Na základe údajov Microsoftu, očakávame, že 81% najväčších firiem z Fortune 100 používa Exchange server ako primárnu platformu pre email a zdielanie kalendárov

Najčastejšie otázky týkajúce sa cien a licencovania

 Zobraziť všetky odpovede

Prechod z inej verzie

Od.  Nie, klientska licencia na Outlook bola súčasťou licencie CAL pre systém Exchange naposledy vo verzii Exchange Server 2003. Pre Exchange Server 2010 je teda nutné ju kúpiť samostatne. Licencia Exchange Server 2010 Standard CAL poskytuje prístupové práva k e-mailu, kalendáru, kontaktom a úlohám prostredníctvom aplikácie Outlook Web Apps (OWA) alebo služby ActiveSync pre mobilné zariadenia.

Od.  Systém Exchange 2010 ponúka veľa nových funkcií, vďaka ktorým zákazníci získajú rôzne výhody. Na najvyššej úrovni ide napríklad o novú funkciu pre archiváciu e-mailov, funkcie pre boj s preplneným priečinkom s doručenou poštou a rôzne vylepšenia pre správcov e-mailov.

Na základe týchto funkcií boli pre systém Exchange Server 2010 vytvorené Zásady uchovávania informácií. Vďaka nim je možné ďalej zvýšiť flexibilitu, lebo je možné zásady použiť nielen pre priečinky, ale aj na jednotlivé e-maily. V nasledujúcej tabuľke je vysvetlené, ako sa tieto funkcie z verzie na verziu menili.

Funkcia

Standard CAL

Enterprise CAL

Exchange Server 2003

Správca poštových schránok

-

Exchange Server 2007
Exchange Online 2007

Spravované predvolené priečinky

Spravované vlastné priečinky

Exchange Server 2010
Exchange Online 2010

Spravované predvolené priečinky / Predvolené zásady uchovávania informácií

Spravované vlastné priečinky / Vlastné zásady uchovávania informácií

Od.  Veľa funkcií týchto samostatných technológií bolo v systéme Exchange Server 2010 aktualizovaných a skombinovaných do technológie Odolnosť poštových schránok. SCC, LCR, SCR a CCR už nie sú vo verzii Exchange Server 2010 k dispozícii. Na rozdiel od systémov Exchange Server 2003/2007 bude Odolnosť poštových schránok súčasťou ako edície Exchange Standard Server, tak Exchange 2010 Enterprise Server. Chceme zákazníkom ponúknuť vyššiu licenčnú flexibilitu a viac možností pre nasadenie vysokodostupného riešenia.

V nasledujúcej tabuľke je vysvetlené, ako sa tieto funkcie z verzie na verziu menili.

Funkcia

Standard Server

Enterprise Server

Exchange Server 2003

-

SCC

Exchange Server 2007

SCR
LCR

CCR

Exchange Server 2010

Odolnosť poštových schránok

Odolnosť poštových schránok

Všeobecné otázky k cenám a licencovaniu

Od.  Nie, obidve edície licencie klientskeho prístupu je možné použiť s ktoroukoľvek zo serverových edícií.

Od.  Pre každú bežiacu inštanciu systému Exchange Server 2010 je nutná jedna serverová licencia, bez ohľadu na to, či je nainštalovaná natívne vo fyzickom počítači, alebo vo virtuálnom počítači. Ďalšie informácie o podpore virtualizácie v systéme Exchange Server 2010 (US).

Od.  Áno, licencia Exchange External Connector sa v systéme Exchange Server 2010 oproti predchádzajúcej verzii nemení.

Od.  Namiesto licencie CAL pre každého z týchto používateľov môžete kúpiť licenciu External Connector, ktorá je požadovaná pre každý server, ku ktorému sa takí používatelia budú pripájať. Ďalšie informácie nájdete na stránke venovanej právam na používanie produktu Exchange (PUR).

Od.  Zákazníci môžu aj naďalej licencovať systém Exchange Server 2010 buď pomocou licencií CAL pre používateľa, alebo pomocou licencií CAL pre zariadenie. Ak sa niekoľko používateľov delí o ten istý klientsky počítač a nepristupujú k serveru Exchange jednotlivo odinakadiaľ (napr. z domáceho počítača), postačí na ich licencovanie jediná licencia CAL pre zariadenie.

Áno, dve. Po prvé musia mať všetci používatelia aj zariadenia pripájajúce sa k serveru Exchange Server 2010 taktiež licenciu CAL pre Windows Server 2008 (podobne tomu bolo aj pri Exchange 2007). Po druhé: Ak zákazník chce s licenciami Standard CAL využívať technológiu IRM (Information Rights Management) alebo technológiu IPC (Information Protection and Compliance) s licenciami Enterprise CAL, musí licencovať a nainštalovať taktiež Windows Rights Management Server (RMS).

Áno. Ak sa zákazník chystá v rámci systému Exchange 2010 Standard/Enterprise Server zaistiť vysokú dostupnosť pomocou funkcie Odolnosť poštových schránok, musí licencovať a nainštalovať systém Windows Server 2008 Enterprise, ktorý poskytuje podporu klastrov. Pre všetky ostatné funkcie systému Exchange 2010 Enterprise Server s výnimkou Odolnosti poštových schránok postačí licencia na Windows Server 2008 Standard Edition.

Od.  Nie, tieto funkcie sú k dispozícii iba v rámci licencie Enterprise CAL alebo balíka E-CAL Suite.

Od.  Áno, zákazníkom je každoročne účtované predplatné služieb Forefront Security for Exchange Server a Forefront Online Security for Exchange, ktoré chránia používateľov pred vírusmi a spamom (súhrnne označované ako „Služby“). Zákazníci, ktorí nepotrebujú antivírusovú a antispamovú ochranu, si môžu licencie Exchange Enterprise CAL kúpiť bez Služieb.

Od.  Pri nákupe v rámci multilicenčného programu Open je licencia Exchange Enterprise CAL k dispozícii ako vrátane Služieb, tak bez nich. Pri nákupe prostredníctvom programu Select má zákazník dve možnosti. Môže kúpiť iba Licenciu (L-only) a získa licenciu CAL bez Software Assurance a Služieb. Ak však má záujem o Software Assurance (L&SA), musí kúpiť taktiež Služby.

Od.  Vyššie popísané serverové licencie a licencie klientskeho prístupu poskytujú práva na samostatný produkt Exchange Server 2010, ale je možné ich kúpiť taktiež spoločne s ďalšími produktmi spoločnosti Microsoft v rámci niekoľkých balíkov:

Edícia servera Exchange

Set

Exchange Server 2010 Standard Edition

Exchange Server 2010 Enterprise Edition

Žiadne

 

Exchange CAL

Set

Exchange Server 2010 Standard CAL

Exchange Server 2010 Enterprise CAL

Upozornenie: Ako SBS, tak EBS sú v súčasnosti dodávané s predchádzajúcou verziou systému Exchange, teda Exchange Server 2007.

Kliknutím na predchádzajúce prepojenia zobrazíte ďalšie informácie o cenách a možnostiach nákupu licencie na systém Exchange Server v rámci balíka produktov.