A person smiling while looking at their mobile device and laptop.

Spravujte prístup používateľov. Chráňte kriticky dôležité zdroje.

Zachovajte a rozšírte svoje existujúce IT systémy a zároveň využite možnosti kontroly, prehľadu a zabezpečenia univerzálnej cloudovej platformy identity.

Výhody zjednoteného riadenia identít

Väčšia kontrola

Poskytnite vo svojom hybridnom prostredí lepšie zabezpečený prístup k aplikáciám v ľubovoľnom cloude alebo údajovom centre.

Efektivita pre správcov

Zjednodušte riadenie identít zamestnancov, partnerov a zákazníkov pomocou jednej cloudovej riadiacej časti.

Priateľské k ekosystému

Zlepšite interoperabilitu so svojou existujúcou infraštruktúrou pomocou zjednotených služieb identity vytvorených na základe otvorených štandardov.

Hearst logo
"Spoločnosť Hearst zjednotila svoje ovládanie identít do cloudu s cieľom urýchliť nasadenie podnikovej aplikácie, chrániť identity a pritom zjednodušiť spravovanie pre IT oddelenie."

Prečo je zjednotenie riadenia identít dôležité?

Centrálna riadiaca časť identít pomáha organizáciám skonsolidovať nástroje a služby zabezpečenia, znížiť lokálnu stopu a zjednodušiť miesta kontaktu pre IT oddelenie.

Ďalšie informácie o zjednotenom riadení identít

Two people using a touchscreen desktop monitor.

Základ digitálnej transformácie

Zjednotenie lokálnych a cloudových adresárov identít do jednej infraštruktúry predstavuje prvý krok modernizácie IT systémov.

A person sitting in an airport using a laptop and headphones.

Viac než len identity zamestnancov

Navrhnutie riadenia identít, ktoré prekračuje hranice organizácie, pomáha zlepšiť produktivitu a podporuje hlbšie vzťahy so zákazníkmi.

A person sitting in a warehouse using a tablet.

Prijatie otvorených štandardov identít

Vytváranie identít s ohľadom na otvorené štandardy umožňuje podporu interoperability a lepšie zabezpečenie používateľov.

Zjednotené riadenie identít v cloude

Azure Active Directory (Azure AD) je komplexné cloudové riešenie na správu identít a prístupu. Získajte prístup k lokálnym aj cloudových aplikáciám pomocou bezpečnejšieho overovania a spravujte všetky identity pomocou výkonnej skupiny funkcií.

Externé identity

Umožnite ľuďom mimo vašej organizácie prístup k vašim aplikáciám a zdrojom a zároveň im nechajte možnosť prihlásiť sa pomocou svojej preferovanej identity.

Hybridná identita

Synchronizujte lokálne a cloudové adresáre a poskytnite používateľom spoločnú identitu.

Spravovanie používateľov a skupín

Škálujte spravovanie prístupu k aplikáciám a priraďovanie politík zabezpečenia pomocou efektívnej správy používateľov.

Spravovanie zariadení

Pomôžte chrániť prostriedky svojej organizácie a zároveň používateľom umožnite prístup k nim z ľubovoľného miesta.

Spravované identity

Automaticky spravujte, rotujte a chráňte prihlasovacie údaje pre zdroje v službe Azure.

Podrobné oboznámenie s funkciami služby Azure AD