Microsoft 365 Defender

Zastavte útoky pomocou automatického zabezpečenia medzi doménami a vstavanými funkciami umelej inteligencie.

Výhody služby Microsoft 365 E5 s nástrojom Azure Sentinel

Zákazníci využívajúci služby Microsoft 365 E5 a Microsoft 365 E5 Security môžu získať kredity Azure až do 100 MB na používateľa mesačne v rámci prijímania údajov v službe Microsoft 365, pričom sa ušetrí 1 500 USD mesačne pri klasickom nasadzovaní 3 500 licencií.


Zastavte útoky v službách Microsoft 365

Keďže hrozby sú stále zložitejšie a trvalejšie, zvyšuje sa počet výstrah a bezpečnostné tímy sú zahltené prácou. Microsoft 365 Defender, ktorý je súčasťou riešenia XDR spoločnosti Microsoft, využíva portfólio zabezpečenia pre Microsoft 365 na automatické analyzovanie údajov o hrozbách vo všetkých doménach, pričom vytvára úplný obraz každého útoku na jednej tabuli. Vďaka tejto šírke a hĺbke zrozumiteľnosti sa teraz obrancovia môžu sústrediť na kritické hrozby, vyhľadávať hrozby sofistikovaných narušení a spoliehať sa na to, že výkonná automatizácia riešenia Microsoft 365 Defender zistí a zastaví útoky na ľubovoľnom mieste v reťazci a vráti organizáciu do zabezpečeného stavu.

Zastavte útoky skôr, ako k nim dôjde

Zredukujte svoje miesta útokov a eliminujte trvalé hrozby.

Zisťovanie a automatizácia naprieč doménami

Integrujte údaje o hrozbách na rýchlu a úplnú odpoveď.

Vyhľadávanie hrozieb v rámci všetkých vašich údajov

Využite ušetrený čas a uplatnite svoje jedinečné odborné znalosti.

Možnosti nástroja Microsoft 365 Defender


Chráňte svoje prostredie služby Microsoft 365

Využívajte najlepšie portfólio zabezpečenia pre Microsoft 365 na automatické analyzovanie údajov vo všetkých doménach.

Identity

Spravujte a zabezpečte hybridné identity a zjednodušte prístup zamestnancov, partnerov a zákazníkov.

Koncové body

Poskytujte koncovým bodom preventívnu ochranu pred hrozbami, zisťovanie prienikov, automatizované skúmanie hrozieb a reagovanie na ne.

Cloudové aplikácie

Získajte prehľad, kontrolujte údaje a vyhľadávajte bezpečnostné hrozby v cloudových službách a aplikáciách.

E-maily a dokumenty

Zabezpečte svoje e-maily, dokumenty a nástroje na spoluprácu pomocou systému Microsoft Defender pre Office 365.

Uznanie v rôznych odvetviach

Screenshot from video.

SIEM a XDR

Chrániť podnik znamená spojiť prehľady zo všetkých nástrojov zabezpečenia. Microsoft 365 Defender sa integruje s nástrojom Azure Sentinel, natívnou cloudovou technológiou SIEM.

 

Azure Sentinel poskytuje inteligentnú analýzu zabezpečenia pre celý podnik z jednej konzoly. Spojte sa s údajmi z produktov spoločnosti Microsoft a všetkých ostatných zdrojov a využite výhody umelej inteligencie na lepšie a rýchlejšie zisťovanie hrozieb a reakcie na ne. Eliminujte nastavovanie a údržbu infraštruktúry zabezpečenia, aby ste vyhoveli svojim bezpečnostným požiadavkám.

 

Azure Sentinel sa tiež pripája k vstavanému nástroju Azure Defender, ktorý poskytuje ochranu pred hrozbami pre služby spustené Azure, lokálne a v ďalších cloudoch. Azure Defender chráni vaše hybridné údaje, natívne cloudové služby a servery pred hrozbami a bezproblémovo sa integruje s vašimi existujúcimi riešeniami zabezpečenia, a zároveň využíva obrovské množstvo informácií o hrozbách spoločnosti Microsoft.

Ďalšie informácie o riešení Microsoft 365 Defender

Séria blogov

Majte prehľad o najnovších informáciách a funkciách, ktoré sa týkajú riešenia Microsoft 365 Defender.

Licencie

Microsoft 365 Defender je súčasťou niektorých licencií na Microsoft 365 a Office 365 Security a Enterprise.

Tech Community

Naučte sa najvhodnejšie postupy, získajte aktualizácie a zapojte produktové tímy v komunite Microsoft 365 Defender Tech Community.

1. Spoločnosť Gartner neuprednostňuje žiadneho dodávateľa, produkt ani žiadnu službu uvedenú vo svojich výskumných publikáciách a neodporúča používateľom technológií, aby si vyberali iba tých dodávateľov, ktorí majú najvyššie hodnotenie či sú inak označení. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner obsahujú názory výskumnej organizácie spoločnosti Gartner a nemali by sa interpretovať ako vyhlásenie o skutočnosti. Spoločnosť Gartner odmieta v súvislosti s týmto výskumom všetky záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.