Identity-Verification

Jedno overenie použiteľné všade

Jednoducho vytvárajte a overujte všetky údaje o hocikom a zároveň chráňte údaje, ktoré ho identifikujú.

Zabezpečte svoju organizáciu bezproblémovým riešením identity

Čo sú overiteľné prihlasovacie údaje?

Overiteľné prihlasovacie údaje sú štandardom konzorcia World Wide Web, ktorý sa používa pre podpísané kontajnery identifikačných údajov, a ktorý používajú organizácie na vydávanie nezávislo overiteľných vyhlásení týkajúcich sa ľudí, organizácií alebo vecí.

Scenáre s overiteľnými prihlasovacími údajmi

Rýchle zaradenie pracovníka na diaľku

Pomocou služieb overovania identity môžete digitálne overovať ľubovolnú informáciu a zabezpečiť tak rýchlu a dôveryhodnú samoobslužnú registráciu a zaradenie.

Prístup k aplikáciám s vysokou hodnotou

Overujte prihlasovacie údaje zo širokého spektra dôveryhodných partnerov založené na otvorených štandardoch ako ďalšom dôkaze overenia.

Samoobslužné obnovenie konta

Nahraďte telefonické hovory podpory zákazníkov a bezpečnostné otázky jednoduchším a zabezpečenejším procesom overenia identity používateľa.

Partnerstvo s poskytovateľmi overovania identity

acuant
AU10TIX.
IDEMIA.
jumio
LexisNexis Risk Solutions.
Onfido.
Socure.
VU logo

Začnite vydávať a prijímať overiteľné prihlasovacie údaje do niekoľkých minút

Overiteľné prihlasovacie údaje služby Azure AD (ukážka) tvoria platformu na digitálne overenie prispôsobených overiteľných prihlasovacích údajov, ktoré môžu vaši zamestnanci, dodávatelia, obchodníci alebo zákazníci používať vo viacerých scenároch.

Vytváranie prihlasovacích údajov

Prispôsobte a nakonfigurujte overiteľné prihlasovacie údaje pre používateľov a poskytujte ich prostredníctvom QR kódu alebo prepojenia na vašej webovej lokalite.

Overenie prihlasovacích údajov

Overte informácie o používateľovi alebo podniku pomocou súpravy SDK a odošlite žiadosť na prezentovanie prihlasovacích údajov nástroju Microsoft Authenticator.

Prezentovanie prihlasovacích údajov

Používatelia môžu prijímať overiteľné prihlasovacie údaje v nástroji Microsoft Authenticator alebo kompatibilných peňaženkách a na požiadanie ich prezentovať organizácii.

Príbehy zákazníkov

Keio University.

Keio University

Keio University je popredná výskumná univerzita, ktorá práve implementuje digitálne identifikačné preukazy pre študentov. Študenti budú môcť certifikovať informácie o registrácii, indexe a promóciách pomocou smartfónu.

National Health Service

Štátna zdravotná služba

Štátna zdravotná služba (NHS) používa overené prihlasovacie údaje na podporu presunu zamestnancov medzi organizáciami a zároveň umožňuje zamestnancom ukladať svoje overené záznamy týkajúce sa zamestnania, povolenia na vstup a ďalších atribútov.

Government of Flanders.

Štátne orgány Flámska

Obyvatelia Flámska budú môcť požiadať o overiteľné prihlasovacie údaje so štatútom štátnej príslušnosti, ktoré budú môcť používať na zjednodušenie procesov v súkromnom aj vo verejnom sektore vrátane portálu pre obyvateľov.

Zrýchlite prijatie pomocou riešení od partnerov

AffinitiQuest
Condatis
Unify Solutions
ITOCHU Techno Solutions Corporation(CTC)

Získať prvú kartu s overiteľnými prihlasovacími údajmi a zistiť, ako funguje

Ďalšie zdroje informácií

Koncepcie

Získajte prehľad o overiteľných prihlasovacích údajoch.

Príručky s postupmi

Podrobné príručky na nastavenie overiteľných prihlasovacích údajov.

Kurzy

Naučte sa nasadzovať overiteľné prihlasovacie údaje.

Fórum komunity

Klaďte otázky a získavajte odpovede, ako aj overenú identitu.

Požiadať o demoverziu

Odošlite nám e-mail na nastavenie ukážkovej verzie.

Zabezpečte svoju organizáciu bezproblémovým riešením identity