Vision hero

Vdýchnutie života do práce

Ľudia nie sú jednorozmerné stroje na zvyšovanie produktivity. Sme jedineční, zložití a plní života. To sa nemení ani v práci. Je načase znova definovať zamestnaneckú skúsenosť a vytvoriť pracovnú kultúru, ktorá zahŕňa naše rozdiely a umožní ľuďom aj tímom byť čo najlepšími.

Predstavenie platformy Microsoft Viva

Microsoft Viva je platforma zamestnaneckej skúsenosti, ktorá pomáha vytvárať pracovné prostredie, v ktorom sú ľudia na prvom mieste, a zlepšuje tak obchodné výsledky.

vision empower

Podpora ľudí a tímov

Posilnenie kultúry a komunikácie

Microsoft Viva Pripojenia umožňujú spojiť, zosúladiť a inšpirovať všetkých, aby sa naplno zapájali.

Rovnováha medzi produktivitou a odpočinkom

Microsoft Viva Prehľady umožňujú rozvíjať kultúru, v ktorej môžu ľudia pracovať čo najlepšie a organizáciám sa darí.

Získanie vedomostí a odborných znalostí

Microsoft Viva Témy umožňujú podporiť ľudí vedomosťami a odbornými znalosťami o aplikáciách, ktoré každý deň používajú.

Rýchlejšie získavanie zručností a rast

Microsoft Viva Vzdelávanie umožňuje vytvoriť zo vzdelávania a osobného rastu prirodzenú súčasť práce.

Čo ďalej?

Zistite viac o platforme Microsoft Viva a o tom, ako zlepšuje produktivitu a angažovanosť.

Podnikaniu sa viac darí, keď sa ľudia môžu zlepšovať

94 % zamestnancov hovorí, že by zostali v spoločnosti pracovať dlhšie, ak by investovala do vzdelávania a vývoja.1

Pomocou správne nasadených nástrojov na objavovanie vedomostí môžu zamestnanci zvýšiť svoju dennú produktivitu o 11 až 14 %.2

Organizácie s vysoko angažovanými zamestnancami majú o 21 % vyššiu ziskovosť.3

A person smiling and looking down at a laptop.

Objavte stratégie EX prepojené s obchodnými výsledkami

Prečítajte si kľúčové výsledky zamestnaneckých skúseností: Publikáciu „The Definitive Guide, Summer 2021 edition“ od spoločnosti The Josh Bersin Company, akreditovanej spoločnosťou Microsoft, aby ste zistili, ktoré stratégie a programy korelujú so skutočnými podnikmi, ľuďmi a výsledkami inovácií.

[noalt]

Image_Divider

Ďalšie informácie o platforme Microsoft Viva

Získajte podrobnejšie informácie o tom, ako integrované nástroje a služby platformy Microsoft Viva môžu spolupracovať a podporiť ľudí a tímy v ich snahe byť čo najlepší.

Lepšie výsledky so službou Microsoft 365

Zostaňte v spojení a urobte viac vďaka inteligentným aplikáciám a prostrediam, integrovaným cloudovým službám a vstavanému zabezpečeniu.

Nová definícia zamestnaneckej skúsenosti s platformou Microsoft Viva

Zistite, prečo je nová platforma zamestnaneckej skúsenosti založená na prehľadoch a údajoch dôležitejšia ako kedykoľvek predtým.

Prípad pre platformu EXP

Minulý rok dokázal, že skúsenosť s digitálnou prácou v spoločnosti je tou skutočnou zamestnaneckou skúsenosťou.