A person using Office applications on their Windows device
99,00 € ročne
Ušetrite 17 % v porovnaní s cenou za mesiac
Alebo
Produkty, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie, vám budú doručené sprístupnením prepojenia na stiahnutie po dokončení nákupu.
99,00 € ročne
Prehľad Požiadavky FAQ Recenzie
Ďalšie požiadavky

"Ďalšie informácie nájdete na lokalite office.com/systemrequirements.

Vyžaduje sa konto Microsoft.

Internetové funkcie si vyžadujú pripojenie na internet.

Funkcie viacdotykového ovládania si vyžadujú použitie zariadenia podporujúceho dotykové ovládanie. Všetky súčasti a funkcie je však možné ovládať pomocou klávesnice a myši alebo iného štandardného či dostupného vstupného zariadenia.  

Funkcie a obrázky produktu sa môžu líšiť v závislosti od konfigurácie systému. Na používanie niektorých funkcií sa môže vyžadovať ďalší alebo pokročilý hardvér alebo pripojenie na server.

iTunes, iPhone a iPad sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v iných krajinách. Android je ochranná známka spoločnosti Google Inc."

Na dosiahnutie čo najlepšej skúsenosti používajte najnovšiu verziu vyššie uvedených operačných systémov.