Poskytnite používateľom bezproblémové možnosti týkajúce sa identít

Poskytnite svojim pracovníkom možnosti na jednoduché a rýchle prihlasovanie, čo im prinesie väčšie zabezpečenie, ušetrí čas strávený spravovaním hesiel a zvýši ich produktivitu.

Výhody bezproblémových možností pre používateľov

Poskytnite svojim zamestnancom, hosťom, zákazníkom a pracovníkom prvého kontaktu možnosti týkajúce sa identity, ktoré zahŕňajú funkcie zaradenia, produktivity, zabezpečenia a bezproblémového prístupu, ako aj samoobslužné funkcie.

Zvýšte produktivitu

Jednoduchšie možnosti overovania na webe a v mobilných zariadeniach prinášajú jednoduchší prístup pre používateľov.

Menej vyťažené IT oddelenie

Samoobslužná správa identít môže znížiť počet telefonátov smerovaných na IT oddelenie a zabrániť používateľom vyhľadávať riskantné alternatívne riešenia.

Zabezpečený prístup

Zvýšte stav svojho zabezpečenia tým, že znížite závislosť na heslách a budete od používateľov vyžadovať ďalšie overenie v prípade vysokorizikového prístupu.


Walmart.
"Spoločnosť Microsoft pomohla spoločnosti Walmart zaviesť bezpečnú samoobslužnú funkciu resetovania hesla pre viac ako 2,5 milióna používateľov, čím sa znížil počet telefonátov na oddelenie technickej podpory."


Bezproblémové možnosti pre používateľov v službe Azure AD

Služba Azure Active Directory (Azure AD) poskytuje oddeleniu IT jednu riadiacu časť, ktorá umožňuje spravovať a zabezpečiť celú škálu používateľských možností z univerzálnej platformy na správu identít.

Jediné prihlásenie

Postarajte sa o to, aby používateľom stačila iba jedna skupina prihlasovacích údajov a zobrazovalo sa im menej výziev na prihlásenie.

Viacfaktorové overovanie

Poskytujte k zdrojom robustný, overený prístup pomocou silného overovania.

Overovanie bez hesiel

Poskytnite používateľom bezproblémový prístup bez rizika, ktoré so sebou prináša používanie hesiel.

Samoobslužné portály pre používateľov

Poskytnite používateľom možnosť, aby si sami mohli meniť či resetovať heslá a spravovať svoju identitu bez prítomnosti správcu či oddelenia technickej podpory.

Podrobne sa zoznámte so službou Azure AD

Ďalšie zdroje informácií

Naše najlepšie tipy, ako poskytnúť používateľom ďalšie možnosti

Spoločnosti Microsoft a ServiceNow zdieľajú osvedčené postupy, ako poskytnúť používateľom bezproblémové a bezpečné možnosti týkajúce sa identity.

Oboznámte sa s našimi najnovšími inováciami

Naučte sa zjednodušiť prístup pomocou najnovších inovácií služby Azure AD týkajúcich sa možností na správu identít používateľov.

Lepšie možnosti vyhľadávania a spúšťania aplikácií

Portál Moje aplikácie v rámci služby Azure AD zobrazuje používateľom všetky povolené aplikácie na jednom portáli s jediným prihlásením. Prispôsobenie zjednodušuje prístup k aplikáciám a ich vyhľadávanie.

Zabezpečte svoju organizáciu bezproblémovým riešením identity