A tablet displaying a dashboard in the Endpoint Manager admin center and a mobile phone showing apps to download.

Microsoft Endpoint Manager

Získajte zabezpečenie koncových bodov, spravovanie zariadení a inteligentné cloudové akcie v rámci zjednotenej platformy na spravovanie so službou Microsoft Intune a nástrojom Configuration Manager.

Spoločnosť Gartner® označila spoločnosť Microsoft za lídra

Spoločnosť Gartner vyhlásila spoločnosť Microsoft za lídra v správe Magic Quadrant™ z roku 2021 o zjednotenej správe koncových bodov za jej realizáciu a víziu.1, 2

Vydajte sa na flexibilnú cestu ku spravovaniu cloudu

Riešenie Endpoint Manager sprevádza organizácie na ceste do cloudu. Chráňte, nasadzujte a spravujte všetky aplikácie, zariadenia a používateľov bez prerušenia existujúcich procesov.

Zabezpečenie cloudu v rámci koncových bodov

Chráňte zariadenia používateľov pred bezpečnostnými hrozbami pomocou technológie nulovej dôvery (Zero Trust) spoločnosti Microsoft s jedinečnými funkciami.

Komplexná správa systému Windows 11

Zjednodušte automatizované zriaďovanie, správu konfigurácie a aktualizácie softvéru pre všetky svoje koncové body.

Maximálna návratnosť investícií

Využite existujúce investície a modernizujte používateľské prostredie použitím cloudovej telemetrie v službe Microsoft 365.

  • Marketingová štruktúra riešenia Microsoft Endpoint Manager zobrazuje tri etapy cesty ku cloudovej správe pomocou nástroja Configuration Manager a služby Intune v jedinom zjednotenom riešení na správu koncových bodov.
    • Prvá etapa využíva funkciu priloženia nájomníkov, vďaka ktorej môžu zákazníci nástroja Configuration Manager začať využívať výhody cloudu bez registrácie klientov s Windowsom v službe Intune. Jednoducho pripojte lokalitu nástroja Configuration Manager ku cloudu a okamžite získajte prístup k množstvu vzdialených akcií a analýz.
    • Organizácie, ktoré sú pripravené na ďalší krok, môžu využívať funkciu spoločného spravovania na riadenie Windowsu pomocou nástroja Configuration Manager a služby Intune zároveň. V druhej etape je zariadenie s Windowsom 10 riadené systémami nástroja Configuration Manager a správy mobilných zariadení (MDM) zároveň.
  • Novým zákazníkom či koncovým bodom odporúčame prejsť rovno do cloudu so službou Intune. Existujúci zákazníci môžu v tretej fáze postupne presúvať stále viac pracovných úloh do cloudu.

Ďalšie informácie o riešení Microsoft Endpoint Manager

Microsoft Intune

Zjednotené spravovanie v cloude.

Microsoft Endpoint Configuration Manager

Lokálne spravovanie a spravovanie v cloude.

Windows Autopilot

Zjednodušené nasadzovanie zariadení.

Endpoint Analytics

Odporúčania založené na údajoch.

Microsoft Defender pre koncové body

Ochrana koncových bodov pred kybernetickými hrozbami.

Azure AD

Univerzálna platforma na spravovanie a zabezpečenie identít.

Zistite, čo hovoria zákazníci

Atos Logo

Mnohí zamestnanci spoločnosť ATOS pracujú na diaľku. V minulosti, keď si chceli nastaviť svoje zariadenia, museli ísť do kancelárií. Tento proces trval celý deň. Vďaka službám Autopilot a Intune trvá nastavenie zariadení menej ako dve hodiny a dá sa spraviť z domu.

Premera Blue Cross logo

Spoločnosť Premera nasadila službu Microsoft Intune s politikami nástroja Azure AD Conditional Access na riadenie prístupu a zabezpečenie pracovných súborov v súkromných mobilných zariadeniach zamestnancov. Teraz na prácu používajú vlastné zariadenia a zároveň znižujú riziko úniku údajov.

KPMG Logo

Spoločnosť KPMG používa v mobilnej aplikácii Outlook funkcie viacfaktorového overovania s cieľom maximalizácie produktivity a vytvorenia bezpečného mobilného prostredia na ochranu citlivých informácií v mobilných zariadeniach zamestnancov.

Save the children Logo

Spoločnosť Save the Children používa platformu Microsoft Enterprise Mobility + Security na ochranu mimoriadne dôležitých údajov a tiež môže vďaka nej zabezpečiť, že všetky súkromné zariadenia, ktoré zamestnanci používajú na prácu, spĺňajú štandardy bezpečnostných noriem organizácie.

Ďalšie zdroje informácií

Interaktívna ukážka produktu

Blogy o riešení Microsoft Endpoint Manager

Sledujte službu Microsoft Endpoint Manager na Twitteri

1. Spoločnosť Gartner neuprednostňuje žiadneho dodávateľa, produkt ani službu uvedenú vo svojich výskumných publikáciách a neodporúča používateľom technológií, aby si vyberali iba tých dodávateľov, ktorí majú najvyššie hodnotenie či sú inak označení. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner obsahujú názory výskumnej organizácie spoločnosti Gartner a nemali by sa interpretovať ako vyhlásenie o skutočnosti. Spoločnosť Gartner odmieta v súvislosti s týmto výskumom všetky záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.
GARTNER a Magic Quadrant sú registrované ochranné známky a servisné známky spoločnosti Gartner, Inc. a/alebo jej pridružených spoločnosti v USA a ostatných krajinách a v tomto článku sa používajú s povolením vlastníka. Všetky práva vyhradené.

2. Gartner, Magic Quadrant pre nástroje zjednotenej správy koncových bodov, 16. augusta 2021, Dan Wilson | Chris Silva | Tom Cipolla.
3. The Forrester Wave™: Unified Endpoint Management, 4. štvrťrok 2019, Andrew Hewitt, november 2019.