A person using a laptop, and two people having a conversation

Inteligentné zabezpečenie

Microsoft pomáha chrániť ľudí pred kybernetickými útokmi pomocou vstavanej automatizácie a funkcií inteligencie.