Trgovina za študente Microsoft®

Pogoji in določila

Datum: januar 2013

Microsoft ponuja določene popuste za programsko in strojno opremo ter druge izdelke, do katerih so upravičeni študenti, izobraževalno in drugo osebje (»upravičeni študenti«, kot je definirano spodaj) v povezavi s Trgovino za študente (»Program«). Program, ki posebej vključuje ponudbe v povezavi s programom, je na voljo upravičenim študentom, skladno z naslednjimi pogoji in določili (»pogoji«). S sodelovanjem v programu in unovčitvijo ponudb programa potrjujete, da ste upravičeni študent, in priznavate ter soglašate, da vas zavezujejo ti pogoji. V meri, ki je ti pogoji ne spreminjajo, veljajo za nakupe v okviru programa vsi drugi nakupni pogoji za trgovino Microsoft Store, kar brez omejitve vključuje pravilnike o vračilu ter pogoje uporabe in prodaje.

OPIS PROGRAMA

Upravičeni študenti lahko izkoristijo ponudbe programa in kupijo izdelke na spletnem mestu Microsoftove trgovine za študente na naslovu http://www.microsoft.com/sl-si/store/b/home ali katerem koli drugem, ki ga nadomesti (»spletno mesto ponudb«).

TRAJANJE PROGRAMA IN PONUDBE

Program velja, dokler ga Microsoft ne prekine. Microsoft si pridržuje pravico do prekinitve, preklica ali kakršne koli druge spremembe programa in teh pogojev kadar koli in iz kakršnega koli razloga. Microsoft si pridržuje tudi pravico do prekinitve, preklica ali kakršne koli druge spremembe katere koli ponudbe, dane prek programa ali v povezavi z njim, kadar koli in iz kakršnega koli razloga.

ZAHTEVE ZA UPRAVIČENOST DO PROGRAMA

Ta program je na voljo samo posameznikom, ki izpolnjujejo pogoje, opisane spodaj (»upravičeni študenti«):

  1. Posameznik mora biti redno ali izredno vpisan univerzitetni študent, član izobraževalnega ali drugega osebja na upravičeni akreditirani izobraževalni ustanovi in mora na zahtevo zagotoviti Microsoftu ali njegovemu imenovanem prodajalcu dokaz o vpisu. Nekdanji študenti teh ustanov niso upravičeni;
  2. Posamezniki morajo uspešno potrditi svojo upravičenosti s spletnim postopkom preverjanja akademskega statusa na spletnem mestu ponudbe; in
  3. posameznik mora imeti račun pri Microsoftu ali ga ustvariti ob nakupu.

Če sodelujete v programu, si Microsoft pridržuje pravico, da se neposredno ali prek Microsoftovega imenovanega prodajalca obrne na vas, da preveri, ali ste upravičeni študent. Če se odločite, da Microsoftu ali njegovemu imenovanemu prodajalcu ne boste zagotovili zadostne dokumentacije, ki potrjuje, da ste upravičeni študent, soglašate, da boste Microsoftu povrnili razliko med tem, kar ste plačali v povezavi z ponudbo programa s popustom, in ocenjeno celotno maloprodajno ceno istega izdelka. Microsoft lahko po svoji presoji določi, ali je dokumentacija, ki jo zagotovite kot dokazilo, da ste upravičeni študent, zadostna. Z zagotavljanjem informacij, povezanih z upravičenostjo, Microsoftovemu imenovanemu prodajalcu soglašate, da lahko ta te informacije razkrije Microsoftu za namene, povezane s programom.

Microsoft lahko namesto spletnega postopka za preverjanje akademskega statusa po svoji presoji sprejme druge oblike preverjanja za določanje upravičenosti. Microsoft lahko kadar koli in iz kakršnega koli razloga po svoji presoji določi merila za upravičenost v programu in lahko spremeni merila upravičenosti ali zavrne upravičenost.

OMEJITVE PRI NAKUPU

Programska oprema s popustom:

Programska oprema Office 365 University: vsak upravičeni študent lahko kupi največ dva izdelka Office 365 University. Upravičeni študenti lahko aktivirajo drug izdelek Office 365 University šele tri leta po prvotnem aktiviranju.

Programska oprema za študente Windows 8 Professional: vsak upravičen študent lahko kupi največ pet (5) licenc v 12-mesečnem obdobju.

Druga ponujena programska oprema: če ni drugače določeno v pogojih posamezne ponudbe, lahko upravičeni študent v okviru programa kupi največ tri licence za programsko opremo vsakih 12 mesecev in ne več kot eno licenco na izdelek programske opreme. V nobenem primeru ne sme eno gospodinjstvo v obdobju 12 mesecev kupiti več kot tri licence za programsko opremo.

Strojna oprema in drugi izdelki s popustom:

Ponudbe programa, ki vključujejo strojno opremo in druge izdelke, ki niso programska oprema, lahko imajo omejitve glede števila izdelkov, ki jih je mogoče kupiti na študenta, gospodinjstvo, ponudbo ali obdobje, kot je navedeno v pogojih posamezne ponudbe.

PONUJENA PROGRAMSKA OPREMA

V okviru programa so na voljo samo različice izdelkov programske opreme v obliki »ESD« (elektronska distribucija programske opreme). Na spletnem mestu ponudbe je mogoče za nekatere izdelke za doplačilo naročiti disk z varnostno kopijo.