Ak je zabezpečený prístup bezproblémový, zabezpečenie je inováciou

Zabezpečený prístup v prepojenom svete pomocou služby Azure Active Directory (Azure AD).

Posilnenie zabezpečenia pomocou inteligentného adaptívneho prístupu

Zastavte útoky v reálnom čase pomocou automatizovanej detekcie a nápravy. Vynúťte si podrobnú kontrolu prístupu pomocou adaptívnych politík prístupu založených na riziku, ktoré sú vylepšené pomocou funkcií umelej inteligencie, aby ste zabránili rizikovým prihláseniam. Rýchlo reagujte na hrozby vďaka jedinečnému prehľadu o používateľoch, zariadeniach, aplikáciách a reláciách.

A person leaning over a desk using a laptop.
A person leaning over a desk using a laptop.

Spoločnosť Microsoft bola menovaná lídrom v oblasti spravovania prístupu

Spoločnosť Gartner označila spoločnosť Microsoft za lídra roku 2020 v magickom kvadrante agentúry Gartner pre spravovanie prístupu na základe vyhodnotenia kompletnosti vízie a možností spúšťania.1

Gartner

Chráňte prístup k svojim aplikáciám

Posilnite zabezpečenie pripojením všetkých cloudových, vlastných a lokálnych aplikácií k službe Azure AD. Zvýšte produktivitu pomocou jediného prihlásenia odkiaľkoľvek v ľubovoľnom zariadení. Pomocou viacfaktorového overovania zabezpečte, aby mali k zdrojom prístup len overení používatelia a dôveryhodné zariadenia.

A person using a laptop.
A person using a laptop.

Poskytnite zamestnancom možnosť bezproblémového prihlásenia

Poskytnite zamestnancom možnosť jednoduchého a rýchleho prihlásenia, vďaka ktorému budú môcť pohodlnejšie pracovať kdekoľvek a z ľubovoľného zariadenia. Zvýšte zabezpečenie a zjednodušte prístup pomocou overovania bez hesiel. Znížte počet volaní na linku technickej podpory tým, že zamestnancom umožníte používať samoobslužné nástroje na správu kontaktných informácií, obnovovanie hesiel alebo sledovanie aktivity prihlasovania.

A person in the backseat of a car using their laptop and mobile phone.
A person in the backseat of a car using their laptop and mobile phone.
Divider
The Little Potato Company.

Služba Azure Active Directory zachytila pokusy o prístup a zareagovala na to zablokovaním konta používateľa a výzvou na zmenu hesla.

Doug Howell: Riaditeľ IT, The Little Potato Company

Majte vždy aktuálny prehľad najnovších informácií o zabezpečení

Ďalšie informácie o službe Azure Active Directory

1 Spoločnosť Gartner neuprednostňuje žiadneho dodávateľa, produkt ani službu uvedenú vo svojich výskumných publikáciách a neodporúča používateľom technológií, aby si vyberali iba tých dodávateľov, ktorí majú najvyššie hodnotenie či sú inak označení. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner obsahujú názory výskumnej organizácie spoločnosti Gartner a nemali by sa interpretovať ako vyhlásenie o skutočnosti. Spoločnosť Gartner odmieta v súvislosti s týmto výskumom všetky záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.