Doménové služby Azure AD

Pomocou doménových služieb Azure Active Directory (Azure AD) môžete migrovať staršie aplikácie z lokálneho prostredia do spravovanej domény bez nutnosti spravovať prostredie v cloude.

Čo sú doménové služby Azure AD?

Používajte spravované doménové služby, ako sú napríklad pripojenie k doméne, skupinová politika, LDAP a overovanie cez Kerberos, bez toho, aby ste museli nasadiť, spravovať a opravovať radiče domén v cloude.

Integrácia doménových služieb Azure AD so službou Azure AD

Umožnite používateľom prihlásiť sa do služieb a aplikácií pripojených k spravovanej doméne pomocou existujúcich prihlasovacích údajov služby Azure AD. Zabezpečte si prístup a migrujte lokálne zdroje do služby Azure pomocou existujúcich skupín a používateľských kont.

Váš radič domény ako služba

Spúšťajte staršie aplikácie, ktoré nepodporujú moderné metódy overovania, v cloude a migrujte tieto aplikácie do spravovanej domény bez toho, aby bolo potrebné nasadiť, spravovať alebo aktualizovať radiče domén v cloude.

Používanie spravovaných doménových služieb v Azure

Pomocou doménových služieb Azure AD môžete pripojiť virtuálny počítač so službou Azure k doméne bez toho, aby bolo potrebné nasadiť radiče domén. Na prihlásenie k virtuálnym počítačom a prístup k zdrojom použite prihlasovacie údaje zo služby Azure AD.

Migrácia lokálnych aplikácií do služby Azure

Presuňte staršie lokálne aplikácie využívajúce adresár do služby Azure bez toho, aby ste museli riešiť požiadavky na identitu.

Zvládnite nasadenie v priebehu niekoľkých minút vďaka výkonu na podnikovej úrovni

Povoľte rýchlo doménové služby Azure AD pre svojho nájomníka Azure AD, vyberte si úroveň výkonu a využívajte funkcie na podnikovej úrovni, ako sú štruktúry zdrojov a denné zálohovanie.

Získajte škálovanie na podnikovej úrovni a zmluvu SLA

Využívajte škálovanie a spoľahlivosť na podnikovej úrovni. Doménové služby Azure AD sú výrazne dostupné služby hosťované v globálne distribuovaných údajových centrách.

Podrobný prehľad doménových služieb Azure AD

Ďalšie zdroje informácií o doménových službách Azure AD

Príručky s postupmi

Pozrite si podrobné návody na konfiguráciu doménových služieb Azure AD.

Kurzy

Zistite, ako nasadiť doménové služby Azure AD.

Ukážky kódu

Objavte ukážky kódu na rýchle nasadenie.

Porovnanie služieb identít

Prečítajte si o rozdieloch medzi samostatne spravovanými doménovými službami Active Directory, službou Azure AD a spravovanými doménovými službami Azure AD.

Zabezpečte svoju organizáciu bezproblémovým riešením identity

Spravovaná doména je nakonfigurovaná tak, aby vykonávala jednosmernú synchronizáciu zo služby Azure AD a poskytovala prístup k centrálnej množine používateľov, skupín a prihlasovacích údajov. Po synchronizácii je možné zdroje vytvárať priamo v spravovanej doméne. Nebudú sa však synchronizovať späť do služby Azure AD. Aplikácie, služby a virtuálne počítače v Azure, ktoré sa pripájajú k spravovanej doméne, potom môžu používať bežné funkcie doménových služieb Azure AD. V hybridnom prostredí s lokálnym prostredím služby AD synchronizuje Azure AD Connect informácie o identitách so službou Azure AD, odkiaľ sa potom synchronizujú do spravovanej domény.