Dôveryhodný cloud Microsoft pre výrobu

Two people using HoloLens 2 while working on a machine.

Úspešnosť výroby s cloudovými riešeniami

Štvrtá priemyselná revolúcia na celom svete. Výrobcovia – od samostatnej výroby cez energie až po agrochemikálie – prešli z prvých experimentov s IoT a strojovým učením do stavu rýchleho osvojenia a škálovania. Vyspelé technológie, ako sú napríklad cloud computing, umelá inteligencia, strojové učenie, zmiešaná realita a digitálne dvojča, umožňujú výrobcom vylepšovať digitálne továrne, speňažiť pripojené produkty a služby, vytvárať nové linky služieb, znižovať náklady, dosahovať udržateľnosť a dodržiavať nariadenia.

Táto inovácia so sebou nesie veľké množstvo údajov, ktoré treba zhromaždiť, pochopiť a spracovať. Odblokovanie plného potenciálu týchto údajov môže vyžadovať súlad s regulačnými požiadavkami, ako je napríklad všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), v ktorom je nastavená nová úroveň ochrany osobných údajov, zabezpečenia a dodržiavania súladu.

Spoločnosť Microsoft už dlhšie ponúka zákazníkom poradenstvo o dodržiavaní zložitých nariadení. Zaviazali sme sa napríklad pomáhať zákazníkom v oblasti výroby pochopiť nariadenie GDPR a to, čo z neho vyplýva. Ponúkame prehľad o vývoji stratégií na posun smerom k súladu s nariadením GDPR a poskytovanie nástrojov a možností na urýchlenie tohto posunu. Široká škála našich cloudových produktov a služieb je od základov postavená podľa najprísnejších požiadaviek na zabezpečenie a ochranu osobných údajov.

|

Digitálna transformácia pomáha odvetviam a podnikom využívať nové príležitosti a inovácie na celom svete. Stať sa digitálnym podnikom si však vyžaduje viac než len zavedenie nových technológií. Výrobcovia sa tiež musia orientovať v zložitom svete právnych rizík a dodržiavania predpisov v rámci tejto cesty.

 

Spoločnosť Microsoft poskytuje podnikovým lídrom pomoc vo forme špičkových a dôveryhodných cloudových riešení, ktoré sú v súlade s predpismi, ako je napríklad nariadenie GDPR. Tieto riešenia pomôžu výrobcom s digitálnou transformáciou na cloudový podnik a s dodržiavaním nariadení v oblasti priemyslu.

 

Elektronická kniha Digitálna transformácia v cloude poskytuje podnikovým lídrom a ich právnym poradcom a poradcom v oblasti dodržiavaní súladu rámec na uvažovanie o strategických dôsledkoch digitálnej transformácie. Obsahuje diskusiu o témach, akými sú ochrana osobných údajov, zabezpečenie, dôveryhodnosť, súlad s novými nariadeniami, ako je napríklad GDPR, a otázky korporátnej sociálnej zodpovednosti.

 

Cloudové technológie, ako je napríklad umelá inteligencia, sa neustále vyvíjajú neuveriteľne rýchlym tempom a vedú k ďalším výzvam, ako je napríklad kybernetická bezpečnosť, potenciálny vplyv technológií na trh práce a potreba digitálnej rekvalifikácie. Sme presvedčení, že verejná správa, priemyselné odvetvia a občianska spoločnosť zohrávajú dôležité roly v rámci realizácie príležitostí a riešenia výziev štvrtej priemyselnej revolúcie.

 

Pre tieto výzvy sme aktualizovali plán nasadenia politiky pre verejnú správu a priemyselné odvetvia na celom svete pod názvom Cloud pre globálne dobro. Veríme, že príručka digitálnej transformácie a plán nasadenia cloudovej politiky pomôžu zákazníkom, a to v rámci verejného aj súkromného sektora, budovať dôveryhodné, zodpovedné a dostupné cloudové riešenia pre všetkých používateľov.

 

V spoločnosti Microsoft si uvedomujeme, že naša rola znamená viac než len poskytovať riešenia. Ako dôveryhodný partner sme odhodlaní využívať holistický a mnohostranný prístup, ktorý pre našich zákazníkov zabezpečí plynulú cestu digitálnou transformáciou.

V priebehu niekoľkých posledných rokov kybernetické útoky spôsobovali hospodárske škody, ohrozovali životy a narúšali dôveru v súvislosti so zabezpečeným internetom a cloud computingom. Tieto škodlivé útoky dostali otázku zabezpečenia do popredia záujmu, pretože ovplyvnili milióny používateľov v rôznych odvetviach.

 

Straty sú ohromujúce: Organizácia Cybersecurity Ventures predpovedala, že kybernetická kriminalita bude stáť celosvetovo 6 biliónov USD ročne do roku 2021, pričom v roku 2015 to boli 3 bilióny USD. Kybernetická bezpečnosť je teraz hlavným problémom pre verejnosť (občanov a našich zákazníkov), vedúcich pracovníkov, podniky a verejnú správu na celom svete.

 

V spoločnosti Microsoft sa aktívne zaoberáme zabezpečením údajov, pričom v roku 2002 sme vytvorili naše dôveryhodné počítačové systémy. Vyvinuli sme proces životného cyklu vývoja zabezpečenia (SDL) s cieľom umožniť vývoj softvéru, ktorý dokáže odolať škodlivým útokom.

 

Odvtedy sme posilnili zabezpečenie všetkých kľúčových koncových bodov dnešného cloudového a mobilného sveta, na rôznych platformách a v zložitých prostrediach. Predstavili sme nové služby, ako je napríklad Microsoft Cloud App Security, Microsoft Defender pre koncové body a Spravovanie pokročilého zabezpečenia pre Office 365. Funkcie analýzy sú súčasťou našich služieb zabezpečenia vrátane Centra zabezpečenia pre Azure a Azure ATP.

 

Našou snahou je aktívne zabezpečenie digitálneho podniku. Spoločnosť Microsoft vytvorila pevné spojenia v rámci odvetvia kybernetickej bezpečnosti pridaním funkcie FireEye iSIGHT Threat Intelligence do služby Microsoft Defender pre koncové body a v rámci množiny funkcií Enterprise Mobility + Security spolupracuje so službami Lookout aj Ping Identity.

 

Microsoft investuje 1 miliardu USD ročne do kybernetickej bezpečnosti, čo zahŕňa poskytovanie komplexnej platformy zabezpečenia, vývoj nových technológií a širokú spoluprácu v rámci odvetvia. Naším prístupom je chrániť, odhaliť a reagovať na bezpečnostné hrozby:

  • Chrániť všetky koncové body od senzorov a údajových centier až po identity a aplikácie SaaS.
  • Zisťovať hrozby pomocou rozsahu a funkcií inteligencie v cloude, strojového učenia a monitorovania správania.
  • Rýchlo a komplexne reagovať a poskytnúť zákazníkom akčné a holistické prehľady.

Spoločnosť Microsoft okrem toho investuje do vývoja bezpečnostných technológií, ako je napríklad Azure Sphere na zabezpečenie cloudu a okraja. Naďalej pokračujeme vo vytváraní Digitálnej Ženevskej konvencie na ochranu civilného obyvateľstva v kybernetickom priestore v čase mieru a nedávno sme podpísali dohodu Cybersecurity Tech Accord, ktorej cieľom je vylepšiť online zabezpečenie a odolnosť na celom svete. Dohoda Cybersecurity Tech Accord, ktorú tiež podpísali výrobcovia ako ABB, Dell a HP, je prvou globálnou odvetvovou iniciatívou na vytvorenie týchto štyroch princípov kybernetickej bezpečnosti v technologickom sektore:

  • Chrániť všetkých našich používateľov a zákazníkov.
  • Bojovať proti snahám o útoky na nevinných občanov a podniky odkiaľkoľvek.
  • Umožniť používateľom, zákazníkom a vývojárom posilniť ochranu v rámci kybernetickej bezpečnosti.
  • Vzájomné partnerstvo a partnerstvo s ďalšími rovnako zmýšľajúcimi skupinami s cieľom zvýšiť kybernetickú bezpečnosť. Ide o dôležitý krok, ktorý už má širokú podporu od mnohých lídrov v technologickom odvetví a kybernetických bezpečnostných firiem. Sme presvedčení, že v blízkej budúcnosti sa ich počet ešte zvýši.

Získajte ďalšie informácie o kybernetickej kriminalite a kybernetickej bezpečnosti

Počet pripojených a inteligentných zariadení sa rýchlo rozširuje na celom svete. Dôležitým základným kameňom, ktorý výrobcovia môžu využiť, je štandard organizácie OPC Foundation týkajúci sa zjednotenej architektúry OPC, OPC Unified Architecture (OPC UA). Tento štandard zaisťuje bezpečnú a spoľahlivú výmenu údajov medzi miliónmi aplikácií a priemyselných zariadení.

 

Spoločnosť Microsoft je dlhodobým partnerom organizácie OPC Foundation a je pevne odhodlaná dodržiavať štandard OPC UA. Naša spolupráca sa začala v roku 1994, pričom zahŕňala technológiu OLE na špecifikáciu kontroly procesu pre Windows. Od tej doby zahŕňala kľúčové iniciatívy, ako napríklad naša podpora pre štandard OPC UA, nezávislý od platformy, v ponukách IoT vrátane balíka Azure IoT a univerzálnej platformy Windows a náš príspevok vo forme referenčného balíka štandardu .NET k službe open-source OPC Foundation GitHub.

 

Vďaka využitiu štandardu OPC UA a technológií Microsoft sú výrobcovia na bezpečnejšej ceste k získavaniu cenných obchodných prehľadov pomocou údajov z pripojených produktov a služieb.

V súčasnosti takmer každý zákazník z výrobného odvetvia, ktorý prechádza digitálnou transformáciou, stáva sa sčasti softvérovou spoločnosťou. Naši zákazníci nielen transformujú svoje vlastné operácie len s naším softvérom a službami, ale zároveň spolupracujú s poradcami a technickými pracovníkmi spoločnosti Microsoft na vytváraní nových digitálnych riešení fungujúcich na našich platformách. Tento jav urýchľujú technické vylepšenia, osvojenie cloudových služieb, analytické nástroje a umelá inteligencia.

 

S nárastom spolupráce so zákazníkmi prichádzajú ďalšie otázky týkajúce sa toho, kto vlastní konkrétne patenty a výsledné duševné vlastníctvo. V rámci riešenia týchto otázok a vysvetlenia a podpory pre našich zákazníkov sme vytvorili súbor princípov spolutvorby technológií a duševného vlastníctva. Iniciatíva zdieľania inovácií Shared Innovation je navrhnutá tak, aby priniesla zdravú rovnováhu, ktorá pomôže zákazníkom rozšíriť svoje podnikanie prostredníctvom technológií a umožní spoločnosti Microsoft pokračovať vo vylepšovaní našich produktov platformy.

Two people working in a manufacturing environment wearing protective glasses.

Digitálna transformácia výroby

Využívanie sily cloudu na dosiahnutie súladu s regulačnými požiadavkami skúma, ako cloud a umelá inteligencia pomáhajú výrobcom – najmä samostatným, chemickým, agrochemickým a energetickým – prosperovať v komplikovanom prostredí dodržiavania súladu.

Ďalšie zdroje informácií

Príbehy zákazníkov

Digitálne kompetencie – séria video podcastov: Stratégie pre lídrov

Kybernetická kriminalita a kybernetická bezpečnosť


Dokumenty

Riešenia pre samostatnú výrobu Microsoft

Riešenia pre chemikálie a agrochemikálie Microsoft


Dodržiavanie súladu