A person working at a desk with multiple screens. A person working at a desk with multiple screens. A person working at a desk with multiple screens.

Program skladnosti s predpisi za Microsoft Cloud

Povežite se z ustreznimi strokovnjaki, da izboljšate učinkovitost ekip za notranja in zunanja tveganja, nadzor ter skladnost s predpisi in pospešite uvedbo rešitev v oblaku.

Pospešite uvedbo storitev v oblaku s proaktivnim zagotavljanjem skladnosti s predpisi

Prepoznajte izzive glede predpisov

Spoznajte, kako spremembe predpisov in kibernetske grožnje vplivajo na vaše okolje v oblaku.

Proaktivno ocenite tveganje

Ocenite tveganje v okolju v oblaku, skladnost s predpisi in zahteve glede zasebnosti.

Nenehno zmanjšujte tveganja

Pridobite vpogled z nenehno analizo tveganja ter pregled nad okoljem hibridnega oblaka.

Poenostavite selitev v oblak

A person holding up a laptop to show two coworkers information that is being displayed.

Vprašajte strokovnjaka

Organizirajte osebno srečanje z Microsoftovimi strokovnjaki za pospeševanje ocenjevanj in ciklov odobritev za zainteresirane skupine za tveganja.

A person wearing headphones and working at a desk with two laptops and multiple screens.

Preslikava tveganja in nadzora

Pridobite podporo Microsoftovih strokovnjakov za izpolnjevanje fiksnega števila vprašalnikov o oceni tveganja.

A person working at a desk with multiple screens.

Skupnost skladnosti s predpisi

Pridobite več informacij o najnovejših zahtevah glede skladnosti s predpisi od Microsoftovih strokovnjakov, regulatorjev in panožnih strokovnjakov.

A person at a desk that has two desktop monitors.

Proaktivno zagotavljanje tveganja

Proaktivna komunikacija o rezultatih zunanjega nadzora, posodobitve okolja Microsoft Cloud, spreminjajoče se zahteve glede skladnosti s predpisi in panožne tehnologije v oblaku, vključno z novicami upravljanja tveganja drugih ponudnikov.

A person holding up a laptop to show two coworkers information that is being displayed.

Vprašajte strokovnjaka

Organizirajte osebno srečanje z Microsoftovimi strokovnjaki za pospeševanje ocenjevanj in ciklov odobritev za zainteresirane skupine za tveganja.

A person wearing headphones and working at a desk with two laptops and multiple screens.

Preslikava tveganja in nadzora

Pridobite podporo Microsoftovih strokovnjakov za izpolnjevanje fiksnega števila vprašalnikov o oceni tveganja.

A person working at a desk with multiple screens.

Skupnost skladnosti s predpisi

Pridobite več informacij o najnovejših zahtevah glede skladnosti s predpisi od Microsoftovih strokovnjakov, regulatorjev in panožnih strokovnjakov.

A person at a desk that has two desktop monitors.

Proaktivno zagotavljanje tveganja

Proaktivna komunikacija o rezultatih zunanjega nadzora, posodobitve okolja Microsoft Cloud, spreminjajoče se zahteve glede skladnosti s predpisi in panožne tehnologije v oblaku, vključno z novicami upravljanja tveganja drugih ponudnikov.

Več informacij o Programu skladnosti s predpisi

Pomembni pomisleki

Oglejte si dokumentacijo

Pridružite se skupnosti

Več informacij

Dodatni viri

Microsoftova skladnost s predpisi

Preglejte ponudbe Microsoftove skladnosti s predpisi in dokumentacijo o zagotavljanju storitve.

Vodeno učenje

Spoznajte osnove Microsoftove varnosti, skladnosti s predpisi in zasebnosti.

Portal za zanesljivost storitev

Oglejte si vsebino, orodja in vire, vključno s poročili o nadzoru in ocenami ranljivosti.

Upravitelj skladnosti s predpisi

Dostopajte do 300 vnaprej ustvarjenih ocen za običajne panožne in regionalne predpise.

Pogosta vprašanja

|

Organizacije, ki uporabljajo hibridne storitve v oblaku, se pogosto soočajo z izzivi, povezanimi z ocenjevanjem tveganj in zagotavljanje skladnosti z regulativnimi predpisi. Program za skladnost s predpisi za Microsoft Cloud je plačljiv program različice Premium, ki ponuja prilagojeno podporo za vodje za lažje upravljanje teh izzivov, vključno s priložnostmi za izobraževanjem in uporabo omrežja.

Program skladnosti s panožnimi predpisi za finančne storitve je bil prej na voljo samo za podjetja v panogi finančnih storitev, kot je določeno v Dopolnilu za finančne storitve. V skladu s to osnovo Microsoft zdaj podpira vsa podjetja z izboljšanimi funkcijami in pravico do nadzora.

Ne. Microsoft ne zagotavlja pravnih nasvetov ali zagotovil za zagotavljanje vaše skladnosti s predpisi. Vsebina pogovorov bo temeljila na temah, kjer menite, da ne morete uporabljati oblaka glede na nove ali razvijajoče se predpise.

Okrogle mize so seje z določenimi nameni, običajno za manjše skupine, kjer se lahko osredotočimo na določene potrebe manjše skupine. Uradne ure so običajno dvakrat na mesec in so osredotočene na teme, ki so lahko uporabne za vse ljudi. Skupnost za skladnost s predpisi je sestavljena iz okroglih miz in uradnih ur, vendar je osredotočena na določeno panogo in vključuje dogodke, kot je letna konferenca.

To je odvisno od zapletenosti vprašanja in razpoložljivih informacij. Ekipa Programa za skladnost s predpisi si prizadeva odgovoriti na ta vprašanja čim hitreje.

Ne, Program za skladnost s predpisi je na voljo kot plačljiv paket.

Da, program vključuje vse Microsoftove storitve v oblaku – cen niso na voljo za posamezne storitve v oblaku.

Ne, za uveljavitev pravice do nadzora vam ni treba biti član Programa za skladnost s predpisi. Če pa se včlanite v ta program, pridobite podporo skupine Microsoftovih strokovnjakov v obliki ocen in lahko dostopate do zaupnih artefaktov, s čimer zmanjšate potrebo po nadzoru.

Za prehod iz programa skladnosti s panožnimi predpisi za finančne storitve v nov Program za skladnost s predpisi za Microsoft Cloud se posvetujte s svojo računovodsko ekipo.

Večina funkcij je novih ali izboljšanih, vključno s preslikavo tveganja in nadzora ter proaktivnim zagotavljanjem tveganja. Poleg tega Microsoft zagotavlja osebni stik, česar ne ponuja večina konkurenčnih podjetij.

Ne. Za prejem povabila na konferenco morate biti član Programa za skladnost s predpisi. Konferenca ni na voljo za ponudbe, ki temeljijo na pristojbinah.

Klavzuli R2A in R2E sta še vedno veljavni ter obravnavani v pogodbah Pogoji za spletne storitve (OST) in Dodatek k varstvu podatkov (DPA) ter določenih panožnih pogodbah.

Decorative Image

Program skladnosti s predpisi za Microsoft Cloud