Integrácia moderných funkcií na ochranu identít do aplikácií

Vytvárajte aplikácie pomocou platformy Microsoft identity platform, ktorej podniky dôverujú.

Čo je platforma Microsoft identity platform?

Vstavajte do svojich aplikácií možnosti overovania a oprávnenia vďaka platforme Microsoft identity platform. Vytvorte aplikácie, do ktorých sa môžu používatelia prihlásiť svojimi existujúcimi kontami a vydajte oprávnenie na prístup prostredníctvom rozhraní API.

Lumagate.
"Čo sa týka cloudovej identity, je tu Microsoft a potom nasledujú všetci ostatní. Na jednoduchú integráciu identít sme využili platformu Microsoft identity platform."

Pete Zerger, generálny riaditeľ, Lumagate

Microsoft identity platform pre vývojárov

A person wearing headphones looking down and using a laptop.

Oslovte viac zákazníkov

Umožnite používateľom prihlásiť sa do vašej aplikácie alebo na vašu webovú lokalitu pomocou svojich kont Microsoft alebo kont v sociálnych médiách a urýchlite tak prijatie svojej aplikácie.

Business person looking at phone for two-factor authentication.

Zabezpečte svoju aplikáciu

Platforma Microsoft identity platform poskytuje integráciu moderných inovácií v oblasti identít a zabezpečenia, ako napríklad overovanie bez hesla a podmienený prístup.

Two people having a conversation.

Pripojte sa k Microsoft Graphu

Prispôsobte a rozšírte svoje aplikácie na rozhrania API. Vytvárajte bohatšie aplikácie, služby alebo pracovné postupy prostredníctvom jedného koncového bodu – Microsoft Graphu.

Microsoft identity platform

Vďaka platforme Microsoft identity platform môžete svoju aplikáciu uviesť na trh rýchlejšie a minimalizovať potenciálne problémy. Tvorte na základe platformy, ktorá vám poskytuje prístup k výkonným údajom a funkciám prostredníctvom jedného koncového bodu s využitím otvorených priemyselných štandardov.

Toto je zjednodušený diagram platformy Microsoft identity platform. Portál Azure poskytuje jednoduchú a rýchlu možnosť registrácie aplikácie. Skupina knižníc overovania od spoločnosti Microsoft umožňuje vytvoriť webové, mobilné a počítačové aplikácie vo vašom obľúbenom programovacom jazyku. Koncový bod certifikovaný OIDC umožňuje kompatibilitu s inými knižnicami. Táto platforma pomáha zaistiť, aby bol zabezpečený prístup ku všetkým typom rozhraní API. Platforma Microsoft identity platform podporuje otvorené priemyselné štandardy a umožňuje overovanie akejkoľvek identity od spoločnosti Microsoft. Externí používatelia, napríklad zákazníci a partneri, sa môžu do vašej aplikácie prihlásiť aj pomocou svojich identít zo sociálnych médií.

Integrácia aplikácie s platformou Microsoft identity platform

Microsoft identity platform pomáha vytvárať aplikácie, do ktorých sa vaši používatelia a zákazníci môžu prihlasovať pomocou svojej identity od spoločnosti Microsoft alebo pomocou kont v sociálnych médiách, a poskytuje oprávnený prístup k vašim rozhraniami API alebo rozhraniam API od spoločnosti Microsoft.

Pridanie prihlasovania pomocou kont Microsoft

Poskytnite používateľom jednoduchý a bezpečný spôsob prihlasovania do vašej aplikácie alebo na vašu webovú lokalitu s použitím pracovného, školského alebo osobného konta Microsoft.

Pridanie prihlasovania pomocou kont v sociálnych médiách

Umožnite používateľom zaregistrovať a prihlásiť sa pomocou existujúceho konta v sociálnych médiách alebo osobnej e-mailovej adresy.

Vytvorenie zabezpečeného overovania do aplikácie

Chráňte svojich zákazníkov a zabezpečte prístup do svojej aplikácie pred pokročilými bezpečnostnými hrozbami. Implementujte kontrolné mechanizmy zabezpečenia služby Azure Active Directory (Azure AD), ako napríklad viacfaktorové overovanie.

Jednostranová aplikácia (SPA)

Webová aplikácia, ktorá prihlási používateľov

Webová aplikácia, ktorá volá webové rozhrania API

Pomoc pri ochrane webového rozhrania API

Počítačová aplikácia, ktorá volá webové rozhrania API

Aplikácia typu démon, ktorá volá webové rozhrania API

Mobilná aplikácia, ktorá volá webové rozhrania API

Podrobné oboznámenie sa s platformou Microsoft identity platform v službe Azure AD

Ďalšie zdroje informácií o platforme Microsoft Identity platform

Koncepcie

Pozrite si odporúčania a najvhodnejšie postupy používania spôsobov overovania v službe Azure AD.

Ukážky kódu

Získajte ukážky pre koncový bod platformy Microsoft identity platform, ktoré môžete použiť vo svojich aplikáciách.

Podpora

Získajte informácie o možnostiach podpory, ktoré sú k dispozícii pre vývojárov používajúcich službu Azure AD.

Podujatia

Pripojte sa k nám na podujatiach komunity používateľov platformy Microsoft identity platform pre vývojárov.

Príručky so stručným návodom

Získajte podrobné pokyny, začíname získaním nájomníka služba Azure AD.

Vždy aktuálne informácie

Získajte najnovšie informácie o platforme Microsoft identity platform.