Still image from video

Microsoft Cloud App Security

Zlepšite stav svojho zabezpečenia prevzatím kontroly nad svojím cloudovým prostredím.

Identifikujte kybernetické hrozby a bojujte proti nim v rámci všetkých vašich cloudových služieb pomocou služby Microsoft Cloud App Security (MCAS) – agenta, ktorý sprostredkuje zabezpečenie prístupu do cloudu (cloud access security broker, CASB) a umožňuje zviditeľnenie mnohých funkcií, ovládanie prenosu údajov aj sofistikované analýzy.

Hlavné výhody

Objavovanie a spravovanie vašich aplikácií

Zjednodušte zabezpečenie prístupu do cloudu pomocou natívnej integrácie. Spravujte a realizujte audit aplikácií a zdrojov.

Riaďte prístup k aplikáciám a zdrojom

Objavte vo svojej organizácii tieňové IT. Porozumejte svojim digitálnym údajom a ovládajte ich.

Kontrola dodržiavania súladu cloudových aplikácií

Vyhodnoťte dodržiavanie súladu s normami, zabráňte únikom údajov a obmedzte prístup k regulovaným údajom.Prístup Microsoftu k agentovi CASB

Získajte pre svoje cloudové aplikácie a služby viditeľnosť vďaka sofistikovaným analýzam, ktoré dokážu identifikovať kybernetické hrozby a pomáhajú pri ich odvrátení. Riaďte spôsob využívania vašich údajov bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Microsoft Cloud App Security sa natívne integruje s poprednými riešeniami zabezpečenia a identity v odvetví vrátane služieb Azure Active Directory, Intune a Microsoft Information Protection, ako aj iných riešení, ktoré môžete využívať.


Total Economic Impact Study (Štúdia celkových ekonomických vplyvov) od spoločnosti Forrester

Vďaka tejto štúdii získavajú zákazníci podstatné a užitočné informácie o tom, ako je možné urýchliť cloudovú migráciu, ak vlastnia a používajú službu Microsoft Cloud App Security.3

Prečo si zákazníci obľúbili službu Microsoft Cloud App Security

Mantrac logo

Spoločnosť Mantrac spravuje virtuálne pracovisko pomocou služby Cloud App Security

„Mantrac v súčasnosti využíva aj službu Microsoft Cloud App Security, ktorá umožňuje sledovať neschválené používanie cloudových aplikácií zamestnancami kdekoľvek a riadiť ich používaním iba bezpečných a dôveryhodných aplikácií.“

Nakilat logo

NAKILAT sprísňuje zabezpečenie svojho cloudu

„Vďaka službe Cloud App Security, ktorá funguje ako lupa, získavame úžasnú viditeľnosť v prostredí SaaS, čo nám dodáva dostatok sebavedomia na uskutočnenie digitálnej transformácie nášho pracoviska.“

 

– Muhammad Yasir Khan, vedúci oddelenia infraštruktúry IT

Ansell logo

Ansell zhromažďuje požiadavky zabezpečenia a dodržiavania súladu na webe pomocou služby Cloud App Security

„Ak používate [službu Microsoft 365] a Azure a hľadáte agenta CASB, pochybujem, že môžete nájsť lepšie riešenie ako Microsoft Cloud App Security. Je to riešenie s najlepším ohodnotením od spoločnosti Gartner vytvorené pre väčšinu aplikácií, ktoré používame.“

-George Michalitsianos, generálny riaditeľ zabezpečenia a infraštruktúry IT

St. Luke’s logo

St. Luke’s zvyšuje dodržiavanie súladu a chráni zdravotné údaje

„Sieť nemocnice St. Luke’s sa chopila cloudu pre jeho rýchlosť, zabezpečenie a flexibilitu. Zbavujeme sa infraštruktúry a automatizujeme IT procesy, aby sme mohli presunúť naše schopnosti na získavanie a poskytovanie ďalších podnikových riešení s pridanou hodnotou.“

- Chad Brisendine, vedúci informačný pracovník

Začnite pracovať so službou Cloud App Security

Vyskúšajte službu Cloud App Security zadarmo

Rýchlo nastavujte a získavajte prehľady takmer okamžite. Riadenie a pokoj na duši sú len vzdialené na jediný klik.

Spustenie nasadenia

Po nasadení služby využite naše poradenstvo a podporu pri získavaní poznatkov a informácií vo svojom prostredí.

Ďalšie zdroje informácií

Preskúmajte top prípady použitia pre agentov CASB

Získajte informácie o prvotných obavách zákazníkov pri navigácii v rámci spravovania a riadenia zdrojov a aplikácií.

Čo je CASB?

Prečítajte si úryvky z našej technickej dokumentácie, aby ste sa dozvedeli o tomto dôležitom nástroji na urýchlenie práce s cloudom.

Získajte informácie o licenciách

Pozrite si informácie o licenciách na službu Microsoft Cloud App Security.

Pridajte sa ku komunite MCAS

Komunita služby Microsoft Cloud App Security je otvorená pre všetkých nadšencov, zákazníkov a profesionálov z oblasti IT.

Otestujte svoje overenie konceptu

Vyskúšajte scenáre, ktoré prinášajú optimálnu hodnotu služby Microsoft Cloud App Security.

Odošlite pripomienky o MCAS

Odošlite informáciu o vašej skúsenosti s používaním služby Microsoft Cloud App Security na platforme Gartner Peer Insights.

Jednoduchý kruhový diagram znázorňuje, ako zabezpečenie Nulovej dôvery (Zero Trust) využíva základné zložky nástroja zabezpečujúceho vynútenie používania politík a poskytuje ohodnotenie aplikovania politiky v reálnom čase. Nástroj poskytuje ochranu na základe analýzy signálov, použitím politík v rámci celej organizácie a analýzou hrozieb a zabezpečuje overovanie identít a potvrdenie bezpečnosti zariadení. Podmienene poskytuje prístup k údajom, aplikáciám, infraštruktúram a sieťam, pričom poskytuje nepretržité a podrobné prehľady, analýzy a aj ich automatizáciu.

1. Spoločnosť Gartner neuprednostňuje žiadneho dodávateľa, produkt ani žiadnu službu uvedenú vo svojich výskumných publikáciách a neodporúča používateľom technológií, aby si vyberali iba tých dodávateľov, ktorí majú najvyššie hodnotenie či sú inak označení. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner obsahujú názory výskumnej organizácie spoločnosti Gartner a nemali by sa interpretovať ako vyhlásenie o skutočnosti. Spoločnosť Gartner odmieta v súvislosti s týmto výskumom všetky záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.

Magický kvadrant spoločnosti Gartner získaný za agentov zabezpečenia prístupu do cloudu, Steve Riley | Craig Lawson, 28. október 2020.

Hodnotenia spoločnosti Gartner Peer Insights predstavujú subjektívne názory jednotlivých koncových používateľov na základe ich vlastných skúseností a nepredstavujú názory spoločnosti Gartner alebo jej pridružených spoločností.

2. The Forrester Wave™: Cloud Security Gateways, Q2 2021, Andras Cser, máj 2021.
3. Štúdia realizovaná spoločnosťou Forrester Consulting, máj 2020.

V ľavej časti informačnej grafiky je zobrazený pruhový graf popisujúci výhody nasadenie služby Microsoft Cloud App Security. Od zníženého času a úsilia pri oprave incidentov až po zlepšené dodržiavanie súladu s nariadeniami a auditovanie – celková hodnota úspor dosiahla vyše 8,9 mil. USD. Na pravej strane sú uvedené tri dôležité čísla: 151 % návratnosť investícií (Return of Investment, ROI), čistá súčasná hodnota (net present value, NPV) vo výške 5,35 mil. USD a celkový čas splatenia kratší ako tri mesiace.