Spravovanie identít workloadov

Chráňte svoje aplikácie a služby pomocou špičkových možností zabezpečenia identity.

AD app gallery in Microsoft Azure.

Ochrana aplikácií a služieb

Identity vyťaženia sú identity udelené aplikáciám alebo službám, ktoré potrebujú mať prístup k iným službám a komunikovať s inými službami. Spravovanie identít workloadov zabezpečuje identity nastavením politík prístupu, udelením riadnych povolení a rozpoznaním rizika.

Prístup zabezpečený pomocou adaptívnych politík

Priraďte politiky podmieneného prístupu k svojim aplikáciám, službám, skriptom alebo kontajnerom na základe polohy a úrovne rizika a to všetko na jednom mieste.

Zisťovanie zneužitých identít

Pomôžte znížiť vystavenie riziku inteligentným zisťovaním zneužitých identít workloadov a odpovedaním na ne.

Zjednodušenie spravovania životného cyklu

Spravujte identitu a získavajte prístup k životným cyklom jednoduchšie s lepšou viditeľnosťou do aktivít prístupu identít workloadov.

Riešenie pre identity workloadov pomocou služby Azure Active Directory

Pomôžte chrániť aplikácie a služby pred útokmi kybernetickej bezpečnosti pomocou identít workloadov v službe Azure Active Directory.

Conditional Access insights and reporting.

Vylepšenie zabezpečenia pomocou podmieneného prístupu

Vytvorte politiky zabezpečenia založené na rizikách pre každú identitu workloadu pomocou podmieneného prístupu k službe Azure Active Directory.

Risky workload activities in Microsoft Azure.

Zabránenie hrozbám a zníženie rizika

Inteligentne zisťujte zneužité identity workloadov a reagujte na ne pomocou cloudovej umelej inteligencie.

An overview of access review details.

Získajte prehľad o identitách vyťaženia

Zobrazte nové a nepoužívané identity workloadov a potom skontrolujte ich privilegované povolenia na prístup a riadenie.

Conditional Access insights and reporting.

Vylepšenie zabezpečenia pomocou podmieneného prístupu

Vytvorte politiky zabezpečenia založené na rizikách pre každú identitu workloadu pomocou podmieneného prístupu k službe Azure Active Directory.

Risky workload activities in Microsoft Azure.

Zabránenie hrozbám a zníženie rizika

Inteligentne zisťujte zneužité identity workloadov a reagujte na ne pomocou cloudovej umelej inteligencie.

An overview of access review details.

Získajte prehľad o identitách vyťaženia

Zobrazte nové a nepoužívané identity workloadov a potom skontrolujte ich privilegované povolenia na prístup a riadenie.

Ďalšie zdroje informácií

Prečítajte si dokumentáciu

Ponorte sa do hĺbky identity workloadov v službe Azure Active Directory.

Navštívte blog

Objavte novinky, aktualizácie a osvedčené postupy.

Pripojiť sa ku komunite

Spojte sa s technickou komunitou, klaďte otázky a získajte odpovede.

Začíname so službou Azure Active Directory

Zabezpečte svoju organizáciu pomocou bezproblémového riešenia identity.