Microsoftovi pogoji in določila o obdarovanju (za digitalne izdelke)


Ti Microsoftovi pogoji in določila o obdarovanju (za digitalne izdelke) (v nadaljevanju pogodba) med vami in družbo Microsoft Corporation (oz. glede na vašo lokacijo katero od njenih podružnic) (v nadaljevanju mi, nas, naši ali Microsoft) opredeljujejo vašo zmožnost nakupa in unovčenja daril v obliki digitalnih izdelkov (v nadaljevanju daril) v sodelujočih Microsoftovih trgovinah (v nadaljevanju skupaj sodelujoče trgovine). To pogodbo sprejmete, ko kupite ali unovčite darilo v eni od sodelujočih trgovin.

Ta pogodba vsebuje pomembna določila o našem poslovnem razmerju. Obsega tudi naše pogoje prodaje in pogodbo o Microsoftovih storitvah, ki vključujejo pogoje v zvezi z vašim Microsoftovim računom in (samo za prebivalce ZDA) zavezujočo arbitražno klavzulo ter odpoved možnosti skupinske tožbe, ki vplivata na vaše pravice pri reševanju morebitnih sporov z Microsoftom.

  1. Nakup darila Takoj po nakupu darila vam bomo zaračunali znesek v skladu s ceno, navedeno ob zaključku nakupa. Microsoft ne povrne denarja, če se cena v prihodnosti spremeni. Določiti morate enega prejemnika darila tako, da navedete e-poštni naslov te osebe. Ko dokončate nakup, se prejemniku darila pošlje e-poštno sporočilo s kodo za unovčenje darila (v nadaljevanju koda). Če ne izberete drugega datuma dostave, se e-poštno sporočilo prejemniku pošlje takoj po nakupu. Če je ta možnost na voljo, lahko dostavo e-poštnega sporočila z darilno kodo določite v obdobju do enega leta po datumu nakupa. Darila lahko kupijo in unovčijo samo uporabniki v isti državi/regiji ter samo v sodelujočih trgovinah.
  2. Unovčenje darila Za unovčenje darila mora prejemnik imeti veljaven Microsoftov račun (ali ustvariti nov Microsoftov račun). Kodo za unovčenje darila lahko uporabi katera koli oseba, ki ima dostop do e-poštnega sporočila z darilno kodo. Microsoft ne nadzira, ali se prejemnik odloči sam unovčiti kodo ali jo posreduje drugim. Kode so za enkratno uporabo in se lahko unovčijo samo enkrat. Nekatera darila potečejo in jih mora prejemnik unovčiti v navedenem obdobju. Microsoft ni odgovoren, če je darilna koda izgubljena, ukradena, založena ali uporabljena brez vašega dovoljenja ali če darilo poteče, preden je unovčeno ali uporabljeno. Da lahko prejemnik unovči in uporabi darilo, morajo biti izpolnjene določene zahteve za strojno ali programsko opremo, vključno s storitvijo za dostop do interneta (morda lahko nastanejo stroški povezave). Za darila lahko veljajo dodatni pogoji, ki jih mora prejemnik sprejeti, preden lahko uporabi darilo. Vsebina darila je namenjena samo osebni in zakoniti uporabi.
  3. Mladoletne osebe Za darila za mladoletne osebe veljajo starostne omejitve za digitalne izdelke (v nadaljevanju digitalni izdelki) v sodelujočih trgovinah in Microsoftove nastavitve družinske varnosti. Te omejitve lahko mladoletnim osebam preprečijo dostop do daril, ki za njihovo starost niso dovoljena. Več informacij o zahtevah družinske varnosti je na voljo tukaj: https://account.microsoft.com/family/about.
  4. Vračila izdelkov in vplačil Darila se lahko prekličejo in sredstva vrnejo kupcu darila v največ 14 dneh po nakupu oziroma dokler jih prejemnik darila ne unovči, kar od tega nastopi prej. Prejemniki darila niso upravičeni do vračila ali do prehodnega obdobja za vračilo. Sprejemate, da je vračilo mogoče samo v zakonsko določenih primerih.
  5. Upravičena vsebina Podarjanje je na voljo samo za digitalne izdelke, ki so na voljo v sodelujočih trgovinah. Če je ta možnost na voljo, so naročnine za digitalne izdelke na voljo samo za naročniško obdobje, določeno ob nakupu. Po preteku obdobja naročnine imajo prejemniki darila možnost, da naročnino podaljšajo po ceni, ki je ob tem času ponujena v sodelujočih trgovinah. Če se prejemnik odloči, da ne želi podaljšati naročnine, se prejemnikova naročnina prekine.
  6. Storitve za stranke V primeru vprašanj ali spora glede nakupa ali unovčitve darila ali dostopa in uporabe Microsoftovega računa se obrnite na Microsoftovo podporo uporabnikom.
  7. Začasna prekinitev, preklic, nezmožnost unovčenja Če prekršite pogoje te pogodbe, imamo pravico po lastni presoji ukrepati, vključno z začasno prekinitvijo ali preklicem vaše pravice do nakupa ali unovčenja daril, nakupa izdelkov v naših trgovinah (vključno s sodelujočimi trgovinami) ali vašega dostopa do Microsoftovega računa. Ko kupite darilo, kupite pripadajoč izdelek ali storitev. Daril in kod ni mogoče zamenjati za denarni znesek in preprodaja ni dovoljena. V primeru kršitev se izničijo.