Microsoft Teams za delavce, ki so v neposrednem stiku s strankami

Zagotovite delavcem, ki so v neposrednem stiku s strankami, orodja za preprostejšo komunikacijo, prilagodljivo načrtovanje izmen in nemoteno upravljanje opravil – vse v eni aplikaciji, ki je preprosta za uporabo.

Two frontline workers, a Shift calendar in Teams for desktop and a team dashboard in Teams for mobile.

Preobrazba vseh zaposlenih

Približno 78 odstotkov vodij trdi, da je zagotovitev ustrezne opreme za zaposlene, ki so v neposrednem stiku s strankami, ključ do uspeha.

Pregled
Guided Tour

Vodena predstavitev – domov

Prednosti za delavce, ki so v neposrednem stiku s strankami

Ekipe lahko izboljšajo prihodnjo storilnost delavcev, ki so v neposrednem stiku s strankami

Ekipe lahko izboljšajo prihodnjo storilnost delavcev, ki so v neposrednem stiku s strankami

Zagotovite delavcem, ki so v neposrednem stiku s strankami, orodja, ki jim omogočajo prilagodljivost ter ustrezne funkcije in zmogljivosti za doseganje boljših poslovnih rezultatov.

Zagotovite delavcem prilagodljivost, da se lahko osredotočijo na pomembna opravila

Omogočite, da lahko delavci, ki so v neposrednem stiku s strankami, porabijo več časa za pomembne postopke in interakcije s strankami ter manj časa za ročna opravila in spore glede razporejanja časa.

Omogočite ljudem, da sledijo misiji vašega podjetja

Ustvarite ambasadorje blagovne znamke in operativne prvake s prepoznavanjem dobrega dela ter zagotavljanjem orodij za delavce, ki so v neposrednem stiku s strankami, s katerimi bodo lažje dosegli zastavljene cilje podjetja.

Zagotovite ustrezno znanje ob pravem času

Presezite poslovna pričakovanja s preprostim uvajanjem novih zaposlenih, skupno rabo vpogledov in takojšnjim zbiranjem odličnih zamisli.

Komunikacija in sodelovanje delavcev, ki so v neposrednem stiku s strankami

Izboljšajte komunikacijo in izkušnje zaposlenih tako, da povežete zaposlene z ustreznimi orodji, ljudmi ter napravami, ki jih potrebujejo za učinkovito delo in hitrejše razvijanje strokovnih znanj.

Ustvarite en cilj za komunikacijo ekipe

Omogočite skupinam učinkovito skupno rabo informacij in komunikacije z orodji, kot so sporočanje, skupna raba datotek in klicanje.

Ustvarite vključujoče delovno mesto, ki omogoča sodelovanje

Zagotovite ciljno mesto z blagovno znamko podjetja, kjer lahko delavci, ki so v neposrednem stiku s strankami, dostopajo do novic podjetja in soustvarjajo kulturo podjetja.

Neprekinjeno nadgrajujte strokovno znanje delavcev, ki so v neposrednem stiku s strankami

Hitro uvedite zaposlene in jim omogočite nenehno nadgrajevanje spretnosti s prilagojenim vodenim učenjem, ki temelji na vlogah.

Opremite delavce z orodji, ki jih potrebujejo za izpolnjevanje raznolikih zahtev

Spodbujajte vključujoče delovno mesto tako, da zagotovite zaposlenim, ki so v neposrednem stiku s strankami, orodja za lažjo komunikacijo in sodelovanje.

Investirajte v uspeh ekip, ki so v neposrednem stiku s strankami

Poskrbite za dobrobit zaposlenih in zmanjšajte menjavo kadra s spodbujanjem skupnosti in prepoznavanjem uspešnosti delavcev, ki so v neposrednem stiku s strankami.

Zagotovite jasno in takojšnjo glasovno komunikacijo

Izkoristite nemoteno izkušnjo funkcije »pritisni za govor« – ter spremenite osebne ali službene telefone in tablične računalnike zaposlenih v voki-tokije.

Procesi in postopki delavcev, ki so v neposrednem stiku s strankami

Izboljšajte učinkovitost delavcev, ki so v neposrednem stiku s strankami, tako, da avtomatizirate postopke opravil in storitev z aplikacijami in digitalnimi poteki dela, ki jih je mogoče konfigurirati.

Uporabite panožne aplikacije za izboljšanje učinkovitosti postopkov

Izboljšajte delovno učinkovitost z avtomatizacijo rutinskih in ponavljajočih se opravil delavcev, ki so v neposrednem stiku s strankami.

Izboljšajte učinkovitost zajemanja podatkov in dajte uporabne podatke v skupno rabo

Pridobite pomembne vpoglede delavcev, ki so v neposrednem stiku s strankami, in dajte podatke v skupno rabo z učinkovito, samopostrežno analitiko ter vgrajeno umetno inteligenco za izboljšanje delovnih postopkov.

Hitro razrešite in odobrite zahteve

Izboljšajte učinkovitost zahtev v delovnih postopkih za zagotavljanje boljše podpore strankam in boljših postopkov.

Ustvarite nemotene virtualne izkušnje

Razširite storitve za stranke in bolnike z izboljšanjem učinkovitosti dostopa do kakovostnih, oddaljenih storitev s priročnimi virtualnimi obiski.

Povežite internet stvari, podedovane sisteme in drugo z vsakdanjimi orodji za delavce, ki so v neposrednem stiku s strankami

Združite tehnologijo, ki jo potrebujejo delavci, ki so v neposrednem stiku s strankami, na enem mestu z vmesniki API funkcije Graph za Teams.

Načrtovanje izmen in upravljanje opravil za delavce, ki so v neposrednem stiku s strankami

Omogočite vsem izpolnjevanje spreminjajočih se poslovnih potreb tako, da zagotovite delavcem, ki so v neposrednem stiku s strankami, prilagodljivo programsko opremo za načrtovanje izmen in nemoteno upravljanje opravil.

Nemoteno upravljajte izmene

Preprosto ustvarite in upravljajte urnike ekip ter omogočite delavcem, ki so v neposrednem stiku s strankami, upravljanje lastnih urnikov s samopostrežnimi orodji.

Spremljajte čas in prisotnost

Omogočite delavcem, ki so v neposrednem stiku s strankami, da se lahko preprosto prijavijo na delovnem mestu in odjavijo z njega v kateri koli napravi z zaznavanjem geografske lokacije in digitalnimi zapisi.

Preprosto upravljajte in dodeljujte zapletena opravila

Preoblikujte upravljanje opravil vodstvenih delavcev in delavcev, ki so v neposrednem stiku s strankami, za ohranjanje seznanjenosti celega podjetja z zastavljenimi opravili in cilji.

Razširite in konfigurirajte platformo za delavce, ki so v neposrednem stiku s strankami

Povežite aplikacijo Teams z glavnimi sistemi za upravljanje zaposlenih za izboljšanje potekov dela zaposlenih, ki so v neposrednem stiku s strankami.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Prilagodljivost.","id":"Flexibility","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNdTp?ver=9442","imageAlt":"A person loading items into the trunk of a car and tasks are being assigned to them in Teams. ","imageHeight":730,"imageWidth":1061,"itemIndex":2,"name":"Prilagodljivost","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWN6B1","content":"<p>Omogočite, da lahko delavci, ki so v neposrednem stiku s strankami, porabijo več časa za pomembne postopke in interakcije s strankami ter manj časa za ročna opravila in spore glede razporejanja časa.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zagotovite delavcem prilagodljivost, da se lahko osredotočijo na pomembna opravila"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Namen.","id":"Purpose","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWN8BO?ver=5e53","imageAlt":"A person wearing a mask using a computer. \n","imageHeight":730,"imageWidth":1061,"itemIndex":3,"name":"Namen","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWN3RW","content":"<p>Ustvarite ambasadorje blagovne znamke in operativne prvake s prepoznavanjem dobrega dela ter zagotavljanjem orodij za delavce, ki so v neposrednem stiku s strankami, s katerimi bodo lažje dosegli zastavljene cilje podjetja.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Omogočite ljudem, da sledijo misiji vašega podjetja"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Znanje.","id":"Knowledge","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNdTs?ver=f93d","imageAlt":"Two people in a warehouse looking at a tablet device. \n","imageHeight":730,"imageWidth":1061,"itemIndex":4,"name":"Znanje","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNesu","content":"<p>Presezite poslovna pričakovanja s preprostim uvajanjem novih zaposlenih, skupno rabo vpogledov in takojšnjim zbiranjem odličnih zamisli.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zagotovite ustrezno znanje ob pravem času"}],"arialabel":"Prednosti za delavce, ki so v neposrednem stiku s strankami.","id":"features","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRNrc?ver=aebb","imageAlt":"Three frontline workers of varying professions.","imageHeight":730,"imageWidth":962,"itemIndex":1,"name":"Prednosti za delavce, ki so v neposrednem stiku s strankami","videoHref":"","content":"<p>Zagotovite delavcem, ki so v neposrednem stiku s strankami, orodja, ki jim omogočajo prilagodljivost ter ustrezne funkcije in zmogljivosti za doseganje boljših poslovnih rezultatov.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ekipe lahko izboljšajo prihodnjo storilnost delavcev, ki so v neposrednem stiku s strankami"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Ustvarite središče za skupinsko delo.","id":"Create a hub for teamwork","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRADr?ver=a163","imageAlt":"Two mobile displays showing a customer service conversation in Teams and a photo of inventory being taken in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":6,"name":"Ustvarite središče za skupinsko delo","videoHref":"","content":"<p>Omogočite skupinam učinkovito skupno rabo informacij in komunikacije z orodji, kot so sporočanje, skupna raba datotek in klicanje.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ustvarite en cilj za komunikacijo ekipe"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Spodbujajte storilnost vseh zaposlenih v eni platformi.","id":"Engage your entire workforce on one platform","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":7,"name":"Spodbujajte storilnost vseh zaposlenih v eni platformi","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWRADt","content":"<p>Zagotovite ciljno mesto z blagovno znamko podjetja, kjer lahko delavci, ki so v neposrednem stiku s strankami, dostopajo do novic podjetja in soustvarjajo kulturo podjetja.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ustvarite vključujoče delovno mesto, ki omogoča sodelovanje"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Pospešite sprejemanje in učenje.","id":"Accelerate onboarding and learning","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":8,"name":"Pospešite sprejemanje in učenje","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWRq3h","content":"<p>Hitro uvedite zaposlene in jim omogočite nenehno nadgrajevanje spretnosti s prilagojenim vodenim učenjem, ki temelji na vlogah.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Neprekinjeno nadgrajujte strokovno znanje delavcev, ki so v neposrednem stiku s strankami"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Zagotovite vključujoče delovno mesto.","id":"Enable an inclusive workplace","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRAEd?ver=dfe9","imageAlt":"A voice note being shared in a Teams message.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"Zagotovite vključujoče delovno mesto","videoHref":"","content":"<p>Spodbujajte vključujoče delovno mesto tako, da zagotovite zaposlenim, ki so v neposrednem stiku s strankami, orodja za lažjo komunikacijo in sodelovanje.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Opremite delavce z orodji, ki jih potrebujejo za izpolnjevanje raznolikih zahtev"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Vzpostavite ravnovesje med storilnostjo in dobrim počutjem.","id":"Balance productivity and wellbeing","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRq3z?ver=a5d5","imageAlt":"A mobile display of praise being sent over Teams and a desktop display of a home dashboard in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"Vzpostavite ravnovesje med storilnostjo in dobrim počutjem","videoHref":"","content":"<p>Poskrbite za dobrobit zaposlenih in zmanjšajte menjavo kadra s spodbujanjem skupnosti in prepoznavanjem uspešnosti delavcev, ki so v neposrednem stiku s strankami.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Investirajte v uspeh ekip, ki so v neposrednem stiku s strankami"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Omogočite komunikacijo »pritisni za govor«.","id":"Enable push-to-talk communication","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWTjhP?ver=814d","imageAlt":"The Walkie Talkie app displayed on three mobile phones.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":11,"name":"Omogočite komunikacijo »pritisni za govor«","videoHref":"","content":"<p>Izkoristite nemoteno izkušnjo funkcije »pritisni za govor« – ter spremenite osebne ali službene telefone in tablične računalnike zaposlenih v voki-tokije.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zagotovite jasno in takojšnjo glasovno komunikacijo"}],"arialabel":"Povežite in spodbujajte zaposlene.","id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRABC?ver=f915","imageAlt":"Three mobile displays showing an urgent chat in Teams, the Walkie Talkie app in Teams and a Dashboard in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":5,"name":"Povežite in spodbujajte zaposlene","videoHref":"","content":"<p>Izboljšajte komunikacijo in izkušnje zaposlenih tako, da povežete zaposlene z ustreznimi orodji, ljudmi ter napravami, ki jih potrebujejo za učinkovito delo in hitrejše razvijanje strokovnih znanj.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Komunikacija in sodelovanje delavcev, ki so v neposrednem stiku s strankami"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Digitalizirajte ročne postopke.","id":"Digitize manual processes","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRxXG?ver=42c4","imageAlt":"Two mobile displays showing issue reporting in Teams and an approval being sent in a Teams message.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":13,"name":"Digitalizirajte ročne postopke","videoHref":"","content":"<p>Izboljšajte delovno učinkovitost z avtomatizacijo rutinskih in ponavljajočih se opravil delavcev, ki so v neposrednem stiku s strankami.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Uporabite panožne aplikacije za izboljšanje učinkovitosti postopkov"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Pridobite vpoglede v delovne postopke.","id":"Gain operational visibility","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRAEP?ver=36f6","imageAlt":"Weekly sales performance graphs being viewed on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":14,"name":"Pridobite vpoglede v delovne postopke","videoHref":"","content":"<p>Pridobite pomembne vpoglede delavcev, ki so v neposrednem stiku s strankami, in dajte podatke v skupno rabo z učinkovito, samopostrežno analitiko ter vgrajeno umetno inteligenco za izboljšanje delovnih postopkov.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Izboljšajte učinkovitost zajemanja podatkov in dajte uporabne podatke v skupno rabo"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Zagotovite prilagodljivost v dinamičnih okoljih.","id":"Be agile in dynamic environments","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRq4e?ver=03c2","imageAlt":"A desktop display of Approvals received in Teams and a mobile display of an approval being sent over a Teams message.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":15,"name":"Zagotovite prilagodljivost v dinamičnih okoljih","videoHref":"","content":"<p>Izboljšajte učinkovitost zahtev v delovnih postopkih za zagotavljanje boljše podpore strankam in boljših postopkov.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hitro razrešite in odobrite zahteve"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Spodbujajte virtualne obiske in vizite.","id":"Support virtual visits & consultations","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRFOR?ver=ab84","imageAlt":"A desktop display of appointments logged in Teams and a mobile display of a consultation in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":16,"name":"Spodbujajte virtualne obiske in vizite","videoHref":"","content":"<p>Razširite storitve za stranke in bolnike z izboljšanjem učinkovitosti dostopa do kakovostnih, oddaljenih storitev s priročnimi virtualnimi obiski.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ustvarite nemotene virtualne izkušnje"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Prilagodite in razširite platformo za delavce, ki so v neposrednem stiku s strankami.","id":"Customize and extend your frontline platform","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRq4h?ver=bc91","imageAlt":"A diagram showing the different capabilities of Teams including help with shifts, time clocks, schedules and more.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":17,"name":"Prilagodite in razširite platformo za delavce, ki so v neposrednem stiku s strankami","videoHref":"","content":"<p>Združite tehnologijo, ki jo potrebujejo delavci, ki so v neposrednem stiku s strankami, na enem mestu z vmesniki API funkcije Graph za Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Povežite internet stvari, podedovane sisteme in drugo z vsakdanjimi orodji za delavce, ki so v neposrednem stiku s strankami"}],"arialabel":"Izboljšajte delovno učinkovitost.","id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRD7F?ver=c6eb","imageAlt":"Three mobile displays showing a Training feedback survey, prescription information and a chat conversation in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":12,"name":"Izboljšajte delovno učinkovitost","videoHref":"","content":"<p>Izboljšajte učinkovitost delavcev, ki so v neposrednem stiku s strankami, tako, da avtomatizirate postopke opravil in storitev z aplikacijami in digitalnimi poteki dela, ki jih je mogoče konfigurirati.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Procesi in postopki delavcev, ki so v neposrednem stiku s strankami"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Načrtovanje izmen.","id":"Shift scheduling","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRvan?ver=513d","imageAlt":"A desktop display of a shift calendar and a mobile display showing shift details for a 9 to 5 shift.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":19,"name":"Načrtovanje izmen","videoHref":"","content":"<p>Preprosto ustvarite in upravljajte urnike ekip ter omogočite delavcem, ki so v neposrednem stiku s strankami, upravljanje lastnih urnikov s samopostrežnimi orodji.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Nemoteno upravljajte izmene"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Čas in prisotnost.","id":"Time and attendance","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRq4R?ver=a404","imageAlt":"A desktop and mobile display of clocking in through Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":20,"name":"Čas in prisotnost","videoHref":"","content":"<p>Omogočite delavcem, ki so v neposrednem stiku s strankami, da se lahko preprosto prijavijo na delovnem mestu in odjavijo z njega v kateri koli napravi z zaznavanjem geografske lokacije in digitalnimi zapisi.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Spremljajte čas in prisotnost"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Upravljanje opravil.","id":"Task management","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":21,"name":"Upravljanje opravil","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWRFPY","content":"<p>Preoblikujte upravljanje opravil vodstvenih delavcev in delavcev, ki so v neposrednem stiku s strankami, za ohranjanje seznanjenosti celega podjetja z zastavljenimi opravili in cilji.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Preprosto upravljajte in dodeljujte zapletena opravila"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Upravljanje zaposlenih.","id":"Workforce management","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRFQ0?ver=5f19","imageAlt":"Partners that work with Shifts and Teams including UKG, BlueYonder, and Zebra Reflexis.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":22,"name":"Upravljanje zaposlenih","videoHref":"","content":"<p>Povežite aplikacijo Teams z glavnimi sistemi za upravljanje zaposlenih za izboljšanje potekov dela zaposlenih, ki so v neposrednem stiku s strankami.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Razširite in konfigurirajte platformo za delavce, ki so v neposrednem stiku s strankami"}],"arialabel":"Izboljšajte upravljanje zaposlenih.","id":"enhance","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRD7M?ver=def5","imageAlt":"Three mobile displays showing tasks assigned in order of urgency, a shift calendar, and options in the Shifts app.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":18,"name":"Izboljšajte upravljanje zaposlenih","videoHref":"","content":"<p>Omogočite vsem izpolnjevanje spreminjajočih se poslovnih potreb tako, da zagotovite delavcem, ki so v neposrednem stiku s strankami, prilagodljivo programsko opremo za načrtovanje izmen in nemoteno upravljanje opravil.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Načrtovanje izmen in upravljanje opravil za delavce, ki so v neposrednem stiku s strankami"}],"itemsCount":22}
[noalt]

image divider

Naši partnerji za naprave delavcev, ki so v neposrednem stiku s strankami

Oglejte si, kako organizacije spodbujajo delavce, ki so v neposrednem stiku s strankami, z aplikacijo Teams

REI Co-op

Podjetje REI nudi strankam virtualne storitve za ustvarjanje prilagojene izkušnje z uporabo aplikacije Microsoft Teams.

The inside of an REI store.

NHS

Organizacija Rotherham NHS Foundation Trust je preoblikovala nudenje zdravstvenih storitev z virtualnimi svetovanji v aplikaciji Microsoft Teams.

The Rotherham Hospital welcome sign.

Pridobite Microsoft Teams še danes

Vaši delavci, ki so v neposrednem stiku s strankami, so ključnega pomena za vaše podjetje. Vlagajte v njihov razvoj s preprostimi, intuitivnimi in varnimi rešitvami aplikacije Microsoft Teams in okolja Microsoft 365.

Uvedite rešitve za delavce, ki so v neposrednem stiku s strankami

Začnite uporabljati Microsoft Teams že danes