Podpora zodpovednosti podľa nariadenia GDPR

Služby spoločnosti Microsoft na podporu vašej zodpovednosti podľa nariadenia GDPR za žiadosti dotknutých osôb, oznámenia porušenia ochrany údajov a posúdenia vplyvu na ochranu údajov.

Prístup k dokumentácii o zodpovednosti podľa nariadenia GDPR

Vyhľadajte informácie o možnostiach služieb spoločnosti Microsoft, ktoré umožňujú riešiť požiadavky nariadenia GDPR. Získajte prístup k dokumentácii užitočnej pre vašu zodpovednosť podľa nariadenia GDPR a vysvetľujúcej technické a organizačné opatrenia, ktoré spoločnosť Microsoft prijala na podporu nariadenia GDPR. K dispozícii je dokumentácia pre posúdenia vplyvu na ochranu údajov, žiadosti dotknutých osôb a oznámenia porušenia ochrany údajov, ktoré môžete začleniť do svojho programu zodpovednosti na podporu nariadenia GDPR.


Dokumentácia o zodpovednosti podľa nariadenia GDPR

Kontrolný zoznam pripravenosti na zodpovednosť

Pohodlný spôsob prístupu k informáciám, ktoré možno budete potrebovať na podporu nariadenia GDPR pri používaní služieb spoločnosti Microsoft.

Oznámenie porušenia ochrany údajov

Spoločnosť Microsoft zisťuje a reaguje na porušenie ochrany osobných údajov a informuje prevádzkovateľov na základe nariadenia GDPR.

Posúdenia vplyvu na ochranu údajov

Ako spoločnosť Microsoft pomáha organizáciám plniť ich povinnosti posúdenia vplyvu na ochranu údajov.

Žiadosti dotknutých osôb

Ako spoločnosť Microsoft pomáha prevádzkovateľom riešiť žiadosti dotknutých osôb podľa nariadenia GDPR.


Zmluvy so zákazníkmi

Podmienky poskytovania online služieb

V podmienkach poskytovania online služieb nájdete zmluvné záväzky spoločnosti Microsoft v súvislosti s nariadením GDPR.

Podmienky používania produktov od spoločnosti Microsoft

Spoločnosť Microsoft rozširuje záväzky týkajúce sa podmienok nariadenia GDPR na všetkých zákazníkov s multilicenciou.

Dodatok k ochrane údajov

Záväzky v rámci služieb spoločnosti Microsoft sa rozširujú na konzultačné služby od spoločnosti Microsoft a ďalšie.


Kontroly dodržiavania súladu s nariadením GDPR od spoločnosti Microsoft

Prejsť na správcu dodržiavania súladu

Pozrite si a začleňte kontroly, ktoré spoločnosť Microsoft používa na podporu podvinností podľa nariadenia GDPR.

Mapovanie kontrol pre nariadenie GDPR

Získajte prístup ku komplexnému mapovaniu kontrol spoločnosti Microsoft pre povinnosti podľa nariadenia GDPR.

Najčastejšie otázky o dodržiavaní súladu s nariadením GDPR

Získajte informácie o našich zmluvných záväzkoch voči vám, ako aj o našom vlastnom záväzku voči dodržiavaniu súladu s nariadením GDPR.