Detegovanie potenciálnych rizík

Preskúmajte upozornenia a odpovedajte na ne v celom vašom prostredí – od cloudových až po hybridné prostredia.

Čo sú zostavy Azure AD?

Zostavy služby Azure Active Directory (Azure AD) zobrazujú aktivitu vo vašom prostredí, vďaka čomu dokážete identifikovať spôsoby používania aplikácií a služieb, detegovať potenciálne riziká a riešiť problémy.

Čo je monitorovanie v službe Azure AD?

Smerujte denníky aktivity v službe Azure AD na rôzne koncové body a potom ich uchovávajte s cieľom dlhodobého použitia alebo ich integrujte s inými nástrojmi Security Information and Event Management (SIEM).

Zostavy a monitorovanie v službe Azure AD.

Načítajte komplexné zobrazenie a denník aktivít v službe Azure AD vo svojom prostredí vrátane udalostí prihlasovania, auditu a zmien adresára.

Plánovanie nasadenia zostáv a monitorovania

Riešenie na vytváranie zostáv a monitorovanie v službe Azure AD závisí od právnych, bezpečnostných, prevádzkových požiadaviek a existujúceho prostredia a procesov.

Začnite používať zostavy

Postupujte podľa podrobných príručiek a naučte sa, ako nasadiť zostavy, počnúc spravovaním neaktívnych používateľov v službe Azure AD.

Začíname s monitoringom

Preskúmajte našu príručku s návodom, ako začať, a začnite analyzovať denníky pomocou nástroja Azure Monitor.

Podrobnejšie preskúmajte zostavy a možnosti monitorovania v službe Azure AD.

Ďalšie zostavy a zdroje monitorovania

Koncepcie

Získajte prehľad o koncepciách funkcií služby Azure AD.

Príručky so stručným návodom

Začnite hneď.

Kurzy

Získajte informácie o nasadení funkcií služby Azure AD.