A person smiling holding a tablet.

Zabezpečenie od spoločnosti Microsoft je lídrom v siedmich kategóriách štúdie Forrester Wave™

Zjednodušte si zložité riešenia zabezpečenia od spoločnosti Microsoft rozpoznané správou Forrester v siedmich kategóriách

Zastavenie hrozieb pomocou integrovanej automatizovanej ochrany

Zabezpečte svoj podnik pomocou technológií SIEM (Security Information and Event Management) a XDR (Extended Detection and Response).

Zabezpečenie aplikácií a zdrojov v cloudoch

Chráňte celý svoj cloudový majetok vďaka úplnému prehľadu a komplexnej ochrane v rámci workloadov.

Ochrana a riadenie citlivých údajov

Chráňte údaje v cloudoch, aplikáciách a koncových bodoch pomocou konfigurácie ochrany a označení uchovávania.

1. The Forrester Wave™: Security Analytics Platforms, Q4 2020, Joseph Blankenship, Claire O'Malley, december 2020.
2. The Forrester Wave™: Enterprise Detection and Response, Q1 2020, Josh Zelonis a Joseph Blankenship, Matthew Flug, Peggy Dostie, marec 2020.
3. The Forrester Wave™: Enterprise Email Security, Q2 2021 Joseph Blankenship, Claire O'Malley, máj 2021.
4. The Forrester Wave™: Endpoint Security Software as a Service, Q2 2021, Chris Sherman a Merritt Maxim, Allie Mellen, Shannon Fish, Peggy Dostie, máj 2021.
5. The Forrester Wave™: Unified Endpoint Management, Q4 2019, Andrew Hewitt, november 2019.
6. The Forrester Wave™: Unstructured Data Security Platforms, Q2 2021 Heidi Shey, máj 2021.
7. The Forrester Wave™: Cloud Security Gateways, Q2 2021, Andras Cser, máj 2021.