A meeting with 7 people in a conference room with a large screen on the back wall displaying notes in Teams.

Microsoft 365 E5 Compliance

Inteligentné riešenia služby Microsoft 365 na dodržiavanie súladu a riadenie rizík pomáhajú vašej organizácii vyhodnocovať riziká súvisiace s dodržiavaním súladu, riadiť a chrániť citlivé údaje a reagovať na regulačné požiadavky. 

• Chráňte a spravujte svoje citlivé údaje, kdekoľvek sa nachádzajú, či už v aplikáciách, koncových bodoch a cloudoch. 
• Identifikujte a vykonajte kroky v oblasti kritických rizík zvnútra a porušovania politík pravidiel správania.
• Rýchlo preskúmajte právne požiadavky a reagujte na ne použitím príslušných údajov.
• Dodržiavajte predpisy a vyhodnocujte dodržiavanie súladu pomocou skóre založenom na rizikách.

*Balík Microsoft 365 E3 Compliance je k dispozícii na zakúpenie len pre zákazníkov, ktorí aktuálne disponujú licenciou na služby Enterprise Mobility + Security E3, Office E3 alebo Microsoft 365 E5. Funkcie a možnosti plánu Microsoft 365 E5 Compliance sú súčasťou licencie na službu Microsoft 365 E5.

Obráťte sa na odborníka

Ak chcete hovoriť s odborníkom na predaj, zavolajte na číslo 0800 120261.Available Monday to Friday from 6AM to 6PM PT

10,10 € mesačne za používateľa
(ročné predplatné – automatické obnovenia)
Cena nezahŕňa DPH.
Alebo
Prehľad Najčastejšie otázky

Inteligentné riešenia na dodržiavanie súladu a riadenie rizík

Riešenia na dodržiavanie súladu služby Microsoft 365 pomáhajú vašej organizácii chrániť údaje, dodržiavať nariadenia a štandardy a zmierňovať riziká zvnútra. 
 • Ochrana pred únikom údajov

  Identifikujte, monitorujte a automaticky chráňte citlivé informácie na lokalitách služieb Office 365.

 • Typy citlivých informácií

  Identifikujte a chráňte citlivé údaje vrátane čísiel kreditných kariet, bankových účtov a cestovných pasov.

 • Uchovávanie údajov riadené udalosťami

  Pomocou označení môžete zachovať obsah na základe toho, kedy sa vyskytne konkrétny typ udalosti.

 • Rozšírené šifrovanie správ

  Odosielajte a prijímajte šifrované e-mailové správy ľuďom v rámci organizácie aj mimo nej.

 • Dodržiavanie súladu pri komunikácii

  Minimalizujte vo svojej organizácii riziká pri komunikácii pomocou zisťovania, zachytávania nevhodných správ a vykonávania akcií nápravy.

 • Customer Lockbox

  Získajte stálu kontrolu nad obsahom pomocou schvaľovania explicitného prístupu na vykonávanie operácií v službách.

 • Rozšírený audit

  Získajte prehľad o nových možnostiach auditovania, ktoré pomáhajú pri forenznom skúmaní a kontrole dodržiavania súladu.

 • Centrum dodržiavania súladu pre Microsoft 365

  Monitorujte svoj celkový stav dodržiavania súladu, pozrite si odporúčané akcie a konfigurujte nastavenia tak, aby ste spĺňali komplexné požiadavky týkajúce sa dodržiavania súladu.

 • Spravovanie záznamov

  Spravujte regulačné, právne záznamy a dôležité záznamy v rámci celej vašej organizácie.

 • Správca dodržiavania súladu od spoločnosti Microsoft

  Zjednodušuje dodržiavanie súladu a pomáha znižovať riziko tým, že na základe zložitých regulačných požiadaviek vytvára konkrétne kontrolné mechanizmy a poskytuje vyčísliteľnú mieru dodržiavania súladu prostredníctvom skóre dodržiavania súladu.

 • Zákaznícky kľúč

  Majte kontrolu nad šifrovacími kľúčmi organizácie, aby ste pomáhali spĺňať požiadavky na dodržiavanie súladu.

 • Spravovanie rizík zvnútra

  Zisťujte vo svojej organizácii riskantné aktivity, skúmajte ich a realizujte s nimi súvisiace potrebné kroky.

 • Informačné bariéry

  Obmedzte komunikáciu medzi konkrétnymi skupinami používateľov vo svojej organizácii s cieľom zabezpečiť ochranu interných informácií.

 • Privileged Access Management

  Chráňte svoju organizáciu pred narušeniami pomocou podrobného riadenia prístupu k privilegovaným úlohám správcov.

 • Advanced eDiscovery

  Spravovanie komplexného pracovného postupu interných a externých skúmaní.

Transformujte svoj podnik

Microsoft 365

Zvýšte úroveň svojho veľkého podniku pomocou služby Microsoft 365, jednotky v oblasti cloudovej produktivity.