A person sitting in a home office using a desktop computer.

Sodelujte kot ena ekipa brez omejitev

Izboljšajte poslovanje z varnejšim sodelovanjem z drugimi ljudmi v različnih organizacijah in oddelkih za IT.

Zaščitite svojo organizacijo s celovito rešitvijo za zaščito identitete

Prihodnost sodelovanja

Način komunikacije in sodelovanja organizacij se hitro spreminja. Zaradi raznolikosti in razpršenosti zaposlenih sodelovanje med ekipami presega tradicionalne meje.

Skupinsko delo je gonilna sila storilnosti

Rezultati Microsoftove ankete, izvedene med direktorji za IT, kažejo, da petinpetdeset odstotkov vsega sodelovanja poteka med zunanjimi poslovnimi partnerji.

Organizacijske strukture so dinamične

Združitve in prevzemi, geografske širitve ter skupne naložbe so v porastu, s čimer se spreminja tudi način sodelovanja zaposlenih v razvijajočih se organizacijah.

Zagotavljanje možnosti digitalnega preoblikovanja vsem uporabnikom

Po podatkih Microsoftove ankete je petinšestdeset odstotkov direktorjev za IT varnost in skladnost s predpisi prepoznalo kot največja izziva, ki se pojavljata, ko tehnologijo predstavijo delavcem, ki so v neposrednem stiku s strankami.

Sandefjord Kommune.

Po združitvi dveh občin na Norveškem so v občini Sandefjord Kommune uvedli novo platformo za uporabo digitalnih učilnic ter zagotavljanje nemotene komunikacije. Na ta način učenci, učitelji, medicinske sestre in občinski uslužbenci učinkoviteje sodelujejo.

Zakaj je sodelovanje pomembno?

Ekipe v današnjem času vključujejo različne funkcije, vloge in celo organizacije. Sodelovanje mora biti nemoteno in varno ter hkrati zagotavljati, da meje IT-ja ne omejujejo storilnosti.

Sodobna infrastruktura identitete v storitvi Azure AD

Azure Active Directory (Azure AD) zagotavlja orodja in vire, ki omogočajo nemoteno in varno premostitev vrzeli med notranjim in zunanjim sodelovanjem.

Nemoteno čezmejno sodelovanje

Azure AD omogoča varno sodelovanje in skupinsko delo znotraj ali zunaj meja organizacij ali IT-ja.

Organizacije z več najemniki

Upravljajte identitete in sodelovanje v organizacijah z več najemniki.

Zunanje identitete v storitvi Azure AD

Varno upravljajte zunanje identitete, vključno s strankami in partnerji.

Identiteta delavcev, ki so v neposrednem stiku s strankami

Centralizirajte vidljivost ter upravljanje delavcev, ki so v neposrednem stiku s strankami, naprav in aplikacij.

Podrobne informacije o storitvi Azure AD

Dodatni viri

Sodelujte s poslovnimi partnerji

Zunanji uporabniki pripomorejo k uspehu vaše organizacije. Sodelovanje med zaposlenimi, pogodbeniki, dobavitelji ter distributerji ohranja storilnost in rast organizacije.

Spodbudite delavce, ki so v neposrednem stiku s strankami

Več kot 2 milijardi ljudi po svetu so delavci, ki so v neposrednem stiku s strankami. Zaslužni so za izboljšanje poslovanja, saj sodelujejo s strankami, rokujejo z novimi izdelki in izvajajo organizacijske strategije.

Zaščitite svojo organizacijo s celovito rešitvijo za zaščito identitete