Upravljanje notranjega tveganja

Prepoznavanje kritičnega notranjega tveganja in ukrepanje

Vgrajeni kontrolniki za zasebnost omogočajo, da z izvornimi signali in signali tretjih oseb identificirate ter raziščete notranja tveganja.

Obravnavanje notranjih tveganj

Ugotovite, kako Bret Arsenault, vodja informacijske varnosti pri Microsoftu, obravnava notranja tveganja z novo, pametno rešitvijo.

Upravljanje notranjega tveganja

Zaznajte in identificirajte notranja tveganja ter ukrepajte proti njim znotraj svoje organizacije z upravljanjem notranjih tveganj, rešitvijo storitve Microsoft 365.

Device screen showing a screenshot of Insider Risk Management solution with a focus on user activity.
Partial image of a laptop screen showing compliance-related information on a dashboard

Skladnost komunikacije

Hitro prepoznajte kršitve pravilnika s pravili obnašanja v podjetju, ki se pojavljajo v komunikaciji v podjetju, ter ukrepajte zoper njih.

Informacijske ovire

Omejite komunikacijo med določenimi skupinami uporabnikov s pomočjo informacijskih ovir v storitvi Microsoft 365.

Device screen showing information barrier policy screen in Microsoft 365
Device screen showing that a Customer Lockbox request is pending

Strankin sef

Povečajte nadzor z izrecno odobritvijo dostopa za postopke storitve s strankinim sefom.

Privileged Access Management

Nadzorujte prednostni skrbniški dostop na zrnat način za specifična opravila (nadzor dostopa po opravilu) v storitvi Microsoft Office 365.

Device screen showing a list of priviledged access policies

Preskusite naše rešitve za zagotavljanje skladnosti s predpisi

Prijavite se za preskusno različico ponudbe Microsoft 365 E5 Compliance še danes.

Več informacij o rešitvi Microsoft 365

Oblikovanje učinkovitega programa za notranja tveganja

Viri

Prepoznajte in ukrepajte ob morebitnih notranjih tveganjih z Upravljanjem notranjega tveganja

Izkoriščanje umetne inteligence in strojnega učenja za obravnavo notranjih tveganj

Upravljanje notranjega tveganja v storitvi Microsoft 365