváranie zostáv o priebehu pomocou vlastných tabúľ, ako aj dynamicky aktualizovaných ukazovateľov OKR.

 • Seamlessly integrate

  Bezproblémová integrácia so službami Microsoft Teams a Azure DevOps

  Udržiavajte si prehľad o pracovných záležitostiach s aplikáciou Viva Ciele v službe Teams. Komunikujte, spolupracujte a kontrolujte ciele pomocou rozšírenia správ v chate služby Teams a pracujte priamo s modulom Viva Ciele v službe Azure DevOps.

 • Track OKRs

  Sledovanie ukazovateľov OKR

  Kontrolujte svoje ciele a kľúčové úspechy pomocou webovej aplikácie alebo aplikácie Teams. Komunikujte a poskytujte kontext pomocou označení Páči sa mi to a komentárov, nastavených pripomenutí a automatických kontrol.

 • Oznámenia

  Udržiavajte všetkých ľudí v obraze a komunikujte s nimi na webe aj v mobilných zariadeniach pomocou rôznych typov oznámení, ktoré upozorňujú ľudí a oslovujú ich všade, kde sa nachádzajú.

 • Príbehy a scenáre

  Vytvárajte, nahrávajte a zdieľajte príbehy, ako aj sledujte príbehy od lídrov a spolupracovníkov pomocou známych nástrojov sociálnych sietí.

 • Otázky a odpovede

  Uverejňujte a pripínajte otázky, hlasujte za odpovede a označujte najlepšie odpovede, aby ste mohli zhromažďovať riešenia a pomáhať všetkým pri vzdelávaní.

 • Analytické nástroje

  Získavajte podrobné prehľady o každej komunite, udalosti a konverzácii, aby ste mohli odmerať aktivitu či zapojenie a podľa toho konať.

 • Konverzácie

  Zapájajte sa do diskusií, @zmieňujte sa o spolupracovníkoch, pripínajte konverzácie a vytvárajte dialógy v tímoch a oddeleniach.

 • Virtuálne podujatia

  Spájajte lídrov a zamestnancov na stretnutiach a virtuálnych podujatiach, ktoré zahŕňajú video, časť s otázkami a odpoveďami, ako aj zmysluplné konverzácie.

 • Témy

  Vytvárajte a sledujte #témy alebo sa spájajte s odborníkmi pomocou @zmienok. Pomáhajte zamestnancom hľadať relevantný obsah od poskytovateľov vzdelávania a zo zdrojov spoločnosti.

 • Používanie značky spoločnosti

  Prispôsobte si Viva Pripojenia názvom, logom a farbami organizácie a dosiahnite bezproblémovú integráciu.

 • Informačný kanál

  Zjednodušte zdieľanie komunikácie do jedného prispôsobeného zobrazenia, aby zamestnanci mohli objaviť novinky, zapojiť sa do konverzácií v rámci celej organizácie, a tak ostať v kontakte.

 • Umiestnenie na začiatok

  Zabezpečte viditeľnosť obsahu s vysokou prioritou tak, že ho umiestnite na začiatok informačných kanálov pre zamestnancov. Použiť môžete rôzne podmienky, napríklad do prečítania, nastaveného počtu impresií alebo dátumu.

 • Integrácia tretích strán

  Prispôsobte a rozšírte modul Viva Pripojenia integráciou riešení prvých aj tretích strán z nášho ekosystému partnerov.

 • Tabuľa

  Uložte užitočné podnikové zdroje informácií a úlohy, ktoré je potrebné vykonať, na jednom centrálnom a prispôsobenom mieste, ktoré je navrhnuté tak, aby vaši zamestnanci nemuseli prerušiť prácu.

 • Zameranie na cieľovú skupinu

  Poskytnite ten najrelevantnejší obsah správnym cieľovým skupinám podľa oddelení, oblastí, pracovnej náplne a ďalších kritérií.

 • Vytvorené na základe služby Microsoft 365

  Rýchlo nasaďte a spravujte Viva Pripojenia prostredníctvom správcovskej konzoly služby Microsoft Teams. Zariadenia určené pre zamestnancov nepotrebujú žiadne ďalšie aplikácie.

[noalt]

[noalt]

Súvisiace služby

Microsoft Viva a Glint

Prejdite na balík Microsoft Viva a Glint a získajte užitočné prehľady o zamestnancoch.

Ďalšie zdroje informácií

Dokumentácia

Dokumentácia k platforme Microsoft Viva a vzdelávanie pre vývojárov a technologických profesionálov.

Pomoc s povolením prostredníctvom služby FastTrack

Získajte na diaľku pomoc s povolením modulov platformy Viva, ktoré vám umožnia plniť potreby vašej organizácie. Pre oprávnené plány s minimálne 150 licenciami nestojí služba nič navyše.

Microsoft Viva

Zlepšite zamestnaneckú skúsenosť tým, že svojim zamestnancom pomôžete spájať sa, sústrediť sa a učiť sa, aby mohli v práci rásť.

*Ušetrite 25 % pri kúpe do 1. januára 2023.
1. Po spustení plateného predplatného sa politiky zrušenia líšia v závislosti od vášho stavu ako nového zákazníka, produktu a výberov domény v spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie. Predplatné služby Microsoft 365 môžete kedykoľvek zrušiť tak, že prejdete do Centra spravovania služby Microsoft 365. Po zrušení predplatného sa odstránia všetky súvisiace údaje. Získajte ďalšie informácie o uchovávaní, odstraňovaní a deštrukcii údajov v Microsofte 365.