Poskytujte používateľom spoločnú identitu

Umožnite používateľom bezproblémový a vysoko zabezpečený prístup k zdrojom z ľubovoľného miesta a zjednodušte oddeleniu IT správu.

Čo je hybridná identita v cloude?

Ako organizácie modernizujú svoje lokálne a cloudové zdroje, musia zároveň zachovať pohodlný prístup pre svojich používateľov. Prístup hybridnej identity synchronizuje adresáre, aby používatelia mohli získať prístup k aplikáciám hosťovaným v ľubovoľnom cloude alebo aplikáciám, ktoré sú stále hosťované lokálne, a zároveň poskytuje IT oddeleniu úplný prehľad a mechanizmy zabezpečenia.

Kľúč k pevnému základu identít

Jednoduché pripojenie k aplikáciám

Zvýšte produktivitu a zabezpečenie používateľov pomocou jediného prihlásenia (SSO) a automatizácie prístupu.

Vytvorenie jednej identity pre každého používateľa

Synchronizujte adresáre a vytvorte spoločnú identitu používateľa na overovanie v zdrojoch.

Zabezpečená podpora používateľov

Dajte používateľom možnosť samoobslužného riadenia identít a minimalizujte náklady na administratívu.

Uvedenie prehľadov do prevádzky

Využite výhody prehľadov a tvorby zostáv a zabezpečte produktivitu používateľov aj bezpečnosť organizácie.

Hybridná identita so službou Azure AD

Služba Azure Active Directory (Azure AD) sa synchronizuje s lokálnou službou AD a poskytuje zjednotené riadenie identít pracovníkov.

Používanie moderného cloudového overovania

Výber vhodnej metódy overovania je prvým problémom organizácií, ktoré chcú presunúť svoje aplikácie do cloudu.

Azure AD Connect

Synchronizujte službu Azure AD s primárnou lokálnou štruktúrou identít a odpojenými štruktúrami získanými prostredníctvom zlúčení a akvizícií. Monitorujte stav pripojenia a znížte prerušenie prístupu používateľov.

Synchronizácia hodnoty hash hesla (PHS)

Získajte pokročilé zabezpečenie a moderné overovanie prostredníctvom metódy PHS. Používatelia využívajú rovnakú identitu na prístup k lokálnym aj cloudových zdrojom a v cloude sa neukladajú žiadne prihlasovacie údaje.

Zabezpečený prístup do hybridného prostredia

Chráňte prístup k lokálnym starším aplikáciám prostredníctvom proxy aplikácií Azure AD alebo využite existujúce kontrolné mechanizmy doručovania aplikácií a sietí tak, že ich pripojíte k službe Azure AD.

Podrobné oboznámenie s funkciami hybridnej identity v službe Azure AD

Zdroje informácií

Koncepcie

Získajte prehľad o tom, ako funguje hybridná identita v službe Azure AD.

Príručky s postupmi

Pozrite si podrobné pokyny na inštaláciu služby Azure AD Connect.

Kurzy

Naučte sa nasadiť synchronizáciu hodnoty hash hesiel služby Azure AD.