Azure Active Directory Identity Governance

Nadzirajte dostop do aplikacij in podatkov za vse uporabnike ter skrbnike z avtomatiziranim upravljanjem identitete, s čimer zagotovite, da do vsebine lahko dostopajo samo pooblaščeni uporabniki.

Prednosti upravljanja identitet

Izboljšajte storilnost

Zaposlenim in poslovnim partnerjem podelite dovoljenje za dostop do sredstev na ravni podjetja.

Okrepite varnost

Zmanjšajte tveganja, povezana z zlorabo dostopa, in sprejmite pametne odločitve na podlagi strojnega učenja.

Izboljšajte postopek zagotavljanja skladnosti s predpisi

Dosledno nadzorujte dostop v vseh aplikacijah na podlagi pravilnikov organizacije in regulativnih pravilnikov.

Kaj je upravljanje identitet v oblaku?

Upravljanje identitet je upravljanje identitet ter pravic za dostop v več aplikacijah in storitvah, s katerim lahko izpolnite zakonske in varnostne zahteve.

Centrica.
"Vodilno podjetje za energetske storitve je odpravilo težave s sodelovanjem z upravljanjem upravičenosti do storitve Azure Active Directory (Azure AD)."


Zakaj je upravljanje identitet pomembno?

Brez upravljanja uporabniškega dostopa do občutljivih virov so podjetja izpostavljena velikim tveganjem. Upravljanje pravic za dostop in usklajevanje ciljev storilnosti je ključnega pomena.

Upravljanje identitet v storitvi Azure AD

S storitvijo Azure AD Identity Governance lahko organizacije učinkovito in varno upravljajo digitalne identitete tako, da zagotovijo ustrezen dostop ljudem do določenih virov.

Zagotovite varno storilnost z ustreznimi ukrepi

S storitvijo Azure AD Identity Governance lahko zaščitite, spremljate in nadzirate dostop do nujnih sredstev ter hkrati zagotovite produktivnost zaposlenih.

Upravljanje življenjskega cikla

Avtomatizirajte upravljanje življenjskega cikla za uporabnike in goste ter upravljajte pravice za dostop in dodeljevanje potrdil.

Privileged Identity Management

Upravljajte prednostni dostop in omejite prekomeren dostop.

Upravljanje dovoljenj Microsoft Entra

Odkrijte, odpravite in spremljajte tveganja, povezana z dovoljenji, za katero koli identiteto in katero koli sredstvo v infrastrukturi več oblakov.

Vloge

Vsakemu uporabniku dodelite vlogo, ki mu zagotavlja dovoljenja, ki jih potrebuje.

Poročila in nadzor

Pridobite obsežen pregled nad dejavnostmi v svojem okolju.


Dodatni viri

Microsoft priznan kot vodilni ponudnik

Podjetje za analitiko je družbo Microsoft uvrstilo pred druge ponudnike upravljanja identitet IDaaS in upravnega vodenja.

Upravljanje identitet za sodobne organizacije

Oglejte si, kako lahko organizacije uporabljajo funkcije upravljanja v storitvi Azure AD.

Kaj je upravljanje identitet

Pridobite informacije o upravljanju identitet in o tem, kako Microsoft lahko pomaga organizacijam zagotoviti skladnost s predpisi in ustrezne ravni dostopa.

Upravljanje identitete za sodelovanje z gosti

Preberite, kako Azure AD Identity Governance uporablja avtomatiziran pregled dostopa in pametna priporočila kot podporo za sodelovanje z gosti.