Spravovanie ochrany osobných údajov pre Microsoft 365

Proaktívne identifikujte riziká týkajúce sa ochrany osobných údajov a chráňte sa pred nimi, podporte zamestnancov pri prijímaní inteligentných rozhodnutí týkajúcich sa spracovania údajov a automatizujte a vo veľkom spravujte žiadosti dotknutých osôb.

Ochrana osobných údajov a vytvorenie pracovného priestoru, ktorý chráni osobné údaje

Identifikácia dôležitých rizík a konfliktov pri ochrane osobných údajov

Získajte prehľad o svojich osobných údajoch a súvisiacich rizikách ochrany osobných údajov vyplývajúcich z nadmerného používania, hromadenia a prenosov pomocou automatizovaného zisťovania údajov, analýzy mapovania používateľov a korelovaných signálov.

Automatizácia operácií ochrany osobných údajov a odpovedí na žiadosti o uplatnenie práv dotknutých osôb

Efektívne zmierňujte riziká týkajúce sa ochrany osobných údajov pomocou automatizovaných politík, vstavaného zisťovania rizík a ich nápravy či pracovných postupov spolupráce a automatizujte a spravujte žiadosti o uplatnenie práv dotknutých osôb vo veľkom.

Podpora zamestnancov pri prijímaní inteligentných rozhodnutí týkajúcich sa spracovania údajov

Podporte proaktívnu kultúru ochrany osobných údajov zvýšením povedomia a zodpovednosti za incidenty týkajúce sa ochrany a rizík v súvislosti s osobnými údajmi bez obmedzovania produktivity zamestnancov.

Kľúčové funkcie spravovania ochrany osobných údajov

Identifikovanie rizík týkajúcich sa ochrany osobných údajov

Získajte prehľad o úrovni organizácie v oblasti ochrany osobných údajov vrátane prostredia osobných údajov a stavu a trendov súvisiacich rizík týkajúcich sa ochrany osobných údajov vyplývajúcich z prenosov osobných údajov, nadmerného používania a hromadenia.

Získajte prehľad o úrovni organizácie v oblasti ochrany osobných údajov vrátane prostredia osobných údajov a stavu a trendov súvisiacich rizík týkajúcich sa ochrany osobných údajov vyplývajúcich z prenosov osobných údajov, nadmerného používania a hromadenia.

Plány a ceny spravovania ochrany osobných údajov

K možnostiam spravovania ochrany osobných údajov možno získať prístup prostredníctvom dvoch modulov. Modul Spravovanie ochrany osobných údajov – riziko poskytuje prístup k možnostiam spravovania rizík v súvislosti s ochranou osobných údajov a modul Spravovanie ochrany osobných údajov – žiadosť o uplatnenie práv dotknutej osoby umožňuje vytváranie a spravovanie žiadostí o uplatnenie práv dotknutých osôb.

Správa ochrany osobných údajov – riziko

nová cena 4,20 € mesačne za používateľa
Cena nezahŕňa DPH.

(ročné predplatné, obnovuje sa automaticky)

Spravovanie ochrany osobných údajov – riziko umožňuje:

• Získať prehľad o osobných údajoch v prostredí služby Microsoft 365 (Exchange Online, SharePoint, OneDrive for Business a Microsoft Teams) a rizikách týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

 

• Využiť predvolené šablóny politík ochrany osobných údajov vrátane minimalizácie údajov, nadmerného používania údajov a prenosov údajov alebo ich prispôsobiť tak, aby spĺňali jedinečné potreby vašej organizácie.

 

• Prijímať odporúčané akcia na nápravu a tým proaktívne zmierňovať riziká týkajúce sa ochrany osobných údajov.

 

• Zapojiť informačných pracovníkov pomocou balíka na podporu produktivity a podporiť zmenu v správaní.

 

Spravovanie ochrany osobných údajov – riziko je k dispozícii pre oprávnených zákazníkov so službou Microsoft 365 a službami Office 365. Ďalšie informácie

 

Modul Spravovanie ochrany osobných údajov – riziko môžete vyskúšať na 90 dní zadarmo.

Správa ochrany osobných údajov – žiadosť týkajúca sa práv dotknutej osoby (1)

nová cena 169,20 € na používateľa ročne
Cena nezahŕňa DPH.

Spravovanie ochrany osobných údajov – žiadosť o uplatnenie práv dotknutej osoby umožňuje:

• Automatizovať vašu odpoveď na žiadosti o uplatnenie práv dotknutej osoby a spravovať ich vo veľkom.

 

• Používať šablóny Microsoft Power Automate s existujúcimi obchodnými procesmi (vyžaduje sa príslušná licencia na Power Automate).

 

• Používať programový prístup k rozhraniam API.

 

• Bezpečne spolupracovať s ostatnými účastníkmi projektu cez Teams (vyžaduje sa príslušná licencia na Teams).
 

Spravovanie ochrany osobných údajov – žiadosť o uplatnenie práv dotknutej osoby je k dispozícii pre oprávnených zákazníkov so službou Microsoft 365 a službami Office 365. Ďalšie informácie

 

Modul Spravovanie ochrany osobných údajov – žiadosť o uplatnenie práv dotknutej osoby môžete vyskúšať na 90 dní zadarmo alebo môžete bezplatne vytvoriť 50 žiadostí o uplatnenie práv dotknutých osôb (podľa toho, ktorý limit sa dosiahne skôr).

Skúsenosti našich zákazníkov

Novartis logo

Spravovanie ochrany osobných údajov pre Microsoft 365 nám pomôže identifikovať kritické riziká týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré vzniknú pri prenose súkromných údajov cez hranice a ich nadmernom používaní, a zabrániť im. Našich zamestnancov motivujeme, aby prispievali k znižovaniu rizík, čím uvoľníme IT zdroje, aby sa mohli venovať naliehavejším rizikám s vysokou závažnosťou.

Beni Gelzer, vedúci oddelenia ochrany osobných údajov (Švajčiarsko), Novartis

Zdroje informácií

Blog o spravovaní ochrany osobných údajov

Prečítajte si najnovšie oznámenia o spravovaní ochrany osobných údajov.

Video Microsoft Mechanics

V tomto videu získate ďalšie informácie o možnostiach spravovania ochrany osobných údajov.

Technická dokumentácia

Zistite, ako nastaviť a používať spravovanie ochrany osobných údajov.

Spravovanie ochrany osobných údajov

Chráňte osobné údaje a vytvorte pracovný priestor, ktorý chráni osobné údaje.