Vrhunska skladnost s predpisi

Pametne rešitve za zagotavljanje skladnosti s predpisi in upravljanje tveganja

Rešitve za lažje pametno ocenjevanje tveganja skladnosti s predpisi, urejanje in zaščito občutljivih podatkov ter učinkovito odzivanje na regulativne zahteve.

Zagotavljanje varnosti podatkov in zmanjševanje tveganja v današnjem okolju oddaljenega dela

Zaščitite in upravljajte podatke v vseh okoljih

Prepoznajte tveganja tako, da poiščete podatke in se seznanite s tem, kako so uporabljeni. Pomagajte varovati podatke, kjer koli so, s konfiguracijo zaščite in oznakami hranjenja.
W screen displaying information protection capabilities in Microsoft 365
A laptop displaying Internal Risk Management tools in Microsoft 365

Prepoznavanje kritičnega notranjega tveganja in ukrepanje

Povežite več signalov, od dejavnosti do komunikacije, da si ogledate in upravljate opozorila o morebitnih notranjih tveganjih ter ustrezno ukrepate. Proaktivno spremljajte in obravnavajte upravljanje dostopa do podatkov zaposlenih, ko ti prezrejo omejitve zaradi skladnosti s predpisi oz. jih upoštevajo le v določenih primerih.

Poenostavite skladnost s predpisi in zmanjšajte tveganja

Redno ocenjujte, nadgrajujte ter spremljajte učinkovitost skladnosti s predpisi z rezultatom, ki temelji na tveganju in samodejno zazna uvedene kontrolnike. Preslikajte regulativne zahteve v globalne predpise varstva podatkov ter zagotovite priporočena dejanja z nasveti za uvajanje in preskušanje kontrolnikov.

A tablet displaying Compliance Manager in Microsoft 365
A computer screen displaying discovery and response features in Microsoft 365

Raziščite in se odzivajte z ustreznimi podatki

Upravljajte komunikacijo e-odkrivanja z orodji za pošiljanje in spremljanje odgovorov skrbnikov ter preidite na višjo raven z opomniki in obvestili upraviteljem. Raziščite uhajanje podatkov, preglejte povezane uporabniške dejavnosti ter ukrepajte – npr. z brisanjem povezanih podatkov.

Preskusite naše rešitve za zagotavljanje skladnosti s predpisi

Microsoft 365 zagotavlja pametne rešitve za skladnost s predpisi in upravljanje tveganj, s katerimi boste lažje pridobili vpogled v svoje podatke ter jih zaščitili, obravnavali pravilnike in standarde ter preprečili notranja tveganja. Prijavite se za preskusno različico ponudbe E5 Compliance ter dostopajte do najnovejših izdelkov in funkcij.

Viri z rešitvami za zagotavljanje skladnosti s predpisi

Načrtovanje varne prihodnosti za podjetje

Pregled rešitev v skupni rabi s svojo skupino

Nove zmogljivosti za upravljanje varovanja podatkov in tveganja v rešitvah v oblaku


Več informacij o rešitvi Microsoft 365

Šest prvakov s področja skladnosti s predpisi, ki jih želite imeti na svoji strani

Osem namigov za usmerjanje strategije za skladnost s predpisi

Pridobite ga še danes

Microsoft 365 zagotavlja najbolj kakovostne aplikacije v razredu s pametnimi storitvami v oblaku, ki spremenijo način vašega dela.