MICROSOFTOVI POGOJI PRODAJE
Trgovina za potrošnike v Evropskem gospodarskem prostoru
Posodobljeno septembra 2019
 
Dobrodošli v Microsoftovih spletnih in maloprodajnih trgovinah, ki jih upravlja Microsoft Ireland Operations Limited na naslovu One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irska.
 
»Trgovina« se nanaša na naša spletna in maloprodajna mesta, ki vam omogočajo brskanje, ogled, pridobivanje, nakup ter ocenjevanje in izražanje mnenja o blagu in storitvah, vključno z napravami, igralnimi konzolami, digitalno vsebino, aplikacijami, igrami in podobnim. Ti pogoji prodaje (»pogoji prodaje«) zajemajo uporabo trgovin Microsoft Store, Xbox Store in Windows Store ter Trgovine Office in drugih Microsoftovih storitev, ki se nanašajo na te pogoje prodaje (s skupnim imenom »trgovina«). Microsoft v trgovini omogoča dostop do različnih virov, vključno z območji za prenos, programsko opremo, orodji ter informacijami glede programske opreme, storitev in drugega trgovskega blaga (s skupnim imenom »storitve« oz. skupaj s trgovino z imenom »trgovina«).
Izraz »izdelek« ali »izdelki« se nanaša na elemente, ki so na voljo v trgovini. Veliko izdelkov v trgovini dajo na voljo pravne osebe, ki niso Microsoft.
 
Če trgovino uporabljate ali iz nje pridobite izdelke in storitve, sprejemate te pogoje prodaje, Microsoftovo izjavo o zasebnosti (glejte spodnji razdelek o zasebnosti in zaščiti osebnih podatkov) ter upoštevne pogoje in določila, pravilnike in izjave o zavrnitvi odgovornosti, ki so navedeni v trgovini ali se nanje nanašajo ti pogoji prodaje (s skupnim imenom »pravilniki trgovine«), in se z njimi strinjate. Priporočamo, da pravilnike trgovine skrbno preberete. TRGOVINE IN STORITEV NE SMETE UPORABLJATI, ČE SE S PRAVILNIKI TRGOVINE NE STRINJATE.
 
Če je v vaši državi ali regiji Microsoftova maloprodajna trgovina, zanjo morda veljajo drugačni ali dodatni pravilniki. Microsoft lahko vse pravilnike kadar koli in brez obvestila posodobi ali spremeni.
 
Pogoji glede vaše uporabe trgovine
1. Članski račun. Če si morate v okviru trgovine ali storitve ustvariti račun, se morate registrirati tako, da navedete trenutne, popolne in točne podatke, ki se zahtevajo na upoštevnem obrazcu za registracijo. Morda boste morali sprejeti pogodbo o storitvah ali ločene pogoje uporabe, da boste lahko ustvarili račun. Uporabo računa za dostop do trgovine in vsebine, ki jo pridobite iz trgovine, urejajo vsi pogoji, ki veljajo za Microsoftov račun. Za več informacij glejte pogodbo o Microsoftovih storitvah. Sami ste odgovorni za ohranjanje zaupnosti gesla in podatkov o računu, prav tako ste odgovorni za vse dejavnosti v okviru svojega računa.
 
2. Brez nezakonite ali prepovedane uporabe. Za uporabo trgovine in storitev nam zagotavljate, da trgovine ne boste uporabljali za nikakršen namen, ki je skladno s temi pogoji prodaje, pravilniki trgovine in vsemi drugimi pogoji, ki veljajo za vašo uporabo trgovine, nezakonit ali prepovedan. Trgovine ne smete uporabljati na nikakršen način, na katerega bi lahko poškodovali, preobremenili ali škodovali pravilnemu delovanju katerega koli Microsoftovega strežnika ali omrežja, povezanega s katerim koli Microsoftovim omrežjem, oz. onemogočili njegovo uporabo in na nikakršen način, na katerega bi lahko motili uporabo trgovine drugih oseb in negativno vplivali na njihovo zadovoljstvo. Poskusi pridobivanja nepooblaščenega dostopa do trgovine, drugih računov, računalniških sistemov ali omrežij, povezanih s katerim koli Microsoftovim strežnikom ali trgovino, z vdiranjem, iskanjem gesel in na druge načine, so prepovedani. Nobenega gradiva ali podatkov ne smete pridobiti ali poskušati pridobiti na kakršen koli drug način kot na tistega, ki vam je namenoma na voljo v trgovini. Trgovine ne smete uporabljati na način, ki krši pravice tretjih oseb, vključno z namernim škodovanjem fizični osebi ali pravni osebi, vključno z Microsoftom. Distribucija, objava, licenciranje in prodaja katerega koli izdelka, podatkov ali storitev, pridobljenih iz trgovine, v komercialne namene ni dovoljena.
 
3. Gradivo, ki ga zagotovite Microsoftu, ali ga objavite v trgovini. Microsoft si ne lasti gradiva, ki mu ga zagotovite (vključno s povratnimi informacijami, ocenami in predlogi) oz. ga objavite, naložite, vnesete ali pošljete v trgovino ali povezane Microsoftove storitve, da bi lahko druge osebe o njem podale svoje mnenje (posamezno imenovano »predložitev« in s skupnim imenom »predložitve«). Vendar pa Microsoftu podeljujete pravico do uporabe, spreminjanja, prilagajanja, poustvarjanja, distribuiranja in prikazovanja predložitev (na primer v promocijske namene) po vsem svetu, vključno z vašim imenom. Če predložitev objavite v območjih trgovine, v katerih je brez omejitev na voljo v širšem spletu, je vaša predložitev lahko prikazana v okviru predstavitev ali gradiva za promocijo trgovine. Zagotavljate in izjavljate, da imate (in boste imeli) vse pravice, ki so potrebne za pošiljanje kakršne koli predložitve, in da boste te pravice v svetovno veljavnem merilu in za obdobje trajanja veljavnosti teh pravic podelili Microsoftu.
 
Za uporabo vaše predložitve se ne bo plačalo nikakršno nadomestilo. Microsoft ni zavezan k objavi ali uporabi nobene predložitve in lahko po lastni presoji katero koli predložitev kadar koli odstrani. Microsoft ni odgovoren za vaše predložitve ali gradivo, ki ga prek trgovine objavijo, naložijo, vnesejo ali pošljejo druge osebe.
 
Če v trgovini ocenite aplikacijo ali o njej podate svoje mnenje, lahko od Microsofta prejmete e-poštno sporočilo, ki vsebuje vsebino izdajatelja aplikacije.
 
4. Povezave do spletnih mest tretjih oseb. V trgovini so lahko povezave do spletnih mest tretjih oseb, prek katerih zapustite trgovino. Microsoft teh povezanih mest ne nadzoruje in ni odgovoren za vsebine na nobenem povezanem mestu in nobeno povezavo, ki je na povezanem mestu morda na voljo. Microsoft vam te povezave daje na voljo samo zaradi priročnosti, njihova vključitev pa ne pomeni, da Microsoft spletno mesto odobrava. Za vašo uporabo spletnega mesta tretje osebe lahko veljajo pogoji in določila te tretje osebe.
 
Pogoji glede prodaje izdelkov IN STORITEV
 
5. Geografska razpoložljivost. Razpoložljivost izdelka se lahko razlikuje glede na vašo regijo ali napravo, ki jo uporabljate. Poleg tega lahko obstajajo omejitve glede tega, kam lahko pošljemo blago oz. kje lahko zagotovimo storitve ali digitalno vsebino. Za dokončanje postopka nakupa boste v državi ali regiji trgovine, v kateri nakupujete, morda morali imeti veljaven naslov plačnika računa in dostavni naslov.
 
6. Samo končni uporabniki. Če želite v trgovini kupiti izdelke, morate biti končni uporabnik. Prodajalci niso upravičeni do nakupa.
 
7. Izvozne omejitve. Za izdelke, ki jih pridobite iz trgovine, lahko veljajo carinska zakonodaja in predpisi ter zakonodaja in predpisi o nadzoru nad izvozom. Strinjate se, da boste ravnali v skladu z vso upoštevno mednarodno in nacionalno zakonodajo in predpisi.
 
8. Obračunavanje. Če Microsoftu navedete način plačila, (i) izjavljate, da ste pooblaščeni za uporabo navedenega načina plačila in da so vsi navedeni podatki o plačilu resnični in točni; (ii) pooblaščate Microsoft, da vas bremeni za vse izdelke, storitve ali razpoložljivo vsebino, ki ste jo kupili z izbranim načinom plačila; in (iii) pooblaščate Microsoft, da vas bremeni za vse plačljive funkcije v trgovini, na katere se naročite ali ki jih uporabljate. Strinjate se, da boste pravočasno posodobili svoj račun in druge podatke, vključno z e-poštnim naslovom ter številkami kreditnih kartic in datumi poteka veljavnosti, da lahko opravimo transakcije in se v povezavi z njimi na vas po potrebi obrnemo. Zaračunamo vam lahko (a) vnaprej; (b) ob nakupu; (c) kmalu po nakupu; ali (d) redno za naročnine. Poleg tega vas lahko bremenimo največ za znesek v višini, ki ste jo odobrili, če pa bo prišlo do kakršnih koli sprememb glede zneska plačila za redne naročnine, vas bomo o tem vnaprej obvestili. Za zneske, ki še niso bili obdelani, vam hkrati lahko obračunamo več preteklih obračunskih obdobij. Glejte spodnji razdelek o samodejnem podaljšanju naročnine.
 
Če sodelujete v kakršni koli ponudbi s preskusnim obdobjem, morate odpovedati storitev pred potekom preskusnega obdobja, da ne boste imeli novih stroškov, razen če vas ne obvestimo drugače. Če ob koncu preskusnega obdobja storitve ne odpoveste, nas pooblaščate, da vam z izbranim načinom plačila obračunamo uporabo izdelka ali storitve.
 
9. Redna plačila. Če blago, storitve ali digitalno vsebino kupite na podlagi naročnine (npr. tedensko, mesečno, na vsake 3 mesece ali letno (kot je ustrezno)), potrjujete in soglašate, da dovoljujete redna plačila, plačila pa bodo Microsoftu z izbranim načinom izvedena v rednem intervalu, ki ga določite sami, dokler vi ali Microsoft ne odpove naročnine. Če dovoljujete redna izplačila, Microsoft pooblaščate za obdelavo teh plačil v obliki elektronskih bremenitev ali prenosa sredstev oz. elektronskih menic na vašem izbranem računu (v primeru plačil prek avtomatizirane klirinške hiše ali podobnih plačil) ali stroškov, za katere se bremeni izbrani račun (v primeru plačil s kreditno kartico ali podobnih plačil) (s skupnim imenom »elektronska plačila«). Stroški naročnine se za upoštevno naročniško obdobje običajno obračunajo ali zaračunajo vnaprej. Če plačilo ni izplačano oz. je katera koli kreditna kartica ali transakcija zavrnjena oz. plačilo na ta način ni mogoče, si Microsoft ali njegovi ponudniki storitev pridružujejo pravico do zaračunavanja morebitnega upoštevnega nadomestila za stroške, ki nastanejo v okviru vračila izdelka, zavrnjenega plačila ali nezadostnih sredstev, in pravico do obdelave takih plačil v obliki elektronskega plačila.
 
10. Razpoložljivost ter omejitve glede količine in naročila. Cene in razpoložljivost blaga, storitev in digitalne vsebine v trgovini se lahko kadar koli in brez obvestila spremenijo. Microsoft lahko določi omejitev količin, ki jih je mogoče kupiti s posameznim naročilom, računom ali kreditno kartico oziroma na osebo ali gospodinjstvo. Če blago, storitve ali digitalna vsebina, ki jo naročite, ni več na voljo oz. ni več na voljo po oddanem naročilu, lahko stopimo v stik z vami in vam ponudimo nadomestni izdelek. Če se ne odločite za nakup ponujenega nadomestnega izdelka, bo vaše naročilo preklicano.
 
Microsoft lahko vsako naročilo kadar koli zavrne ali odkloni, pri čemer vam povrne morebitni znesek, ki ste ga plačali za naročilo, iz utemeljenih razlogov, ki med drugim vključujejo tudi to, da ne izpolnjujete pogojev, določenih v času naročila, da vašega plačila ni mogoče obdelati, da naročeni izdelki, digitalna vsebina ali storitve niso na voljo oziroma v primeru očitne napake v ceni ali drugih napak. V primeru takih napak v ceni ali drugih napak si pridržujemo pravico do tega, da (a) prekličemo vaše naročilo ali nakup ali (b) se obrnemo na vas z nadomestnimi možnostmi. V primeru preklica bo vaš dostop do morebitne povezane vsebine onemogočen.
 
Igre, aplikacije, vsebino ali storitve v vaši napravi lahko odstranimo ali onemogočimo, da zaščitimo vas, trgovino ali druge, na katere bi to lahko vplivalo. Nekatera vsebina in aplikacije občasno morda ne bodo na voljo ali pa bodo na voljo samo za določen čas. Razpoložljivost se lahko razlikuje glede na regijo. Če torej v računu ali napravi nastavite drugo regijo, morda ne boste mogli znova prenesti vsebine ali aplikacij oz. znova pretočno predvajati nekaterih vsebin, ki ste jih že kupili. V takem primeru boste morda morali znova kupiti vsebino ali aplikacije, za katere ste v prejšnji regiji že plačali. Razen v obsegu, ki ga zahteva upoštevna zakonodaja, nismo obvezani zagotoviti vnovičnega prenosa ali nadomestila morebitne vsebine ali aplikacije, ki jo kupite.
 
11. Posodobitve. Če je to ustrezno, bo Microsoft samodejno preveril, ali so na voljo posodobitve za vaše aplikacije, in jih prenesel, tudi če niste vpisani v trgovino. Če ne želite prejemati samodejnih posodobitev aplikacij iz trgovine, lahko spremenite nastavitve. Vendar pa lahko nekatere aplikacije v Trgovini Office, ki v celoti ali delno gostujejo v spletu, njihov razvijalec kadar koli posodobi in za to morda ne bo potreboval vašega dovoljenja. Nekatere druge aplikacije morda ne bodo na voljo, dokler ne sprejmete posodobitve.
 
12. Software Licenses and Use Rights. Programska oprema in druga digitalna vsebina, ki je na voljo v trgovinah, se vam licencira, ne prodaja. Za aplikacije, prenesene neposredno iz trgovine, veljajo standardni licenčni pogoji za aplikacijo (»SLPA«), ki so na voljo na [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x0809], razen če z aplikacijo dobite druge licenčne pogoje (za aplikacije, prenesene iz Trgovine Office, SLPA ne velja in jih urejajo ločeni licenčni pogoji). Za licence za programsko opremo, kupljene v Microsoftovi maloprodajni trgovini, velja licenčna pogodba, ki jo dobite s programsko opremo, in pri nakupu, prenosu in/ali namestitvi programske opreme boste morali sprejeti licenčno pogodbo. Poleg tega za programsko opremo in drugo digitalno vsebino, ki je na voljo v trgovini, veljajo pravila uporabe, dostopni na povezavi http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Vsakršno razmnoževanje ali nadaljnja distribucija programske opreme ali trgovskega blaga, ki nista skladna z ustreznimi licenčnimi pogoji, pravili uporabe in upoštevno zakonodajo, sta izrecno prepovedana in se zanju predvidevajo stroge civilne kazni in kazenske sankcije. Kršitelji bodo preganjani v največjem obsegu, dovoljenem z zakonodajo.
 
ČE ŽELITE BREZPLAČEN IZVOD UPOŠTEVNE LICENČNE POGODBE ZA ZAPAKIRANO PROGRAMSKO OPREMO, SE PRED ODPIRANJEM KAKRŠNE KOLI EMBALAŽE PROGRAMSKE OPREME OBRNITE NA MICROSOFTOVO MALOPRODAJNO TRGOVINO (KOT JE OPISANO V SPODNJEM RAZDELKU O OBVESTILIH IN KOMUNIKACIJI).
 
DRUGI POGOJI IN DOLOČILA. Poleg programske opreme in drugih izdelkov, ki jih je mogoče prenesti, so vam v trgovini lahko na voljo tudi drugi izdelki in storitve, za katere veljajo ločeni licenčne pogodbe za končne uporabnike, pogoji uporabe, pogoji storitve ter drugi pogoji in določila. Če kupite, prenesete ali uporabljate te izdelke, boste kot pogoj za nakup, prenos, namestitev ali uporabo morda morali sprejeti tudi te pogoje.
 
MICROSOFT LAHKO V OKVIRU TRGOVINE ALI STORITEV OZ. V SVOJI PROGRAMSKI OPREMI ALI TRGOVSKEM BLAGU KOT UGODNOST DA NA VOLJO ORODJA IN PRIPOMOČKE, KI JIH LAHKO UPORABLJATE IN/ALI PRENESETE, VENDAR NISO DEL PRODANEGA IZDELKA ALI STORITEV. RAZEN ZAGOTOVIL, NAVEDENIH V RAZDELKU O JAMSTVIH ZA IZDELKE, MICROSOFT NE DAJE NOBENIH DODATNIH ZAGOTOVIL GLEDE NATANČNOSTI REZULTATOV ALI TOČNOSTI PODATKOV, PRIDOBLJENIH IZ KAKRŠNIH KOLI TAKIH ORODIJ ALI PRIPOMOČKOV.
 
Pri uporabi orodij in pripomočkov, ki so na voljo v trgovini oz. programski opremi ali trgovskem blagu, spoštujte pravice intelektualne lastnine drugih.
 
13. Kode za prenose programske opreme in vsebine. Nekatera programska oprema in vsebine so vam na voljo prek povezave za prenos, ki je na voljo v Microsoftovem računu, povezanem z nakupom. Skladno s spodnjim odstavkom povezavo za prenos in povezani digitalni ključ za te nakupe v vašem Microsoftovem računu običajno hranimo 3 leta od datuma nakupa, vendar se ne zavezujemo, da ju bomo shranili za kakršno koli časovno obdobje. Za naročniške izdelke, ki se dobavljajo prek povezave za prenos, morda veljajo drugačni pogoji shranjevanja in povezane pravice, ki jih boste lahko pregledali in jih sprejeli, ko sklenete naročnino.
 
Strinjate se, da lahko kadar koli prekličemo ali spremenimo svoj program za shranjevanje digitalnih ključev. Strinjate se tudi, da lahko kadar koli in iz kakršnega koli razloga prenehamo podpirati shranjevanje ključev za enega ali več izdelkov, tudi na primer na koncu življenjskega cikla podpore za izdelek, po katerem ne boste več imeli dostopa do povezave za prenos ali digitalnega ključa. Če prekličemo ali spremenimo naš program tako, da v računu ne boste več imeli dostopa do povezave za prenos ali digitalnih ključev, vas bomo prek podatkov za stik za povezan Microsoftov račun o tem obvestili vsaj 90 dni vnaprej.
 
14. Cene. Če imamo v vaši državi ali regiji Microsoftovo maloprodajno trgovino, se lahko cene, izbor izdelkov in promocije, ki so na voljo, razlikujejo od tistih v spletni trgovini. Microsoft ne jamči, da bo cena, izdelek ali promocija, ki je na voljo v spletu, na voljo ali upoštevana tudi v Microsoftovi maloprodajni trgovini ali obratno.
 
Trgovina ne jamči, da bodo cene v njej enake cenam drugje. Svojih cen ne bomo poskušali izenačili s cenami, ki jih drugi prodajalci oglašujejo za iste izdelke.
 
Ponudimo lahko možnost prednaročila nekaterih izdelkov, preden so na voljo. Za več informacij o naših pravilnikih o prednaročilih si oglejte našo stran za prednaročila na https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x0809.
 
Če ni drugače navedeno, cene, navedene v trgovini, vključujejo davke ali pristojbine (»davki«), ki morda veljajo za vaš nakup. Cene, navedene v trgovini, ne vključujejo stroškov dostave. Davki in stroški dostave (kot je ustrezno) bodo dodani znesku nakupa in pred dokončanjem naročila prikazani na strani za konec nakupa. Za plačilo teh davkov in stroškov ste odgovorni sami.
 
Glede na vašo lokacijo bo za nekatere transakcije morda potrebna pretvorba tujih valut oziroma bodo obdelane v drugi državi. Če uporabite kreditno ali bančno plačilno kartico, vam lahko banka za te storitve zaračuna dodatne stroške. Za podrobnosti se obrnite na banko.
 
15. Izbira samodejnega podaljšanja naročnine. Če so v vaši državi, regiji, provinci ali zvezni državi dovoljena samodejna podaljšanja, lahko izberete, da se na koncu določenega obdobja veljavnosti storitve naročnina na izdelke ali storitve samodejno podaljša. Pred podaljšanjem naročnine na kateri koli izdelek ali storitve za novo obdobje vas bomo o tem opomnili po e-pošti. Ko vam pošljemo opomnik, da ste izbrali samodejno podaljšanje naročnine na izdelek ali storitev, lahko na koncu trenutnega obdobja veljavnosti storitve naročnino na izdelek ali storitev samodejno podaljšamo in vam zaračunamo ceno, ki je ob podaljšanju naročnine veljala za obdobje podaljšanja, razen če se odločite za odpoved naročnine na izdelek ali storitev, kot je opisano spodaj. Opomnili vas bomo tudi, da vam bomo podaljšanje zaračunali z izbranim načinom plačila, ne glede na to, ali smo na datum podaljšanja že imeli podatke o njem ali ste jih navedli pozneje. Poslali vam bomo tudi navodila, kako lahko naročnino na izdelke ali storitve odpoveste. Naročnino morate odpovedati pred datumom podaljšanja, da se izognete bremenitvi za podaljšanje.
 
16. Pravilnik o vračilih. Ta pravilnik o vračilih velja poleg vseh drugih pravnih jamstev ali drugih zakonskih pravic do vračila, ki vam jih morda zagotavlja zakonodaja (glejte spodnji razdelek o jamstvih za izdelke). V skladu z našimi merili za vračilo lahko po nakupu upravičenega izdelka v tridesetih (30) koledarskih dneh odstopite od pogodbe o nakupu in zahtevate vračilo kupnine, pri tem pa vam ni treba navesti razloga. Odpovedni rok bo potekel po tridesetih (30) koledarskih dneh od datuma dostave.

Če upoštevna zakonodaja v vaši državi ali regiji dovoljuje daljši odpovedni rok, velja ta rok.

Če želite uveljaviti pravico do odpovedi, nas morate o svoji odločitvi obvestiti pred potekom odpovednega roka.

Vračila, povezana z digitalnimi izdelki Xbox: celotne informacije o vračilih kupnin za ponudbe za digitalne igre, aplikacije Xbox (v to niso vključene aplikacije za filme in TV), ponudbe v svežnju za igranje digitalnih iger ter trajne in potrošne ponudbe za igranje digitalnih iger, kot so sezonski dostopi do iger, navidezne valute in mikrotransakcije, ki so lahko na voljo prek konzole Xbox ali računalnikov (s skupnim imenom »Izdelki za digitalne igre«), so na voljo v pogojih za vračilo nakupa digitalnih iger na strani https://support.xbox.com/help/subscriptions-billing/buy-games-apps/digital-game-purchase-refund-terms in v naših navodilih »Kako zahtevati vračilo kupnine za digitalni izdelek Xbox?« na strani https://support.xbox.com/help/subscriptions-billing/manage-subscriptions/digital-goods-subscriptions-refund.

Vračila, povezana z drugimi izdelki: obrnite se na podporo za Microsoft Store, ki je na voljo na https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x0809, da nas obvestite o svoji odločitvi in sprožite postopek vračila.
Za celotne podrobnosti o tem, kako vrniti upravičene izdelke, si oglejte našo stran za vračila izdelkov in kupnine na https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x0809.

Če uveljavljate pravico do odstopa, vam bomo vrnili znesek, ki ste ga plačali za izdelke in njihovo dostavo (razen dodatnih stroškov, ki so posledica vaše izbire drugega načina dostave, kot je najcenejša vrsta standardne dostave, ki jo ponujamo). Vračilo kupnine mora na splošno biti izvedeno na plačilno sredstvo, ki ste ga uporabili za nakup. Povezane izdelke nam morate na lastne stroške vrniti brez neutemeljene zamude (najpozneje 14 dni po datumu, na katerega sprožite zahtevo za vračilo).

Kot pogoj za vračilo in v obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, veljajo naslednje zahteve. Za vse izdelke, ki jih vrnete, ste morali ustrezno skrbeti (ne smejo biti na primer obrabljeni ali poškodovani in morajo biti v stanju, ki omogoča njihovo nadaljnjo prodajo). Pakirano programsko opremo in igre je treba vrniti z nedotaknjenim pečatom, pri tem morajo biti vključeni tudi vsi mediji in ključi izdelka.

Pravico do odpovednega roka lahko podaljšamo med prazniki ali drugimi obdobji. Če je v trgovini za določen izdelek oglaševano daljše obdobje, velja oglaševano obdobje.

Vsem vračilom je treba priložiti izvirni račun ali račun za darilo, originalno dokumentacijo, priročnike z navodili za uporabo, registracijo, dele in komponente (vključno s kabli, krmilniki in dodatno opremo) ter embalažo izdelovalca. Če teh elementov ne priložite, vam morda ne bomo vrnili kupnine ali zamenjali izdelka oz. lahko pride do zamud pri tem, ker niso izpolnjena naša merila za vračilo, razen če upoštevna zakonodaja določa drugače.

Ti pogoji prodaje še vedno veljajo za čas med vašim nakupom ali prenosom, kot je ustrezno, in vrnitvijo, tudi če izdelke, pakirano programsko opremo ali pakirane igre vrnete.

Nekaterih izdelkov ni mogoče vrniti ali za njih zahtevati vračilo kupnine. Če v zakonodaji ali v posamezni ponudbi za izdelek ni drugače navedeno, so vsi nakupi teh vrst izdelkov dokončni in zanje ni mogoče vračilo kupnine, prav tako pa za te nakupe nimate pravice do odstopa od pogodbe:

  • razen za zgoraj določene »Izdelke za digitalne igre«, digitalne aplikacije, igre, vsebine in naročnine znotraj aplikacij, glasbo, filme, TV-oddaje in povezano vsebino;
  • kartice za storitve/naročnine (npr. Skype, Xbox Live);
  • digitalne darilne kartice, ki so bile unovčene;
  • izdelki, ki so bili prilagojeni ali izdelani po meri; in
  • storitve, ki so bile izvedene ali porabljene.
Namesto, da se obrnete na podporo za Microsoft Store ali sprožite postopek za vračilo v spletu, lahko uporabite tudi ta odstopni obrazec (vendar to ni obvezno) https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866214&clcid=0x809.  
 
17. Plačila vam. Če vam dolgujemo plačilo, se strinjate, da nam boste pravočasno posredovali točne podatke, ki jih za izplačilo potrebujemo. Razen plačil, izvedenih skladno z zgornjim razdelkom s pravilnikom o vračilih, ste odgovorni za vse davke in stroške, ki lahko nastanejo zaradi tega plačila, ki vam ga zagotovimo. Upoštevati morate tudi vse druge pogoje, ki jih določimo za vašo pravico do kakršnega koli plačila. Če po pomoti prejmete plačilo, ga lahko prekličemo ali zahtevamo vrnitev plačila. Strinjate se, da boste sodelovali z nami pri naših prizadevanjih, da bi to izvedli. Zaradi prilagoditve morebitnega preteklega preplačila lahko plačilo, ki vam ga moramo zagotoviti, zmanjšamo brez predhodnega obvestila.
 
18. Darilne kartice. Darilne kartice za nakupe v fizičnih lokacijah trgovin Microsoft Store urejajo določila in pogoji za darilne kartice za fizične trgovine Microsoft Store, dostopni na povezavi www.microsoft.com/store/physical-store-card-terms.
 
Unovčenje in uporabo drugih Microsoftovih darilnih kartic urejajo Microsoftovi pogoji in določila za darilne kartice www.microsoft.com/cardterms.
 
19. Podpora za stranke. Podatki za stik za poizvedbe glede podpore strankam so na voljo na strani o prodaji in podpori v trgovini. Če živite v Evropi in težave ne morete rešiti v okviru naših kanalov za podporo strankam, morda lahko težavo posredujete v obravnavo na platformo EU za spletno reševanje sporov na naslovu https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN. Microsoftov e-poštni naslov za stik, ki ga morate navesti v okviru prijave, je MSODR@microsoft.com. Upoštevajte, da je ta e-poštni naslov namenjen samo uporabi s platformo EU za spletno reševanje sporov in ni točka za stik za splošno podporo ali vprašanja.
 
20. Recikliranje. Za podrobnosti Microsoftovega pravilnika za vračilo odpadne električne in elektronske opreme (WEEE) na vašem območju glejte informacije o recikliranju na strani https://www.microsoft.com/en-gb/store/b/recycling.
 
SPLOŠNI pogoji
 
21. Spreminjanje pogojev. Microsoft lahko pogoje prodaje spremeni kadar koli in ne da bi vas o tem obvestil. Za vašo nabavno transakcijo veljajo pogoji prodaje, veljavni, ko oddate naročilo (za brezplačne aplikacije in igre veljajo pogoji, veljavni, ko poskušate namestiti aplikacijo ali igro), ki so tudi pogodba o transakciji med nami. Microsoft lahko pred vašo naslednjo transakcijo spremeni pogoje prodaje, ne da bi vas o tem obvestil. Pogoje prodaje preberite, vsakič ko obiščete trgovino. Priporočamo, da shranite ali natisnete kopijo pogojev prodaje, da jih boste imeli pri roki naslednjič, ko kaj kupite.
 
22. Dovoljena uporaba; starostne omejitve. Potrjujete, da imate dovoljenje za oddajo naročila in izvedbo morebitnih drugih pravnih dejanj, ki se od vas zahtevajo na podlagi teh pogojev prodaje. Za vašo uporabo trgovine, vključno z nakupi, morda veljajo starostne omejitve.
 
23. Zasebnost in zaščita osebnih podatkov. Vaša zasebnost nam veliko pomeni. Nekatere podatke, ki jih zberemo od vas, uporabljamo za upravljanje in omogočanje uporabe trgovine. Preberite Microsoftovo izjavo o zasebnosti na naslovu https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839, ker opisuje vrste podatkov, ki jih zbiramo od vas in iz vaših naprav (»podatki«), in način, na katerega te podatke uporabljamo. Izjava o zasebnosti opisuje tudi, kako Microsoft uporablja vašo komunikacijo z drugimi, objave ali povratne informacije, ki jih prek trgovine pošljete Microsoftu, ter datoteke, fotografije, dokumente, zvok, digitalna dela in videoposnetke, ki jih naložite, shranite ali daste v skupno rabo z drugimi v vaših napravah ali prek trgovine (»vaša vsebina«).
 
24. Prikaz in barve izdelkov. Microsoft si prizadeva natančno prikazati barve in slike izdelkov, vendar ne moremo jamčiti, da se bo barva, ki jo vidite na zaslonu naprave ali monitorju, natančno ujemala z barvo izdelka.
 
25. Napake v predstavitvi v trgovini. Prizadevamo si objaviti točne informacije, redno posodabljati trgovino in napake odpraviti, ko jih odkrijemo. Vseeno pa je lahko vsebina v trgovini včasih napačna ali zastarela. Pridržujemo si pravico do tega, da trgovino kadar koli spremenimo, vključno s cenami izdelkov, tehničnimi podatki, ponudbami in razpoložljivostjo.
 
26. Prekinitev uporabe ali dostopa. Microsoft lahko kadar koli iz kakršnega koli utemeljenega razloga ukine vaš račun ali uporabo trgovine, med drugim tudi, če kršite te pogoje prodaje ali pravilnike trgovine oz. če Microsoft ne upravlja več trgovine. Z uporabo trgovine se strinjate, da ste (skladno s temi pogoji) odgovorni za vsa naročila, ki jih oddate, ali stroške, ki nastanejo pred takšno prekinitvijo. Microsoft lahko trgovino iz kakršnega koli razloga kadar koli spremeni oz. prekine njeno uporabo ali jo kako drugače začasno prekine, ne da bi vas o tem prej obvestil. Če takšna sprememba, prekinitev ali začasna prekinitev vpliva na vašo uporabo storitve ali izdelka oz. kako drugače ovira vaše naročilo, se obrnite na oddelek za prodajo in podporo.
 
27. Jamstva za izdelke. Mnogi izdelki, ki so na voljo v trgovini (vključno z nekaterimi Microsoftovimi izdelki in nekaterimi izdelki drugih proizvajalcev), imajo proizvajalčeva jamstva. Za podrobnosti o tem, kako reševati težave, za katere veljajo ta jamstva, preberite ustrezna proizvajalčeva jamstva, ki jih dobite s temi izdelki. Za nekatere izdelke boste imeli možnost dodatnega nakupa paketa razširjenih storitev. Za podrobnosti si oglejte posamezne pakete.
 
Poleg tega lahko za izdelke, ki se prodajajo ali so na voljo v trgovini (vključno z blagom, storitvami in digitalno vsebino), veljajo pravice in garancije, ki jih na podlagi zakonodaje ni mogoče zavrniti, kot so pravice in garancije glede zakonskega varstva potrošnikov, povezana z okvarjenim, poškodovanim ali napačno opisanim blagom, digitalnimi vsebinami ali storitvami. Morebitna komercialna jamstva, ki jih ponuja proizvajalec, ponudnik storitev ali razvijalec veljajo poleg teh obveznih pravic potrošnikov. Več informacij o komercialnih jamstvih in zakonskih pravicah je na voljo na strani https://www.microsoft.com/en-gb/store/b/aboutwarranties.
 
MICROSOFT IN NJEGOVI DOBAVITELJI, DISTRIBUTERJI, PRODAJALCI IN PONUDNIKI VSEBINE NA PODLAGI TEH POGOJEV PRODAJE NE DAJEJO NOBENIH DODATNIH JAMSTEV, GARANCIJ ALI POGOJEV, VKLJUČNO Z JAMSTVI, GARANCIJAMI ALI POGOJI GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, ZADOVOLJIVE KAKOVOSTI, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, LASTNIŠTVA ALI NEKRŠITVE PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE.
 
MICROSOFT NE JAMČI, DA SO INFORMACIJE, KI SO NA VOLJO V TRGOVINI ALI STORITVAH, TOČNE ALI PRAVOČASNO ZAGOTOVLJENE. POTRJUJETE, DA RAČUNALNIŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI SISTEMI NISO BREZ NAPAK IN DA OBČASNO MORDA NE BODO NA VOLJO. MICROSOFT NE JAMČI, DA BO DOSTOP DO TRGOVINE ALI STORITEV NEMOTEN, PRAVOČASEN, VAREN ALI BREZ NAPAK IN DA NE BO PRIŠLO DO IZGUBE VSEBINE.
 
28. Omejitev odgovornosti. Noben del te omejitve odgovornosti ne izključuje ali omejuje obveznega varstva potrošnikov, ki se vam zagotavlja na vašem območju, ali morebitne druge odgovornosti, ki je po zakonodaji ni mogoče izključiti. Isto velja za odgovornost Microsofta, njegovih posrednikov in/ali pravnih zastopnikov v primeru goljufije ali malomarnosti, zaradi katere pride do telesnih poškodb ali smrti.
 
a. Microsoft, njegovi posredniki in/ali pravni zastopniki niso odgovorni za morebitno posredno škodo, vključno s finančno izgubo, kot je izguba dobička, razen če so Microsoft, njegovi posredniki in/ali pravni zastopniki ravnali malomarno ali namerno nepravilno.
 
b. Microsoft ni odgovoren za vaše predložitve ali vsebino oz. gradivo ali dejavnosti uporabnikov. Takšne vsebine in dejavnosti ni mogoče pripisati Microsoftu, niti ne predstavljajo Microsoftovega mnenja.
 
c. Veliko aplikacij, storitev in drugih digitalnih vsebin, ki so na voljo v trgovini, vam poleg Microsofta ponujajo tudi druge pravne osebe (»vsebina tretjih oseb«). Razen obveznega varstva potrošnikov, do katerega ste po zakonu upravičeni v vaši državi ali območju, Microsoft ni odgovoren za vsebino tretjih oseb ali zahtevke, povezane z njo. Glejte zgornji razdelek o jamstvih za izdelke.
 
d. Microsoft ni odgovoren za morebitno nezmožnost izvajanja svojih obveznosti na podlagi teh prodajnih pogojev oz. zamudo pri izvajanju teh obveznosti, če je to neizvajanje ali zamuda posledica okoliščin, ki jih Microsoft ne more razumno nadzorovati (na primer delovni spori, višja sila, vojna ali teroristična dejavnost, zlonamerna škoda, nesreče ali ravnanje v skladu s katero koli upoštevno zakonodajo ali vladnim odlokom). Microsoft si bo prizadeval zmanjšati vpliv morebitnih takih dogodkov in izpolniti obveznosti, na katere taki dogodki ne vplivajo.
 
29. Prenos pravic. Svoje pravice in obveznosti na podlagi teh pogojev prodaje lahko kadar koli in brez obvestila delno ali v celoti podelimo, prenesemo ali se jim kako drugače odpovemo. Nobenih pravic na podlagi teh pogojev prodaje ne smete podeliti ali prenesti.
 
30. Izbira prava in kraj reševanja sporov. Če živite v Evropi (ali če je tu sedež podjetja, če gre za podjetje), vse zahtevke, povezane z brezplačnimi storitvami in brezplačnimi pridobitvami v trgovini, ureja zakonodaja zvezne države Washington v ZDA brez vpliva na obvezne zakonske določbe, ki veljajo v državi, v kateri imate stalno prebivališče. Zakoni države, v kateri imate stalno prebivališče, urejajo vse zahtevke, povezane s plačanimi nakupi v trgovinah in plačanimi storitvami. Glede pristojnosti se vi in Microsoft strinjate, da bodo vse spore, ki nastanejo na podlagi teh pogojev prodaje ali v povezavi z njimi, reševala sodišča države, v kateri imate stalno prebivališče, ali namesto tega pristojno sodišče v zvezni državi Washington v ZDA.
 
31. Obvestila.
a. Obvestila in postopek za vložitev zahtevkov zaradi kršitev pravic intelektualne lastnine. Microsoft spoštuje pravice intelektualne lastnine tretjih oseb. Če nam želite poslati obvestilo o kršitvi pravic intelektualne lastnine, vključno z zahtevki glede kršitve avtorskih pravic, upoštevajte naše postopke za pošiljanje obvestil o kršitvah intelektualne lastnine (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). NA POIZVEDBE, KI SE NE NANAŠAJO NA TA POSTOPEK, NE ODGOVARJAMO. Microsoft za pošiljanje odgovorov na obvestila glede kršitev avtorskih pravic upošteva postopek, ki je opredeljen v razdelku 512 naslova 17 Zakonika Združenih držav. Microsoft lahko v ustreznih okoliščinah tudi onemogoči ali ukine račune uporabnikov Microsoftovih storitev, ki morda večkrat kršijo pravice intelektualne lastnine.
 
b. Obvestila o avtorskih pravicah in blagovnih/storitvenih znamkah. Vsa vsebina trgovine in storitev je zaščitena z avtorskimi pravicami: Copyright ©2016 Microsoft Corporation in/ali njegovi dobavitelji ter zunanji ponudniki, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, ZDA. Vse pravice pridržane. Mi ali naši dobavitelji in drugi zunanji ponudniki imamo lastniške, avtorske in druge pravice intelektualne lastnine v trgovini in storitvah za vsebino. Microsoft ter imena, logotipi in ikone vseh Microsoftovih izdelkov in storitev so blagovne/storitvene znamke ali registrirane blagovne/storitvene znamke družbe Microsoft v ZDA, Kanadi in/ali drugih državah.
 
Seznam Microsoftovih blagovnih/storitvenih znamk je na voljo na: https://www.microsoft.com/trademarks. Imena dejanskih podjetij in izdelkov so morda blagovne/storitvene znamke njihovih lastnikov. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene v teh pogojih prodaje, so pridržane.
 
32. Varnostno opozorilo. Priporočamo občasne odmore med uporabo iger ali drugih aplikacij, zlasti če zaradi uporabe čutite morebitne bolečine ali utrujenost, da se izognete morebitnim poškodbam, neugodju ali obremenitvi oči. Če občutite nelagodje, si odpočijte. Nelagodje lahko pomeni slabost, omotičnost, izgubo orientacije, glavobol, utrujenost, naprezanje oči ali suhe oči. Uporaba aplikacij lahko odvrne vašo pozornost in ovira pogled na okolico. Izogibajte se predmetom, ob katere bi se lahko spotaknili, stopnicam, nizkim stropom in lomljivim ali dragocenim predmetom, ki bi jih lahko poškodovali. Pri zelo majhnem odstotku ljudi lahko pride do nenadnih napadov, ko so izpostavljeni nekaterim vizualnim podobam, kot so utripajoče luči ali vzorci, ki se lahko prikažejo v aplikacijah. Do teh napadov lahko pride tudi pri ljudeh, ki jih prej niso imeli, če imajo nediagnosticirano stanje, ki lahko povzroči napade. Simptomi so med drugim lahko omotičnost, spremenjen vid, trzanje ali tresenje udov, pomanjkanje orientacije, zmedenost, izguba zavesti ali krči. Če imate katerega od teh simptomov, takoj prenehajte uporabo in se posvetujte z zdravnikom oziroma se z njim posvetujte pred uporabo aplikacij, če ste kdaj imeli simptome, povezane z napadi. Priporočljivo je, da starši nadzorujejo otroke pri uporabi aplikacij in da so pozorni na morebitne simptome.