A person leaning over looking at a computer screen.

Začíname s Azure Active Directory

Ak používate Microsoft 365, máte Azure Active Directory (Azure AD).


Povoliť Azure AD

Azure AD Premium je zdarma na 30 dní.

Mám Office 365, Microsoft 365, Azure, Dynamics 365, Intune alebo Power Platform

 • Začíname so službou Azure AD

  Ak máte službu Microsoft Cloud, môžete začať povolením služby Azure AD.

 • Základy služby Azure AD

  Naučte sa základy a začnite používať Azure AD.

Potrebujem bezplatné konto Azure

 • Zaregistrovať sa do služby Azure

  Spustite bezplatnú skúšobnú verziu a získajte prístup k službe Azure AD a desiatkam ďalších služieb.

 • Začíname so službou Azure AD

  Prihláste sa pomocou svojho nového konta Azure a povoľte Azure AD.

Gartner

Spoločnosť Microsoft bola menovaná lídrom v oblasti spravovania prístupu1

Spoločnosť Gartner označila spoločnosť Microsoft lídrom roku 2020 v magickom kvadrante agentúry Gartner pre spravovanie prístupu na základe vyhodnotenia kompletnosti vízie a možností spúšťania.

Zdroje informácií

Azure AD Premium pre nových zákazníkov

Zistite, ako si môžete kúpiť Azure AD, ak nemáte Azure ani Microsoft 365.

Zákazníci služieb Microsoft 365 a Azure

Zaregistrujte si plán Azure AD Premium.

Dokumentácia k službe Azure AD

Zistite, ako nasadiť Azure AD od základov až po rozšírené funkcie.

1 Spoločnosť Gartner neuprednostňuje žiadneho dodávateľa, produkt ani službu uvedenú vo svojich výskumných publikáciách a neodporúča používateľom technológií, aby si vyberali iba tých dodávateľov, ktorí majú najvyššie hodnotenie či sú inak označení. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner obsahujú názory výskumnej organizácie spoločnosti Gartner a nemali by sa interpretovať ako vyhlásenie o skutočnosti. Spoločnosť Gartner odmieta v súvislosti s týmto výskumom všetky záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.