Prejsť na hlavný obsah
Zabezpečenie od spoločnosti Microsoft

Objavte službu Microsoft Security Copilot: Chráňte svoju organizáciu so strojovou rýchlosťou a vo veľkom rozsahu pomocou generatívnej umelej inteligencie.

Ďalšie informácie

Microsoft 365 Defender

Zlepšite svoju ochranu vďaka jednotnému prehľadu, preverovaniu a možnosti reakcií v rámci celého reťazca kill chain s využitím špičkového riešenia na rozšírenú detekciu a reakciu (XDR).

Usmievajúca sa osoba pracujúca s prenosným počítačom.

Zvýšte efektivitu SecOps pomocou XDR

Získajte prehľad na úrovni incidentov v rámci celého reťazca kill chain, aby ste mohli automaticky narušiť sofistikované útoky a urýchliť reakcie vo všetkých koncových bodoch, identitách, e-mailoch, nástrojoch na spoluprácu, cloudových aplikáciách a údajoch.

Koncové body

Objavte a zabezpečte koncové a sieťové zariadenia na všetkých platformách svojho podniku.

Identity

Spravujte a zabezpečte hybridné identity a zjednodušte prístup zamestnancov, partnerov a zákazníkov.

Cloudové aplikácie

Získajte prehľad, kontrolujte údaje a vyhľadávajte bezpečnostné hrozby v cloudových službách a aplikáciách.

Nástroje na prácu s e-mailami a spoluprácu

Chráňte svoje e-maily a nástroje na spoluprácu pred pokročilými hrozbami, ako je napríklad neoprávnené získavanie údajov a zneužitie podnikového e-mailu.

Pozrieť si interaktívnu príručku

Funkcie

Osoba s vlasmi dlhými po bradu, ktorá siaha po zariadení s dotykovou obrazovkou.

Zabráňte útokom a trvalým hrozbám naprieč doménam

Oboznámte sa s útokmi a kontextom upozornení v rámci domén, aby ste zabránili nechcenému pohybu a efektívnejšie sa chránili pred pokročilými útokmi, ako je ransomware, ohrozením zabezpečenia firemných e-mailov a inými hrozbami.

Okno zabezpečenia pre Microsoft 365 zobrazujúce prehľad incidentu.

Znížte šum signálu

Zobrazte prioritné incidenty na jednej tabuli a zredukujte zmätok, nepotrebné položky a únavné výstrahy. Používajte funkcie automatizovaného skúmania, aby ste venovali zisťovaniu hrozieb menej času a mohli sa sústrediť na identifikáciu kritických výstrah a riešenie hrozieb.

Osoba používajúca prenosný počítač v zdieľanom pracovnom prostredí

Automaticky opravujte zasiahnuté položky

Spracujte rutinnú a komplexnú nápravu pomocou automatického zisťovania hrozieb, skúmania a reagovania na ne v rôznych prostriedkoch. Následne obnovte zabezpečený stav ohrozených zdrojov a automaticky naprávajte miesta izolovaných útokov.

Front incidentov v zabezpečení pre Microsoft 365 so zoznamom incidentov

Vyhľadávanie hrozieb v doménach

Vyhľadávajte údaje v rôznych doménach pomocou vlastných dotazov a proaktívne vyhľadávajte hrozby. Využite odborné znalosti organizácie a vedomosti o internom správaní na skúmanie a odhalenie najdômyselnejších narušení, koreňových príčin a zraniteľností.

Späť na karty

Zákazníci so službami Microsoft 365 E5, A5, F5 a G5 môžu ušetriť na riešení Microsoft Sentinel

Integrovaná ochrana pred bezpečnostnými hrozbami pomocou riešení SIEM a XDR

Umožnite svojim ochrancom efektívne zabezpečiť svoj digitálny priestor kombináciou riešení XDR a SIEM (Security Information and Event Management).

Domovská stránka riešenia Microsoft 365 Defender zobrazujúca aktívne hrozby a ďalšie informácie.

Microsoft 365 Defender

Vybudujte si spoľahlivú ochranu so zjednoteným zabezpečením a viditeľnosťou naprieč koncovými bodmi, hybridnými identitami, e-mailami a cloudovými aplikáciami s riešením XDR.

Späť na karty
Osoba držiaca tablet zobrazujúci elektronickú knihu s názvom Three Reasons to Shift to Integrated Threat Protection (Tri dôvody, prečo prejsť na integrovanú ochranu pred bezpečnostnými hrozbami)

Tri dôvody, prečo prejsť na integrovanú ochranu pred bezpečnostnými hrozbami

Zistite, ako pomocou riešení SIEM a XDR zvýšite proaktivitu, efektívnosť a nákladovú efektívnosť svojho centra zabezpečenia prevádzky.

Nástroj na automatické hodnotenie vyspelosti zabezpečenia prevádzky

Zistite, či je vaše centrum zabezpečenia prevádzky pripravené zisťovať útoky, reagovať na ne a obnoviť po nich funkčnosť zariadení.

Osoba pracujúca s tabletom a perom.

Uznanie v rámci odvetvia

Zabezpečenie od spoločnosti Microsoft je uznávaným lídrom v odvetví.

Logo Forrester.

Forrester XDR Wave

Riešenie Microsoft Defender je označené ako líder v štúdii The Forrester New Wave™: Extended Detection and Response (XDR) Providers (Poskytovatelia rozšírenej detekcie a reakcie (XDR)), 4. štvrťrok 2021.1,2

Logo MITRE Att&ck.

Líder v hodnotení MITRE ATT&CK

Microsoft 365 Defender preukazuje špičkovú ochranu v hodnoteniach MITRE Engenuity ATT&CK® Evaluations za rok 2022.3

Skúsenosti našich zákazníkov

G&J Pepsi

„Silné celkové zabezpečenie zamerané na ochranu fyzickej bezpečnosti a zabezpečenia zariadení, identít a údajov je dôležité pre stabilitu spoločnosti a bolo kľúčovou súčasťou úspešnej obrany proti kybernetickým útokom.“ 

– Eric McKinney, riaditeľ podnikovej infraštruktúry spoločnosti G&J Pepsi-Cola Bottlers

Štúdia The Total Economic Impact™ of Microsoft 365 Defender (Celkový ekonomický vplyv riešenia Microsoft 365 Defender)

Štúdia z roku 2022 zistila, že návratnosť investícií je 242 percent za tri roky a čistá súčasná hodnota produktu Microsoft 365 Defender je 17 miliónov USD.

Štyria ľudia sedia v konferenčnej miestnosti a vedú schôdzu.

Súvisiace produkty

Používajte špičkové produkty zabezpečenia od Microsoftu na detekciu a prevenciu útokov v rámci úloh služby Microsoft 365.

Dokumentácia a školenia k riešeniu Microsoft 365 Defender

Prehľad

Informačná grafika riešenia Microsoft XDR

Získajte prehľad o tom, ako riešenie XDR pomáha zastavovať útoky a koordinuje reakcie v rôznych prostriedkoch.

Licencie

Aké sú možnosti vášho plánu

Získajte prehľad o všetkých plánoch, ktoré obsahujú funkcie riešenia Microsoft 365 Defender.

Blog

Microsoft 365 Defender Blog

Spoznajte najvhodnejšie postupy, získajte aktualizácie a zapojte produktové tímy v komunite Microsoft 365 Defender Tech Community.

Pilotné nasadenie

Vyhodnotenie a pilotné nasadenie Microsoft 365 Defendera

Pri nasadzovaní riešenia Microsoft 365 Defender a počas prvých dní práce s ním využívajte sprievodný materiál.

Ochráňte všetko

Zabezpečte svoju budúcnosť ešte viac. Preskúmajte možnosti zabezpečenia už dnes.

Najčastejšie otázky

 • Microsoft 365 Defender je špičková platforma XDR. Poskytuje zjednotené prostredie na skúmanie a reagovanie a vďaka centralizovanej viditeľnosti, výkonnej analýze a automatickému prerušeniu útokov poskytuje aj natívnu ochranu koncových bodov, zariadení IoT, hybridných identít, nástrojov na prácu s e-mailami a spoluprácu a cloudových aplikácií.
  Microsoft 365 Defender vám ponúka širšie spektrum ochranných prostriedkov vrátane zabezpečenia e-mailov a správy identít a prístupu ako dôležitých preventívnych riešení. Využívajte výhody funkcií automatickej nápravy bežných problémov a škálujte svoj tím centra zabezpečenia prevádzky (SOC) automatizovaným prerušením služby XDR. Zabezpečíte tak efektívnejšiu ochranu pred pokročilými útokmi a zároveň aj podnikovú kontinuitu.

 • Microsoft 365 Defender je platforma rozšírenej detekcie a reakcie (XDR), ktorá poskytuje zabezpečenie naprieč multiplatformovými koncovými bodmi, hybridnými identitami, nástrojmi na spoluprácu a cloudovými aplikáciami. Využíva viditeľnosť na úrovni incidentov v celom reťazci hrozieb, automatické prerušovanie útokov a zjednotenú správu zabezpečenia a prístupu na urýchlenie odozvy v prípade sofistikovaných útokov. Microsoft Sentinel dopĺňa tieto možnosti funkciou SIEM a koordináciou zabezpečenia, automatizácie a odozvy (SOAR) na zaznamenávanie denníkov z celého vášho digitálneho prostredia, čím umožňuje ďalšiu automatizáciu, reakciu a sledovanie hrozieb v rámci systémov.

 • Microsoft 365 Defender je zjednotený portál, ktorý obsahuje rôzne riešenia zabezpečenia. Získajte prístup k funkciám portálu Microsoft 365 Defender a XDR s niektorou z týchto licencií:

  • Microsoft 365 E5 alebo A5
  • Microsoft 365 E3
  • Microsoft 365 E3 s doplnkom Microsoft Enterprise Mobility + Security E5
  • Microsoft 365 A3 s bezpečnostným doplnkom Microsoft 365 A5
  • Microsoft Enterprise Mobility + Security E5 alebo A5
  • Microsoft Defender pre koncové body (plán 1a 2)
  • Microsoft Defender na ochranu identity
  • Microsoft Defender for Cloud Apps
  • Microsoft Defender pre Office 365 (plán 1 a 2)
  • Microsoft Defender Správa rizík
    

  Ďalšie informácie nájdete v plánoch služby Microsoft 365 Enterprise.

 • Áno, Microsoft 365 Defender je špičkové riešenie XDR poskytujúce zjednotenú ochranu koncových bodov, zariadení IoT, hybridných identít, e-mailov, nástrojov na spoluprácu a cloudových aplikácií.

 • [1] Forrester a Forrester Wave sú ochranné známky spoločnosti Forrester Research, Inc.
 • [2] The Forrester New Wave™: Extended Detection and Response (XDR) Providers (Poskytovatelia rozšírenej detekcie a reakcie (XDR)), 4. štvrťrok 2021, Allie Mellen, október 2021.
 • [3] MITRE Engenuity ATT&CK® Evaluations, Wizard Spider + Sandworm Enterprise Evaluation 2022, The MITRE Corporation a MITRE Engenuity.

Sledujte Microsoft