Microsoftove poslovne rešitve v oblaku za medije in razvedrilo

A guitar player and a vocalist playing music together in a studio  while using a tablet.

Pomoč pri zaščiti najbolj dragocenega sredstva – intelektualne lastnine

V panogi medijev in razvedrilnih vsebin je vsebina zaščitena z dvema ločenima, vendar enako pomembnima orodjema – varnost, ki varuje sredstva, in skladnost, ki zagotavlja njihovo integriteto.

Postopek proizvodnje je postal digitalen, saj skušajo studii znižati stroške, skrajšati čas uvedbe izdelka na trg in podpirati najnovejše razvoje na področju tehnologije visoke ločljivosti. Vendar pa to zahteva ceno: Sredstva lahko postanejo dostopna tatovom, saj je veliko število sredstev v datotekah (grobi osnutki, uvodniki, zvočni zapisi in vizualni učinki (VFX)) razporejenih po globalni dobavni verigi, od snemalnih lokacij in studiev pa vse do prostorov za obdelavo, kjer morda ni vzpostavljene dobre zaščite pred kibernetskimi napadi. Prenosne naprave za shranjevanje, odstranljivi trdi diski in pametni telefoni predstavljajo dodatno tveganje, saj jih uporabniki vse pogosteje uporabljajo za shranjevanje in distribucijo sredstev, povezanih z ustvarjanjem izvirne vsebine.

Storitev Microsoft Azure uporablja več mehanizmov za zaščito vsebine predstavnosti na vseh točkah dobavne verige, vzpostavlja pravilnike o zasebnosti, s katerimi vzdržuje zaupnost, in uvaja obsežne globalne kontrolnike, ki jih preverjajo neodvisni revizorji skladnosti.

Zagotavljanje varnosti predstavnostnih vsebin s storitvijo Azure

Azure je bila prva globalna storitev v oblaku velikih razsežnosti, ki je prejela potrdilo združenja Content Delivery and Security Association (CDSA) na podlagi tega, kako varno obravnava poteke dela ustvarjanja vsebine, proizvodnje, distribucije in prikazovanja. Z izvajanjem aplikacij in infrastrukture v storitvi Azure pridobite neposredno pot do skladnosti s predpisi za stranke, ki potrebujejo skladnost s standardom CDSA Content Protection and Security (CPS). Storitev Azure je bila prva storitev v oblaku z več najemniki velikih razsežnosti, ki je uspešno prestala popoln uradni pregled neodvisnih revizorjev MPAA.

Hišam za naknadno obdelavo, ustvarjalcem vizualnih učinkov, urednikom in distributerjem, ki uporabljajo storitve Azure Media Services, ni treba uvesti dragih in zahtevnih namenskih sredstev za nove projekte. Producentom ni treba prevažati novega strežnika v studio za trimesečno snemanje, saj lahko izkoristijo prednosti razpoložljivega modela sprotnega plačila in varnosti, ki ga nudi storitev Azure. Po potrebi lahko omogočite sredstva in sodelujete s številnimi globalnimi partnerji ISV storitve Azure v celoviti rešitvi. Ko je projekt nato dokončan, preprosto izklopite virtualne računalnike in distribuirajte svoj izdelek, zaščiten z vdelanim šifriranjem in upravljanjem digitalnih pravic.

 

|

S storitvami Azure Media Services lahko varujete svoja predstavnostna sredstva:

  • Izmenjujte vsebino med postopkom proizvodnje in znotraj dobavne verige z izboljšano ravnijo varnosti tako, da premaknete vsebino neposredno v storitev Azure Media Services. Za zaščito vsebine, posredovane med središčem podatkov studia in storitvijo Azure, lahko uporabite tudi HTTPS, ExpressRoute in Azure Virtual Private Network (VPN).
  • Izboljšajte varnost vsebine in upravljanje shrambe:
    • uporabite šifriranje podatkov v mirovanju s šifriranjem AES-256.
    • Možnost sočasnega posredovanja vsebine in šifrirnih ključev dvema podatkovnima središčema Azure ali več.
    • Z geografsko redundanco shrambe Azure Storage, ki podvaja vaše podatke v več sto milj oddaljeni sekundarni regiji, lahko poskrbite, da so vaši podatki na voljo tudi v primeru izpada delovanja ali katastrofe v primarni regiji.
  • Izkoristite prednost varnih in visokorazpoložljivih storitev pretakanja za oddajanje predstavnosti, ki omogočajo preklop na drug strežnik ob izpadu: podpora za PlayReady, FairPlay in Widevine Digital Rights Management ter Apple ProRes in Google HLS.

Dostopajte so visokorazpoložljivih funkcij arhiviranja in indeksiranja za knjižnice predstavnosti, zaščitene s šifriranjem AES-128.

 

Več informacij o storitvah Azure Media Services

Več informacij o zaščiti vsebine v storitvi Azure

Z večjo ponudbo zagotavljanja skladnosti s predpisi kot pri katerem koli drugem ponudniku storitev v oblaku izpolnjuje Azure širok nabor mednarodnih standardov in standardov, specifičnih za panogo, vključno s panogo medijev in zabavnih vsebin.

Potrdilo programa CPS je pomemben del varnostnih praks dobavne verige v panogi medijev in zabavnih vsebin, saj nudi na standardih temelječo metodo zagotavljanja varnosti vsebine za končne stranke in producente, ki iščejo možnost globalne izmenjave izvirne digitalne vsebine prek varnih kanalov. Storitev Azure je bila neodvisno revidirana in je prejela oceno CDSA na podlagi 311 varnostnih kontrolnikov standarda CPS, ki vključujejo revidirano oceno tveganj, varno upravljanje fizičnih podatkovnih središč, storitve v oblaku z višjo ravnijo varnosti in prostore za shranjevanje, optimizirane za obravnavo najbolj občutljive intelektualne vsebine.

Več informacij

MPAA nudi smernice in ogrodje kontrolnikov za partnerske studie za pomoč pri zagotavljanju varnosti filmskih digitalnih sredstev. Azure ustreza zahtevam vseh treh ogrodij najboljše prakse varnosti vsebine združenja MPAA: splošne smernice, smernice za aplikacije in smernice za varnost v oblaku. Microsoft je poleg tega preslikal kontrolnike za zaščito vsebine storitve Azure v model Content Security Model združenja MPAA ter tako strankam omogočil izpolnitev zahtev tega ogrodja.

Več informacij

CSA vzdržuje register Security, Trust & Assurance Registry (STAR), brezplačen register, kjer lahko ponudniki storitev v oblaku (CSPs) objavijo svoje ocene, povezane s CSA. STAR tvorijo tri ravni zagotavljanja, usklajene s cilji nadzora v matriki CSA Cloud Controls Matrix (CCM).

Za samostojno oceno CSA STAR Microsoft objavi poročilo za Azure, ki temelji na matriki CCM, poleg tega pa se Azure odzove na vprašalnik Cloud Assessments Initiative Questionnaire različice 3.0.1. Ta zajema pogosta vprašanja glede varnosti in domen zasebnosti, v odzivih storitve Azure pa so opredeljene številne funkcije, postopke in pravilnike, uporabljene za zaščito podatkov strank. Storitev Azure je poleg tega prejela potrdilo CSA STAR Attestation in CSA STAR Certification na ravni Gold. Obe potrdili vključujeta temeljito oceno varnostnih storitev storitve Azure neodvisnih revizorjev.

Več informacij

FACT je v ZK razvita shema certificiranja, ki temelji na standardu ISO/IEC 27001. Ta se osredotoča na fizično in digitalno varnost za zaščito pred krajo intelektualne lastnine. Azure je prva storitev v oblaku z več najemniki, ki je pridobila potrdilo FACT.

Več informacij

Storitev Azure vsako leto temeljito pregledujejo BSI ter preverjajo skladnost s standardom ISO/IEC 27001, ki definira mednarodno sprejete varnostne kontrolnike informacij. Med te sodijo najboljše prakse za zaščito podatkov, ki jih vključuje standard ISO/IEC 27018. Te zajemajo zaščito zasebnosti za obdelavo osebnih informacij s strani ponudnikov storitev v oblaku. Microsoft je bil prvi ponudnik storitev v oblaku, ki je izpolnjeval kodeks uporabe ISO/IEC 27018.

Več informacij

Več informacij

PCI DSS je globalni standard za varstvo informacij, zasnovan za preprečevanje prevar z izboljšanim nadzorom podatkov kreditnih kartic; storitev Azure je vsako leto podvržena ocenjevanju PCI DSS s strani odobrenega ocenjevalca Qualified Security Assessor (QSA). Storitev Azure ima potrdilo o izpolnjevanju skladnosti s predpisi v okviru standarda PCI DSS različice 3.1 na ravni ponudnika storitev Service Provider Level 1 (največja količina transakcij z več kot 6 milijoni transakcij na leto). Ko torej potrebujete rešitev, ki sega od distribucije licenc do sistemov plačevanja, se lahko zanesete na storitev Azure, ki nudi celovito rešitev tako s stališča tradicionalne varnosti IT kot tudi novih potekov dela predstavnosti.

Več informacij

Ne glede na to, ali gre za videoposnetek videonadzora, kamer na telesu ali postopkov s sodišča, sta kritičnega pomena integriteta in zaupnost videovsebine, ki so jo ustvarili organi kazenskega pregona ali pa je bila vsebina ustvarjena za njih. Azure Government nudi pogodbene obveznosti za varnostne standarde, ki jih je FBI uveljavil v okviru programa CJIS.

Več informacij

Zdravstveni podatki niso zgolj statistika in slike. Zdravniki in bolnišnice vse pogosteje uporabljajo napredna digitalna orodja, ki oddajajo videotokove, kot so ultrazvoki, funkcionalni pregledi MRI in veliko drugega. Stranke lahko s storitvijo Azure izpolnjujejo zahteve predpisov HIPAA, storitev pa tudi vključuje HIPAA Business Associate Agreement (BAA) kot standardni dodatek k našim pogojem spletnih storitev. Azure Media Services so del predpisov HIPAA BAA.

Več informacij

Dodatni viri

CSA Cloud Controls Matrix

Odzivi storitve Azure na vprašalnik CSA Cloud Assessments Initiative Questionnaire (CAIQ) različice 3.0.1

Uvedba varnosti in zaščite vsebine, skladne z vprašalnikom CDSA, s storitvijo Azure

Odzivi storitve Azure na splošne smernice MPAA 032016

Odzivi storitve Azure na aplikacijo MPAA in smernic za varnost v oblaku 032016