Compliance Program pre Microsoft Cloud

Spojte sa s odborníkmi na príslušnú oblasť a podporte svoje interné a externé tímy pre riziká, audit a dodržiavanie súladu a urýchlite prijatie cloudu.

Urýchlite svoje prijatie cloudu pomocou proaktívnej kontroly dodržiavania súladu

Identifikovanie problémov v súvislosti s regulačnými nariadeniami

Zistite, aký vplyv majú zmeny regulačných nariadení a kybernetické hrozby na vaše cloudové prostredie.

Proaktívne hodnotenie rizika

Vyhodnoťte riziká, požiadavky na dodržiavanie súladu a požiadavky na ochranu osobných údajov v súvislosti so svojím cloudovým majetkom.

Priebežné minimalizovanie hrozieb

Získajte prehľad prostredníctvom priebežnej analýzy rizík a dohľadu v rámci hybridného cloudového majetku.

Zjednodušenie prechodu do cloudu

A person holding up a laptop to show two coworkers information that is being displayed.

Otázka na odborníka

Osobne komunikujte s odborníkmi spoločnosti Microsoft, aby ste podporili účastníkov, ktorých sa týkajú riziká, pri zrýchľovaní cyklov hodnotenia a schvaľovania.

A person wearing headphones and working at a desk with two laptops and multiple screens.

Mapovanie rizík a kontrolných mechanizmov

Získajte podporu od odborníkov spoločnosti Microsoft a vyplňte pevný počet dotazníkov hodnotenia rizík.

A person working at a desk with multiple screens.

Komunita dodržiavania súladu

Získajte informácie o najnovšom vývoji v oblasti dodržiavania súladu s regulačnými nariadeniami priamo od odborníkov zo spoločnosti Microsoft, regulačných orgánov a kolegov z odvetvia.

A person at a desk that has two desktop monitors.

Proaktívna kontrola rizík

Proaktívne komunikujte o výsledkoch externého auditu, aktualizáciách majetku v Microsoft Cloude, zmene požiadaviek na súlad s regulačnými nariadeniami a cloudových technológiách súvisiacich s odvetvím vrátane noviniek o riadení rizík tretích strán.

A person holding up a laptop to show two coworkers information that is being displayed.

Otázka na odborníka

Osobne komunikujte s odborníkmi spoločnosti Microsoft, aby ste podporili účastníkov, ktorých sa týkajú riziká, pri zrýchľovaní cyklov hodnotenia a schvaľovania.

A person wearing headphones and working at a desk with two laptops and multiple screens.

Mapovanie rizík a kontrolných mechanizmov

Získajte podporu od odborníkov spoločnosti Microsoft a vyplňte pevný počet dotazníkov hodnotenia rizík.

A person working at a desk with multiple screens.

Komunita dodržiavania súladu

Získajte informácie o najnovšom vývoji v oblasti dodržiavania súladu s regulačnými nariadeniami priamo od odborníkov zo spoločnosti Microsoft, regulačných orgánov a kolegov z odvetvia.

A person at a desk that has two desktop monitors.

Proaktívna kontrola rizík

Proaktívne komunikujte o výsledkoch externého auditu, aktualizáciách majetku v Microsoft Cloude, zmene požiadaviek na súlad s regulačnými nariadeniami a cloudových technológiách súvisiacich s odvetvím vrátane noviniek o riadení rizík tretích strán.

Ďalšie informácie o programe Compliance Program

Kľúčové aspekty

Preskúmajte dokumentáciu

Pripojte sa ku komunite

Ďalšie informácie

Ďalšie zdroje informácií

Dodržiavanie súladu od spoločnosti Microsoft

Pozrite si ponuky spoločnosti Microsoft týkajúce sa dodržiavania súladu a dokumentáciu k záruke služieb.

Študijný program

Oboznámte sa so základmi zabezpečenia, dodržiavania súladu a ochrany osobných údajov od spoločnosti Microsoft.

Service Trust Portal

Preskúmajte obsah, nástroje a zdroje vrátane zostáv auditu a hodnotení rizík.

Správca dodržiavania súladu

Získajte prístup k 300 vopred vytvoreným hodnoteniam pre bežné priemyselné a regionálne nariadenia.

Najčastejšie otázky

|

Organizácie, ktoré používajú hybridné cloudové služby, často riešia problémy pri hodnotení rizík a plnení požiadaviek na dodržiavanie súladu s regulačnými nariadeniami. Compliance Program pre Microsoft Cloud je platený prémiový program, ktorý vedúcim pracovníkom ponúka prispôsobenú podporu na riešenie týchto problémov spolu s príležitosťami na vzdelávanie a tvorbu sietí.

Program dodržiavania súladu v odvetví finančných služieb bol predtým otvorený len pre podniky v odvetví finančných služieb, ako je definované v dodatku Financial Services Amendment. Teraz však Microsoft podporuje všetky podniky nielen prostredníctvom práva na audit, ale aj pomocou rozšírených funkcií.

Nie. Spoločnosť Microsoft nebude poskytovať právne rady ani vyhlásenia týkajúce sa vášho dodržiavania súladu. Konverzácie sa zamerajú na oblasti, o ktorých si myslíte, že v nich vzhľadnom na nové alebo vyvíjajúce sa regulačné nariadenia nebudete môcť používať cloud.

Diskusie za okrúhlym stolom sú relácie, ktoré sa konajú na konkrétny účel. Zvyčajne sa ich zúčastňujú menšie skupiny a zameriavajú sa na konkrétne potreby, ktoré sa týkajú len tejto menšej skupiny. Úradné hodiny sa zvyčajne konajú každý druhý mesiac a zameriavajú sa na témy, ktoré by mohli byť užitočné pre všetkých. Komunita dodržiavania súladu pozostáva z diskusií za okrúhlym stolom alebo úradných hodín, ale zameriava sa na konkrétne odvetvie a zahŕňa podujatia, ako napríklad výročný samit.

Závisí to od zložitosti otázky a dostupných informácií. Tím programu Compliance Program usilovne pracuje na čo najskoršom vyriešení otázok.

Nie, Compliance Program sa ponúka ako platený balík.

Áno, program je navrhnutý tak, aby pokrýval všetky cloudové služby od spoločnosti Microsoft a jeho cena nie je určovaná jednotlivými cloudovými službami.

Nie, ak si chcete uplatniť právo na audit, nemusíte byť členom programu Compliance Program. Ak sa však stanete členom, môžete získať pomoc od skupiny odborníkov spoločnosti Microsoft prostredníctvom ich hodnotení a budete mať prístup k dôverným artefaktom, čo môže znížiť vašu potrebu auditu.

Ak chcete prejsť z programu dodržiavania súladu v odvetví finančných služieb na Compliance Program pre Microsoft Cloud, poraďte sa o možnostiach prechodu s tímom starostlivosti o zákazníkov.

Nová alebo vylepšená je väčšina funkcií vrátane mapovania rizík a riadenia a proaktívnej kontroly rizík. Okrem toho Microsoft poskytuje osobný prístup, ktorý väčšina konkurentov neponúka.

Nie. Ak chcete dostať pozvánku na samit, musíte byť členom programu Compliance Program. Samit nie je k dispozícii ako platená ponuka.

Klauzuly týkajúce sa práva na audit a práva na preskúmanie naďalej platia tak, ako boli popísané balíku zmlúv o podmienkach poskytovania online služieb a dodatku k ochrane údajov, ako aj v zmluvách pre konkrétne odvetvie.

Compliance Program pre Microsoft Cloud