Inovujte zo služby Active Directory Federation Services (AD FS)

Zjednodušte infraštruktúru a optimalizujte náklady, zabezpečenie a škálovateľnosť pomocou cloudového riadenia identít a prístupu migráciou do služby Azure Active Directory (Azure AD).

Chráňte svoju organizáciu pomocou služby Azure AD

Prečo inovovať zo služby AD FS na Azure AD

Buďte v bezpečí

Chráňte svoje prostredie inteligentným zabezpečením. Na udeľovanie prístupu k zdrojom využívajte silné overovanie a prispôsobivé zásady prístupu založeného na rozpoznávaní rizík v reálnom čase.

Vyššia produktivita

Zvýšte produktivitu svojich pracovníkov pomocou bezproblémového prístupu a jednoduchého prihlasovania do všetkých zdrojov: od cloudových aplikácií až po lokálne.

Nižšie náklady na IT

Znížte prevádzkové náklady na spravovanie a údržbu prostredia služby AD FS. Zvýšte efektivitu IT a zachovajte odolnosť svojich systémov zjednotením riadenia identít v cloude.

Čo je Azure AD?

Azure AD je ucelené riešenie na riadenie identít a prístupu s integrovaným zabezpečením. Poskytnite svojim pracovníkom jednoduchú identitu, aby mali prístup ku všetkým aplikáciám a mohli spolupracovať odvšadiaľ.

A person using Azure AD on a tablet connected to a desktop monitor at their desk.

Porovnanie služieb AD FS a Azure AD

Súčasti produktu
Not applicable

Možnosti služby AD FS

Možnosti služby Azure AD

Not applicable

Jediné prihlásenie

Jediné prihlásenie

included
included

Alternatívny identifikátor

Alternatívny identifikátor

included
included

Hardvérové tokeny OATH

Hardvérové tokeny OATH

included
included

Blokovanie staršieho typu overovania

Blokovanie staršieho typu overovania

included
included

Ochrana identít

Ochrana identít

not included
included

Riadenie identít

Riadenie identít

not included
included

Zriaďovanie aplikácií

Zriaďovanie aplikácií

not included
included

Zmierňovanie útokov hrubou silou a útokov DDoS

Zmierňovanie útokov hrubou silou a útokov DDoS

not included
included

Zmierňovanie lokálnych výpadkov

Zmierňovanie lokálnych výpadkov

not included
included

Podmienený prístup

Podmienený prístup

not included
included

99,99 % dostupnosť prevádzky

99,99 % dostupnosť prevádzky

not included
included

Migrujte do cloudu bezpečne a efektívne

Spravujte identity z cloudu

Synchronizujte lokálne a cloudové adresáre a poskytnite používateľom spoločnú identitu, aby mali bezproblémový prístup k zdrojom.

Migrácia z federácie na cloudové overovanie

Používajte inteligentné politiky prístupu založeného na rozpoznávaní rizík s podmieneným prístupom a ochranou identít vďaka prijatiu cloudového overovania.

Migrácia overovania aplikácií do cloudu

Zabezpečte a spravujte všetky aplikácie z jednej riadiacej časti migráciou overovania a autorizácie aplikácií zo služby AD FS do služby Azure AD.

Vypočujte si tých, ktorí už migrovali do služby Azure AD

„Presun do cloudu pomocou služby Azure AD prospel našim zamestnancom aj nášmu IT oddeleniu. IT oddeleniu sa teraz uvoľnilo viac prostriedkov, keďže už nemusí udržiavať lokálny server ani službu AD FS.“

Mitsui & Co.
Mitsui & Co.

Začnite s migráciou do služby Azure AD

A person using a laptop and desktop monitor.

Podrobní sprievodcovia

Pozrite si dokumentáciu, sprievodcov k riešeniam a kurzy, ktoré vám pomôžu migrovať aplikáciu a overovanie používateľov zo služby AD FS do služby Azure AD.

A person on a Teams video call on a laptop.

Sprievodný materiál k migrácii aplikácií

Preskúmajte najvhodnejšie postupy migrácie aplikácií zo služby AD FS do služby Azure AD.

A person smiling sitting at their desk.

Sprievodný materiál ku cloudovému overovaniu

Nájdite správnu metódu cloudového overovania a migrujte z federovaného overovania.

Ďalšie zdroje týkajúce sa migrácie

Začnite týmito nástrojmi a možnosťami, ktoré vám pomôžu migrovať zo služby AD FS do služby Azure AD.

Azure AD Connect Health

Získajte spoľahlivé monitorovanie a prehľady o prostredí služby AD FS a zistite, či ste pripravení inovovať na Azure AD.

Zostava aktivít aplikácií v službe AD FS

Rýchlo identifikujte, ktoré aplikácie v službe AD FS sú pripravené na inováciu, a zistite, ako nakonfigurovať aplikácie na migráciu do služby Azure AD.

Postupné zavádzanie cloudového overovania

Postupne a riadene migrujte overovanie používateľov zo služby AD FS na cloudové overovanie.