Detegovanie potenciálnych rizík

Preskúmajte upozornenia a odpovedajte na ne v celom vašom prostredí – od cloudových až po hybridné prostredia.

Zabezpečenie organizácie bezproblémovým riešením identity

Čo sú zostavy Azure AD?

Zostavy služby Azure Active Directory (Azure AD) zobrazujú aktivitu vo vašom prostredí, vďaka čomu dokážete identifikovať spôsoby používania aplikácií a služieb, detegovať potenciálne riziká a riešiť problémy.

Čo je monitorovanie v službe Azure AD?

Smerujte denníky aktivity v službe Azure AD na rôzne koncové body a potom ich uchovávajte s cieľom dlhodobého použitia alebo ich integrujte s inými nástrojmi Security Information and Event Management (SIEM).

Zostavy a monitorovanie v službe Azure AD.

Načítajte komplexné zobrazenie a denník aktivít v službe Azure AD vo svojom prostredí vrátane udalostí prihlasovania, auditu a zmien adresára.

Plánovanie nasadenia zostáv a monitorovania

Riešenie na vytváranie zostáv a monitorovanie v službe Azure AD závisí od právnych, bezpečnostných, prevádzkových požiadaviek a existujúceho prostredia a procesov.

Začnite používať zostavy

Postupujte podľa podrobných príručiek a naučte sa, ako nasadiť zostavy, počnúc spravovaním neaktívnych používateľov v službe Azure AD.

Začíname s monitoringom

Preskúmajte našu príručku s návodom, ako začať, a začnite analyzovať denníky pomocou nástroja Azure Monitor.

Podrobnejšie preskúmajte zostavy a možnosti monitorovania v službe Azure AD.

Ďalšie zostavy a zdroje monitorovania

Koncepcie

Získajte prehľad o koncepciách funkcií služby Azure AD.

Príručky so stručným návodom

Začnite hneď.

Kurzy

Získajte informácie o nasadení funkcií služby Azure AD.

Zabezpečenie organizácie bezproblémovým riešením identity