Microsoft 365 Defender

Pomôžte zastaviť útoky vo svojom podniku pomocou automatizovaného zabezpečenia všetkých domén a vstavaných funkcií umelej inteligencie.

A person smiling while using a laptop.

Zastavte útoky v službách Microsoft 365

Čím viac hrozby naberajú na zložitosti, tým dôležitejšie je pomôcť vašim používateľom nasadiť integrovanú ochranu pred bezpečnostnými hrozbami, detekciu a reagovanie na hrozby v koncových bodoch, e-mailoch, identitách, aplikáciách a údajoch.

Identity

Spravujte a zabezpečte hybridné identity a zjednodušte prístup zamestnancov, partnerov a zákazníkov.

Koncové body

Použite špičkovú ochranu pred hrozbami, zisťovanie miest prienikov, automatizované skúmanie hrozieb a reagovanie na ne.

Cloudové aplikácie

Získajte prehľad, kontrolujte údaje a vyhľadávajte bezpečnostné hrozby v cloudových službách a aplikáciách.

E-maily a dokumenty

Chráňte všetky služby Office 365 pred pokročilými hrozbami, ako je napríklad neoprávnené získavanie údajov a zneužitie podnikového e-mailu.

Funkcie

Prevent cross-domain

Zabráňte útokom a trvalým hrozbám medzi doménami

Automaticky zabráňte hrozbám v prelomení ochrany vašej organizácie a zastavte útoky skôr, ako k nim dôjde. Pochopte podstatu útokov vo všetkých vašich doménach, aby ste eliminovali skryté a trvalé hrozby a ochránili sa pred aktuálnymi aj budúcimi narušeniami.

Methven-Incident Reduce signal noise

Zníženie šumu signálu

Zobrazte prioritné incidenty na jednej tabuli a zredukujte zmätok, nepotrebné položky a únavné výstrahy. Používajte automatizované funkcie skúmania, aby ste venovali zisťovaniu hrozieb menej času a mohli sa sústrediť na identifikáciu kritických výstrah a riešenie ohrození.

Auto-heal

Automatické opravy zasiahnutých položiek

Spracujte rutinnú a komplexnú nápravu pomocou automatického zisťovania hrozieb, skúmania a reagovania na ne v rôznych typoch prostriedkov. Následne obnovte zabezpečený stav ohrozených zdrojov a automaticky naprávajte miesta izolovaných útokov.

Sandgate-AdvHunting

Vyhľadávanie hrozieb v doménach

Vyhľadávajte vo všetkých svojich údajoch v službe Microsoft 365 pomocou vlastných dotazov a proaktívne vyhľadávajte hrozby. Využite svoje odborné znalosti organizácie a vedomosti o internom správaní na skúmanie a odhalenie najdômyselnejších porušení, koreňových príčin a zraniteľností.

Prevent cross-domain

Zabráňte útokom a trvalým hrozbám medzi doménami

Automaticky zabráňte hrozbám v prelomení ochrany vašej organizácie a zastavte útoky skôr, ako k nim dôjde. Pochopte podstatu útokov vo všetkých vašich doménach, aby ste eliminovali skryté a trvalé hrozby a ochránili sa pred aktuálnymi aj budúcimi narušeniami.

Methven-Incident Reduce signal noise

Zníženie šumu signálu

Zobrazte prioritné incidenty na jednej tabuli a zredukujte zmätok, nepotrebné položky a únavné výstrahy. Používajte automatizované funkcie skúmania, aby ste venovali zisťovaniu hrozieb menej času a mohli sa sústrediť na identifikáciu kritických výstrah a riešenie ohrození.

Auto-heal

Automatické opravy zasiahnutých položiek

Spracujte rutinnú a komplexnú nápravu pomocou automatického zisťovania hrozieb, skúmania a reagovania na ne v rôznych typoch prostriedkov. Následne obnovte zabezpečený stav ohrozených zdrojov a automaticky naprávajte miesta izolovaných útokov.

Sandgate-AdvHunting

Vyhľadávanie hrozieb v doménach

Vyhľadávajte vo všetkých svojich údajoch v službe Microsoft 365 pomocou vlastných dotazov a proaktívne vyhľadávajte hrozby. Využite svoje odborné znalosti organizácie a vedomosti o internom správaní na skúmanie a odhalenie najdômyselnejších porušení, koreňových príčin a zraniteľností.

Integrovaná ochrana pred bezpečnostnými hrozbami so SIEM a XDR

Microsoft posilňuje ochranu vašej organizácie tak, že tým správnym ľuďom poskytuje správne nástroje a funkcie inteligencie. Skombinujte technológie SIEM (Security Information and Event Management) s rozšírenou detekciou a reakciou (XDR), aby ste zvýšili účinnosť a efektívnosť a zároveň zabezpečili svoj digitálny majetok.
 

Ďalšie informácie o ochrane pred bezpečnostnými hrozbami

Microsoft 365 Defender
 

Vstavané funkcie XDR vám pomôžu detegovať útoky vo všetkých prostrediach Microsoft 365 a zabrániť im.

The homepage on Microsoft 365 Defender showing active threats and more.

Microsoft 365 Defender
 

Vstavané funkcie XDR vám pomôžu detegovať útoky vo všetkých prostrediach Microsoft 365 a zabrániť im.

Uznanie v rámci odvetvia

Skúsenosti našich zákazníkov

Súvisiace produkty

Používajte špičkové produkty zabezpečenia od spoločnosti Microsoft na detegovanie a predchádzanie útokom v rámci úloh v službách Microsoft 365. 

Dokumentácia a školenia k produktu Microsoft 365 Defender

Chráňte všetko

Zabezpečte svoju budúcnosť ešte viac. Preskúmajte možnosti zabezpečenia už dnes.

  1. Forrester a Forrester Wave sú ochranné známky spoločnosti Forrester Research, Inc.
  2. The Forrester New Wave™: Poskytovatelia rozšírenej detekcie a reakcie (XDR), 4. štvrťrok 2021, Allie Mellen, október 2021.
  3. Hodnotenia MITRE Engenuity ATT&CK® Evaluations, Wizard Spider + Sandworm Enterprise Evaluation 2022, spoločnosť MITRE Corporation and MITRE Engenuity.
  4. Gartner Magic Quadrant pre platformy ochrany koncových bodov, 5. mája 2021, Paul Webber, Peter Firstbrook, Rob Smith, Mark Harris, Prateek Bhajanka.

    GARTNER a Magic Quadrant sú registrované ochranné známky a servisné známky spoločnosti Gartner, Inc. a/alebo jej pridružených spoločnosti v USA a ostatných krajinách a v tomto článku sa používajú s povolením vlastníka. Všetky práva vyhradené.

    Spoločnosť Gartner neuprednostňuje žiadneho dodávateľa, produkt ani službu, ktoré uvádza vo svojich výskumných publikáciách, a neodporúča používateľom technológií, aby si vyberali iba tých dodávateľov, ktorí majú najvyššie hodnotenie alebo iné označenie. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner obsahujú názory výskumnej organizácie spoločnosti Gartner a nemali by sa interpretovať ako vyhlásenia o skutočnosti. Spoločnosť Gartner odmieta v súvislosti s týmto výskumom všetky záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.