A person sitting in a home office using a desktop computer.

Spolupracujte ako jeden tím aj mimo hraníc svojej organizácie

Zabezpečte napredovanie svojho podniku tým, že budete bezpečnejšie spolupracovať s kýmkoľvek aj mimo hraníc svojej organizácie alebo IT.

Budúcnosť spolupráce

Spôsob, akým organizácie komunikujú a spolupracujú, sa rýchlo mení. Spolupráca medzi tímami presahuje tradičné hranice a čoraz viac sa využíva zmiešaná pracovná sila a pracovníci rozptýlení na rôznych miestach.

Produktivita si vyžaduje tímovú spoluprácu

Podľa vedúcich pracovníkov v IT priemysle, ktorí sa zúčastnili prieskumu spoločnosti Microsoft, zaberie päťdesiatpäť percent všetkej spolupráce spolupráca s externými obchodnými partnermi.

Organizačné štruktúry sú dynamické

Fúzie a akvizície, geografická expanzia a spoločné podniky sú na vzostupe, v dôsledku čoho sa mení aj spôsob spolupráce zamestnancov v rámci rozvíjajúcich sa organizácií.

Prineste všetkým digitálnu transformáciu

Šesťdesiatpäť percent vedúcich pracovníkov v IT priemysle, ktorí sa zúčastnili prieskumu spoločnosti Microsoft, považuje zabezpečenie a dodržiavanie súladu za najväčšie výzvy pri zavádzaní technológií pre pracovníkov prvého kontaktu.

Prečo je spolupráca dôležitá?

Tímy dnes pokrývajú rôzne funkcie, roly a dokonca aj organizácie. Spolupráca musí byť hladká, bezpečná a zároveň sa musí zaistiť, aby hranice IT neobmedzovali produktivitu.

Moderná infraštruktúra identít v službe Azure AD

Služba Azure Active Directory (Azure AD) poskytuje nástroje a zdroje, ktoré pomáhajú plynulo a bezpečne prekonať priepasť medzi internou a externou spoluprácou.

Bezproblémová spolupráca presahujúca hranice

Služba Azure AD podporuje bezpečnú spoluprácu a tímovú prácu v rámci, aj mimo hraníc vašej organizácie alebo IT.

Organizácie s viacerými nájomníkmi

Spravujte identity a spoluprácu v organizáciách s viacerými nájomníkmi.

Externé identity služby Azure AD

Pomôžte bezpečne spravovať externých používateľov vrátane zákazníkov a partnerov.

Identita pracovníkov prvého kontaktu

Získajte centrálny prehľad a možnosti spravovania svojich pracovníkov prvého kontaktu, zariadení a aplikácií.

Podrobné oboznámenie so službou Azure AD

Ďalšie zdroje informácií

Spolupracujte s obchodnými partnermi

Externí používatelia prispievajú k úspechu vašej organizácie. Spolupráca medzi vašimi zamestnancami, zmluvnými partnermi, dodávateľmi a distribútormi podporuje produktivitu a rast vašej organizácie.

Vylepšite možnosti pre pracovníkov prvého kontaktu

Viac ako 2 miliardy ľudí na celom svete sú pracovníkmi prvého kontaktu. Pomáhajú vášmu podniku napredovať prostredníctvom interakcie so zákazníkmi, spracovania nových produktov a realizácie organizačných stratégií.